Metody duchovní práce

https://cs.ellas-cookies.com/duhovnoe-razvitie/page/288/

V tomto článku se chci věnovat způsobům duchovní práce ve smyslu správného vybrání a aplikování metod/metody při duchovních činnostech.Mým cílem jetaké upozornit Vás na možná úskalí při jejich používání.

Výčet metod jako takových podle mého názoru nemá smysl zde nijak uvádět, většina z Vás již svůj směr duchovní práce našla nebo má povědomí o tom, čemu by se chtěla do budoucna věnovat. Podle svého zaměření individuálně jednotlivé techniky studujete, proto se na ně zde z hlediska jejich obsahu nezaměřím. V dnešní době již také není problém najít si dobře zpracované informace z těchto oblastí.

Pro zdárnou práci v oblasti používání metod duchovní práce považuji především dobrou znalost metody, kterouchcete využívat. Např. pokud se chystáme odvádět duši zemřelého, není dostatečné mít o tomto tématu pouze načteno (z knih, internetu), ale je nutné absolvovat tuto činnost nejdříve několikrát pod dozorem zkušenější osoby a pak teprve se do něčeho takového pouštět sami.

Je důležité si uvědomit, že Vaše činnost nemůže být efektivní a kvalitně odvedená, pokud:

  • na vybraný úkol (zdravotní problém, čištění prostoru, výklad karet apod.) nezvolíte tu správnou metodu – navíc to může být velmi nebezpečné (!). Představte si, že chcete očistit prostor od negativní energie (nezjistíte, že se na místě pohybují neodvedené duše), začnete pracovat a způsobíte vlnu odporu zmíněných sil, nedokážete si v té chvíli poradit a v závěru naděláte víc škody než užitku či nedej bože nechtěně poškodíte fyzické či psychické zdraví klienta
  • dobře zvolenou metodu neumíte využít v praxi, tzn. vyberete správný způsob, ale nemáte s jeho použitím dostatečnou zkušenost, nebo nejste obeznámeni s možnými riziky jeho aplikace a nejste zaštítěni pod odborným vedením (alespoň po dobu nezbytně nutnou); 
  • pokaždé volíte na stejný úkon jinou metodu (rozhodně nedoporučuji – pak člověk neumí ani jednu z technik správně a navíc nemůže si zpětně ověřit efektivnost tohoto přístupu vzhledem k léčbě či jiným zásahům, které prostřednictví jí provádí); 
  • jste nevěnovali dostatek času seznámení se s různými metodami duchovní práce a sami si jimi neprošli – tedy nezískali jste dostatečný přehled o typech metod a možnostech, vhodnosti jejich využití, nemáte představu o tom, jak se bude cítit Vás klient během Vašeho zásahu, ani co budete při vedení úkonu prožívat Vy sami.

Metod duchovní práce je mnoho a rozhodující je pro výkon a působení v určité oblasti duchovní činnosti to, pro co se každý z obdarovaných jedinců „narodil“. Někdo je rozený kartář, jiný léčitel atd. Toto je dobré při výběru oblasti Vašeho budoucího působení respektovat. Usnadní Vám to cestu, neboť máte již přirozený talent a schopnost pro danou věc a pokud jdete v souladu v energetickou směřování vesmírných sil, věci jsou sami od sebe a nepotřebují žádný velký tlak a dřinu.

Studium přístupů v duchovní oblasti a následná práce s klienty je velmi náročná, ale pokud jdete v souladu s během života, jedná se o krásné a naplňující poslání.

Důležité je také to, aby se člověk, který má schopnosti pro dobrý výkon jedné věci, nesnažil pouštět se do jiných, kterým nerozumí, nebo na ně zkrátka nemá – to může opravdu vést až ke katastrofálním následkům, kdy ti, jimž mělo být původně pomoženo, musí shánět někoho, kdo odstraní zkázu po původním „odborníkovi“, a kolikrát je to na velmi dlouho, s fyziologickými a energetickými následky.

Ve své praxi jsem byla opravdu mnohokrát svědkem toho, jak lehkovážně a nezodpovědně přistupují mnozí z kartářů, léčitelů, terapeutů k činnosti, kterou provozují a co hůř – mnoho z nich v této sféře neměla ani co dělat. Jednalo se o duše, které ještě nedosáhly takového stupně vědomí, aby porozuměli tomu, co jejich jednání může napáchat jak na nich samých, tak na lidech, kteří se jim s důvěrou svěřují.

Zvláštní kapitolou jsou lidé, kteří ví, že žádné zvláštní schopnosti nemají, ale vzhledem k tomu, že je to moderní a dá se na tom dobře vydělat, tak si otevírají své praxe a jsou pro laika mnohdy velmi traumatizující zkušeností. Nutno podotknout, že tito jedinci si svoji nebezpečnost pro klienta často vůbec neuvědomují a absolutně netuší, co všechno mohou neodborným zásahem v klientovi spustit nebo jak moc mu mohou ublížit.

Jeden příklad za všechny: Volala mi paní, která byla na doporučení své známé u kartářky. Ta jí oznámila, že paní v nejbližší době srazí tramvaj. To je vše. Žádný návod, jak se této situaci může klientka vyhnout či důvod, proč by se to mělo stát. Paní odcházela od kartářky v naprosto kritickém stavu, několik dní z toho nemohla spát, onu tragédii očekávala za každým rohem, obávala se vyjít z domu.

Nakonec byla ze svého stavu tak vyčerpaná, že bych se ani nedivila, kdyby ji tramvaj opravdu srazila. Nakonec se tak díky bohu nestalo, ale mohlo se stát mnoho jiného (trvalé psychické následky, žaludeční vředy apod.).

Celá tato situace následně vede k tomu, že lidé, kteří jsou opravdu nemocní nebo mají jiný vážný problém, ztrácí důvěru v alternativní způsoby uzdravení (léčby) či v duchovní práci jako takovou.

Jestliže se věnujete studiu Vámi vybraného přístupu dlouho a spolupracujete s průvodcem, který má za sebou řadu let praxe, rozvíjíte se a stáváte se skutečným pomocníkem pro mnoho nešťastných a ztracených lidských duší. Časem zjistíte, že se pole Vašeho působení a schopností postupně rozšiřuje a používáte kvalitně více technik, které perfektně ovládáte, ale to je proces, který se tvoří roky.

Přesto však stojí za to, jít cestou kvalitního a hlubokého poznání, cestou píle a pokory vůči práci s energií i vůči životu.