Light workers – pracovníci světla

https://www.listennotes.com/podcasts/the-evolving-lover/episode-3-truth-chat-a-t3xgXO6GdrT/

Kdo jsou Poslové, ochránci, pracovníci světla?

Můžeme je v podstatě rozdělit do dvou skupin:

 1. Některé druhy astrálních bytosti

Andělé a archandělé, osobní strážci, jiné světelné entity, v určitých případech i duše našich předků. Mimo tyto láskyplné bytosti obsahuje astrální sféra také mnoho bytostí negativního ladění, některé z nich jsou přímo nebezpečné. Proto je vždy potřeba rozlišovat o jaký druh astrální bytosti se jedná a co je jím záměrem-posláním.

Jsou na zemi přítomni nepřetržitě. Již v okamžiku našeho zrození se k nám přidávají naši světelní průvodci, kteří nás chrání a jejichž role a přítomnost se v průběhu našeho života mění podle našich potřeb a stavu vědomí.

 • Pozemské bytosti s tímto posláním

Proroci, vizionáři, někteří původci a terapeuti, někteří pracovníci pomáhajících profesí aj.

Tito jedinci jsou nám „stavěni“ do cesty v jednotlivých životních etapách, tak jak potřebujeme a to i opakovaně, pokud potřebu posunu v našem stavu vědomí z nějakého důvodu nepochopíme nebo ze strachu nechceme podstoupit.

I v této skupině se stává, že lidé, kteří byli vyvolení pro šíření světla, z té cesty z nějaké příčiny sejdou (ego, zneužití moci, mamon peněz, spolupráce s nečistými silami apod.) – proto i zde platí potřeba maximální opatrnosti, s kým pracujete a kdo Vás duchovně vede.

V obou případech platí, že tyto jedinci zasvětí celý svůj život pomoci druhým a jejich hlavním cílem je probudit v člověku lásku ke všemu živému na této zemi. Jsou připraveni nám pomoci i přes to, že se nechováme v našem životě zrovna nejlépe.

Neodsuzují nás, ani naše jednání. Mají hluboké pochopení pro všechny naše povahové slabosti a snaží se v nás probudit to dobré. Jsou nástrojem čistých vesmírných sil.

Jak poznáte pravého pracovníka světla?

Mezi takové typické identifikační znaky patří:  

 1. silná empatie,
 2. neskutečný smysl pro dobro,
 3. nutkavá potřeba jemným a nevtíravým způsobem pomáhat druhým a vést je na správnou cestu,
 4. schopnost vstoupit do života a změnit jej,
 5. pocit nevysvětlitelné důvěryhodnosti dané osoby, i když ji vůbec neznáme,
 6. léčitelské schopnosti (tíha z nás padá, jen jsme blízko dotyčného, nebo na něj pomyslíme – a nemám na mysli odčerpávání energie),
 7. klid a vyrovnanost,
 8. schopnost dát nám pocit, že je vše tak, jak má být,
 9. šíření naděje a lásky,
 10. neutuchající víra v lidskost.

Jak pozvat světelného průvodce do svého života?

Tyto úžasné bytosti vstupují do Vašeho života většinou sami (tak jak my, aniž bychom to věděli, potřebujeme), ale máte také možnost je o to požádat.

Stačí obyčejná prosba ze srdce o jejich pomoc a průvodcovství. Zde je důležité zmínit, že proto, aby se na Vás nenapojily bytosti jiné, je potřeba mít při této žádosti v srdci jen lásku (nikoli strach) a víru v dobro, boha, vesmír…

Buďte si jisti, že Vaše prosba bude vyslyšena a poslové světla přijdou – nikdy neodmítnou pomoc, pokud jsou o ni požádáni.Pomoc druhému je jejich pravou podstatou.