Jak se k této činnosti Martina dostala?

To, že se jednou ve svém životě budu věnovat pomoci druhým, bylo zdá se předurčeno již od mého narození. Už jako malou holčičku mě na ulici jen tak zastavovali cizí lidé a svěřovali se mi se svými nejosobnějšími problémy. Aniž bych věděla proč a jak, vždy jsem jim dokázala říct v pravou chvíli to, co potřebovali pro jejich další cestu životem.

To mne časem zavedlo k touze se vzdělávat v oblasti mezilidských vztahů, a proto jsem následně získala vzdělání v oblasti psychologie, sociální pedagogiky a sociální práce.

Kromě toho, že se mi lidé na potkání svěřovali se svými problémy a žádali mne o pomoc, měla jsem již od raného dětství různá zvláštní tušení. Takové intuitivní vhledy do situací, u kterých jsem dokázala předvídat jak dopadnou. Rovněž jsem u někoho samovolně poznala, že je nemocný či má nějaký jiný blok. Byla jsem schopna vidět věci, které jiní neviděli, či si je neuměli v prostoru „načíst“ (nemoci, ztrátu blízkého, negativní nánosy energií, duše zemřelých, energetické pozůstatky proběhlých situací apod.).

Tato tušení mě v průběhu času donutila s touto svoji stránkou osobnosti cíleně pracovat, abych ji dokázala pochopit a porozumět tomu, proč se mi takové věci dějí a jaký to má účel. Léta jsem studovala knihy s různorodou alternativní tématikou, intenzivně jsem na sobě pracovala pod vedením zkušenějších a cvičila se ve schopnostech intuitivního porozumění stavu člověka či situace.

Postupem času jsem začala při své práci ve státní sféře pomáhat lidem v mém okolí, kteří mne o pomoc cíleně požádali. Má činnost se postupně rozšiřovala, až jsem se v roce 2009 začala svému poslání věnovat naplno.

Pochopila a přijala jsem, že mi byl dán dar schopnosti pomoci druhým tam, kde to potřebují a kde mnozí jiní pomoci nemohou.

Osud mi dopřál tu možnost potkat se úžasnými léčiteli a diagnostiky ze staré gardy a jinými odborníky (Ing. Aleš Rumler, František Bejdák, Bohumil Jukl, František Patloka, Ing. Miroslav Hrabica, PhDr. Marie Říhová, Dr. Jana Brzobohatá), z nichž někteří dlouhodobě spolupracovali s legendárními léčiteli jako byli páter František Ferda, Jindřich Paseka, Ing. Jiří Janča, J. A. Zentrich nebo Karel Kožíšek.

Tito obdivuhodní lidé mi, po ověření mých schopností, předali mnohá moudra, znalosti a varování, která získali při jejich nelehké cestě a za které jim neskutečně děkuji. Bez setkání s nimi by můj další duchovní posun nebyl možný.

V cestě mým posláním mne také v mnohém posunulo učení Karla Kožíška, MVDr. Josefa Staňka a v neposlední řadě Josefa Zezulky. Zásadním, setkáním pro mne bylo osudové setkání a spolupráce s léčitelem Janem Švehlákem – jedním z posledních žijících žáků léčitele Paseky, kterého si pan Paseka pro předaní léčitelského umění před mnoha lety sám vybral.

Do dnešního dne se mé studium nezastavilo a nezastaví zřejmě nikdy, neboť je stále kam se ve vývoji své duše posouvat. Během své dosavadní cesty jsem pochopila spoustu věcí, odnaučila se mít strach a rozhodla se zasvětit svůj život pomoci těm, kteří uvízli nebo se ztratili v prostoru, v sobě, ve světě a potřebují najít cestu k sobě nebo ke smyslu svého bytí.