Léčivá setkání

Setkání jsou vždy tematicky zaměřená.

Soustředíme se na nich na nějaký určitý okruh problémů nebo bloků a věnujeme se jeho uzdravení formou práce s univerzální energií a naší schopností se sebe uzdravit.

Těšit se můžete například na témata:

– Vztahy

(zde se soustředíme na vyladění nebo uzdravení těch Vašich vztahů, které jsou aktuálně narušené či v nerovnováze)

 – Práce

 (např. nalezení nové práce, uzdravení Vašeho vztahu k současné práci, směr Vaší další kariérní oblasti apod.)

 – Peníze

(bezproblémové přijímání odměny za svoji práci, vztah k penězům – blok chudoby, apod.)

–  Duchovní cesta

(směr Vaší duchovní cesty, nalezení duchovní cesty, krize na duchovní cestě aj.)

– Zdraví

(nalezení příčiny mentálního vzorce, který vedl k onemocnění, zahájení procesu uzdravování atd.)

– Osobní spokojenost

(nalezení, udržení, prožívání osobní spokojenosti, uzdravení emocí apod.)

– Energie

(získání dobré energie, udržení stavu, ochrana před negativní energií aj.)

Výše uvedená setkání jsou pouze ukázkou možných témat. Témata je možné přizpůsobit vašim přáním a potřebám.

Témata aktuálně vypsaných seminářů naleznete v odkazu Aktuálně:

https://astragal.cz/index.php/aktualne/  

Neváhejte se ozvat, i když termíny nejsou vypsány. Ráda vám připravím seminář postavím na míru.

DÉLKA SETKÁNÍ

Délka každého léčivého setkání je 2 hodiny.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Setkání se realizují při minimálním počtu zájemců 4 a maximálním 8 (platí, pokud se akce koná v místě mého sídla).

Pokud se léčivé setkání koná jinde, je počet účastníků dohodnut se zájemcem o pořádání akce individuálně.

MÍSTO A DEN KONÁNÍ

Setkání se konají v sobotu, v Sádku u Poličky (bližší informace Vám budou po přihlášení zaslány v informačním emailu).

V případě zájmu je možné setkání uspořádat pro skupinku zájemců v jiném místě nebo ve všední den.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

Odměna, která nemá stanovenou přesnou výši je ze zákona považována za dar. Problematiku darů řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který považuje veškeré obdržené dary za příjmy a ukládá povinnost je danit.

Svůj dar vkládáte při setkání do truhličky k tomu určené.

Bližší informace obdrží zájemce v informačním emailu, který mu bude po přihlášení se na setkání zaslán.

Jestliže se setkání koná v místě vybraném skupinou zájemců (hradí tito náklady na cestu ve výši 5Kč/km). Při delších vzdálenostech (cesta delší než jednu hodinu) je potřeba počítat s úhradu času stráveného na cestě.

 PŘIHLÁŠENÍ

Nahlásit se můžete i bez aktuálně vypsaného termínu (akce se vypisují podle počtu zájemců, takže neváhejte napsat).

Pokud máte zájem o účast na předem vypsaném termínu, je potřeba se přihlásit minimálně týden akcí na email: astragal@email.cz.

Do předmětu emailu prosím napište název a datum akce, např. „Vztahy – 21. 11. 2020“. Do zprávy nezapomeňte prosím uvést Vaše jméno a kontakt na Vás. Děkujeme.

Pokud se přihlašujete méně než 5 dní před plánovanou akcí, kontaktujte nás prosím formou SMS na telefonu: +420 603 784 154 – na emailu nebýváme pravidelně, děkujeme.

Do zprávy prosím napište název a datum akce, např. „Vztahy – 21. 11. 2020“, Vaše jméno a kontakt na Vás. Děkujeme.