Na čem je založen úspěch energetické léčby

Úspěšnost biotronické léčby závisí na několika faktorech, které jsou spolu úzce provázány a ovlivňují se.

Jedná se především o tyto úrovně:

Osobnost léčitele

 • charakter osobnosti léčitele, míra jeho vnitřní čistoty, pokory a způsob jeho života
 • připravenost se do jisté míry sebeobětovat pro druhé (neboť léčitelství je „řehole“, kterou léčitel dobrovolně přijímá a na sebe nakládá z lásky k druhému)
 • schopnost léčitele disponovat dostatečným množstvím univerzální kosmické energie, kterou může pro korigování zdravotní obtíží druhých využít, aniž by se ho to jakkoli dotklo a ovlivnilo to jeho životní energii
 • stupeň léčitelské vyspělosti (stupeň, kterého léčitel ve své schopnosti práce s energií dosáhl – určuje to, jaká onemocnění umí léčitel úspěšně léčit a na která již nedosahuje)
 • úroveň léčitelových odborných znalostí z oblasti anatomie těla, fytoterapie a jiných oborů
 • předchozí studium a odborný dohled u renomovaných léčitelů
 • míra léčitelské praxe a zkušeností
 • zájem o pacienta, schopnost empatie a nacítění se do klienta
 • vnitřní potřeba neustále se vzdělávat a posouvat se ve svém vědění

Osobnost léčeného

 • připravenost změnit některé své postoje, které vedly k nemoci a již dotyčnému neslouží
 • určitá pokora vůči procesu léčby a uzdravování
 • víra ve své uzdravení
 • ochota dodržovat doporučené postupy a ubrat si něco ze svého pohodlí, aby mohly být dodržovány
 • důvěra v léčitele, kterého si jedinec jako své průvodce zvolil a v jeho postupy
 • odhodlání změnit se a uzdravit se

Vnitřní okolnosti

Vnější okolnosti

 • zda je dovoleno právě v tento čas nemoc z nemocného sejmout, zda je tzv. správný čas na uzdravení (nebo zda potřebuje jedinec získat ještě další lekce a nemoc proto musí dále trvat)
 • rozsah, ve kterém je dovoleno smazat karmické zatížení léčeného
 • zda je léčiteli dovoleno s léčeným pracovat (dotyčného léčit)
 • další životní okolnosti a události v době léčby léčeného (stěhování, rozchod, úmrtí osob blízkých apod.)

Proto někdy uspějeme v léčbě na 100%, jindy třeba na 60% a někdy se bohužel stane, že je úspěch nevalný. Vždy to závisí na kombinaci výše jmenovaných faktorů a na tom, jak se u léčeného jedince a léčitele poskládají.

Přesto, že vždy nemůžeme zaručit jednoznačný úspěch, věřím, že jakákoli snaha o uzdravení se je cenná a má smysl.