Léčení pacientů na JIP a jiných vážných stavů

Specifický přístup k léčbě vyžadují právě situace, kdy pracujeme s:

 • vážnými stavy pacientů (trvající bolesti, které nejsou medicínsky řešitelné, psychotické stavy, alergické reakce – anafylaktický šok apod.),
 • pacienty umístěných na JIP,
 • pomáháme pacientům podstupujícím akutně operativní léčbu a pooperační péči.

Zde je nutné postupovat rychle a komunikovat přímo s rodinou nemocného, neboť ve většině případů je z důvodu závažnosti stavu léčeného nemožné komunikovat s ním samotným.

Bohužel je nutné zmínit, že jsou i situace, kdy všichni do procesu uzdravení vložíme maximum i víc a přesto bude mít s námi osud jiné plány a uzdravení nám nebude umožněno. I když nemůžeme nic jistě slíbit, jsem bytostně přesvědčena, že má smysl se o to alespoň pokusit.

Léčba, kterou poskytuji, nemá v žádném případě nahrazovat klasickou medicínu a lékařskou péči, ani ji nijak konkurovat. Práce lékařů a sester si velmi vážím a vnímám ji jako nenahraditelnou. Smyslem je působit ve spolupráci s lékaři, paralelně a ve shodě s jimi stanovenou léčbou.

Působení je prováděno formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

První sezení se skládá z části věnované definování problému, na který se budeme zaměřovat a seznámení se s postupem následující léčby. Poté proběhne prvotní očištění starých nánosů energií a odstranění energetických bloků.

Obsahem následujících zásahů je primárně samotný energetický přenos a diagnostika vašeho aktuálního stavu.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Objednat se můžete na:

 • Vstupní léčení.
 • Standardní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí. Probíhá telefonicky.

Čekací doba se odvíjí podle aktuálních časových a energetických možností paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby

Probíhá dle vážnosti stavu pacienta a časových možností Paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili trvá 30 minut.

Čekací doba je 3-4 měsíce.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je podobný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Aby bylo možné zásah provést, je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii léčeného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Léčení probíhá zpravidla po telefonu, ale může být prováděno i bez telefonického spojení. Vždy po provedeném zásahu od nás obdržíte zprávu s informací o tom, že léčení v pořádku proběhlo a s termínem vaší další léčby.

Pokud z nějakého důvodu proběhne více léčení bez tel. spojení a vy pociťujete jakýkoli problém, který byste nás potřebovali neprodleně sdělit, rozhodně nás informujte telefonicky nebo emailem a danou záležitost budeme řešit. Děkujeme.

Objednat se můžete na:

 • Vstupní léčení.
 • Standardní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí.

Čekací doba se odvíjí podle aktuálních časových a energetických možností paní Martiny.

 • Akutní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí. (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).
 • Akutní energetické posílení orgánů nebo životní síly těla, včetně diagnostiky. (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba se odvíjí podle aktuálních časových a energetických možností paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby.

Čekací doba je 1 měsíc.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili.

Čekací doba je 2 měsíce.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

MOŽNÉ REAKCE NA LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ

Léčení probíhá formou cílené práce s energií vašeho těla, kdy je vám prostřednictvím univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté míry samo regenerovat a uzdravovat.

Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu, se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Během působení na klienta se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Při zásahu nebo krátce po něm se mohou vyskytnout různé vjemy, pocity a reakce jako jsou například:

– mravenčení, brnění, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost či motání hlavy

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– velká únava či příval energie

– vyrážka /opar / ekzém / ječné zrno

– stav nečekané, zdánlivě neopodstatněné agrese nebo hněvu

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– kdekoli po těle se může přechodně objevit boule, otok apod.

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus

Mějte prosím na paměti, že se jedná jen o přechodnou, krátkodobou reakci vašeho těla na přijetí ozdravné energie (tyto reakce odezní nejpozději do 3 dnů po léčení). Přijímaná energie vám nemůže v žádné oblasti nijak ublížit a nezanechá žádné negativní následky.

Pokud by reakce na energetický přenos byla dramatická, určitě nás kontaktujte prosím hned na telefonu: 603 784 154. Děkujeme.

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Při své práci používám také diagnostickou kresbu.

Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

https://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvek je využit na:

1.zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2.náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL