Na co se zaměřit tento týden

PROSINEC

Důležitá informace:

Od ledna roku 2021, se budeme zaměřovat již jen na poselství na každý měsíc.

Je to proto, že se čas neustále neskutečně zrychluje, zasekává, posouvá…. a energie se tak velice rychle mění. Z toho důvodu je pro nás lepší dívat se na výhled toho, s čím se budeme potkávat, z delšího časového horizontu.


52. TÝDEN

Tento týden vybízí k využití vašeho potenciálu osobní moci a síly k překonání překážek. Právě proudící energie dokáží spojit vaši osobní moc a sílu tak, abyste se dokázali probojovat (v tom dobrém slova smyslu:-)) jakýmikoli životními těžkostmi.

Probíhající situace je zkouškou naší výdrže a schopnosti tuto situaci vyřešit.

Důležité je správně používat naší sílu.

Nebát se projevit svůj názor, ale činit tak v rozpoložení, kdy jsme připraveni odpouštět, mít toleranci k chybám druhých, využívat své schopnosti soucit, který nás dovede k správnému nalezení výsledku.

Krásné vánoce, M.


51. TÝDEN

V tomto týdnu přijdou různé nabídky a pozvání, které můžeme přijmout – jsou pro nás bezpečné.

Celkově by tento týden měl být pozitivním.

Pozor bychom si měli dát především na zveličování citů a nebezpečnou melancholii.

Buďme pravdivý ve svých citech. Sestupme s myšlenkami na pevnou zem.

Za Astragal, přeje hodně zdraví

Míša


50. TÝDEN

Věci se dají do pohybu. Přání se začnou plnit.

V některých okamžicích se splní i tak, jak jsme nechtěli, ale když to správně pochopíme, z dlouhodobého hlediska se to děje jen v náš prospěch.

Za Astragal, přeje krásný prosincový týden,

Míša

49. TÝDEN

Celý tento týden můžeme popsat jako pracovní.

Bude se týkat našich zásadních pracovních rozhodnutí, uzavírání smluv, dokončování dlouho rozdělaných projektů, časového rozvržení práce, vztahu k práci, nastavení si mantinelů.

Můžeme začít novou etapu ve svém životě.

Vše se točí kolem našeho pracovního nasazení, jak jsme výkonní, co chceme změnit, jak dokážeme plánovat. Mohli jsme mít představy, které jsme nyní přehodnotily, a nebo se změnily.

Za Astragal, přeji úspěšný týden,

Míša