O pozitivním myšlení: afirmace a změna myšlení

http://confession.blog.cz/1012/afirmace

O afirmacích a pozitivním myšlení se toho již napsaly stovky, možná tisíce stran a přesto se často setkávám s tím, že lidé neví, jak „na to“.

Co jsou to afirmace a jak fungují?

Afirmace jsou pozitivní myšlenky pomáhající vám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejete, např.:
• Mé tělo je zdravé a já cítím se dobře.
• Miluji se a přijímám, taková/ý jaká/ý jsem.
• Mám všechno, co potřebuji.
• Žiji v láskyplném vztahu, který mě naplňuje.
• Dělám práci, kterou mám ráda a dostávám za ni dobře zaplaceno apod.

Jsou formulovány v přítomném čase. Tím, že se o daných věcech vyjadřujete, jakoby již ve vašem životě byly, tak je ve vašem životě postupně zhmotňujete (uvádíte do reality).

Vaše myšlenky tvoří vaši realitu a když je vyslovujete, začínáte si je skutečně vytvářet a realizovat.

Proto je nesmírně důležité, na co své myšlenky soustřeďujete. Budete-li myslet negativně, např.:
• Nic se mi nedaří.
• Vypadám hrozně.
• Nikdy nemám štěstí.
• To nemůže vyjít.
• Nemám dost peněz, to si nikdy nebudu moci dovolit apod.

Budete si takovou realitu i vytvářet.

Soustřeďte se tedy ve své mysli jen na to, co ve svém životě chcete mít. Na to, co si přejete a nepochybujte, že se vám toho dostane a ikdyž pochybujete (obzvláště ze začátku to bude dost časté) vždy nahraďte negativní myšlenku tou pozitivní – to, čeho se bojíte tím, co chcete.

K dobrým výsledkům je také třeba, abyste svou afirmaci cítili jako uskutečnitelnou. Jestliže necítíte, že to, co říkáte je vůbec možné, afirmace vám nepřinese výsledky, které si jejím prostřednictvím chcete potvrdit.

V opakování afirmací je hodně síly, přeprogramujete si tak svou podvědomou mysl, abyste přijali všechny nové myšlenky jako svou realitu. Tím si měníte svůj život, aby lépe odrážel posuny uvnitř vás.

Afirmace si také můžete nahrát na magnetofon a pak je poslouchat, nebo si je napsat a dát si je někam, kde je často uvidíte. To platí hlavně pro ty afirmace, které mají pro vás osobně zvláštní význam.

Jak použít afirmace v praxi?

Jistě se shodneme, že je snadné myslet pozitivně, pokud se člověku daří a je zdráv.

Ale jak to dokázat, pokud se v našem životě dějí skutečně nepříjemné věci? Když nás přepadají nepříjemné myšlenky, které nás utvrzují v tom, že náš život nebude dobrý?

Jako např.:
• Cítíme stále nespokojení i když máme relativně všechno, co si jen můžeme přát (např. jsme zdraví, máme kde bydlet, co jíst, máme rodinu – partnera – přátele, máme práci apod.)?

• Nedokážeme spontánně radovat, když dosáhneme našich cílů a získáme to, co jsme tak dlouho chtěli?

• Jak můžeme změnit naše postoje k určitým věcem, lidem a situacím – jde to vůbec?

• Proč je tak těžké uvěřit, že pozitivní myšlení funguje a že my sami řídíme svůj život?

• Jak to udělat, aby nás stále nestrhávaly špatné myšlenky, plné zlosti a nedůvěry k životu?

Všichni chceme vědět, co máme udělat proto, abychom byli trvale šťastní, naplnění a spokojení. Ale většinou očekáváme a vyžadujeme snadný recept jak na to – málokdo je ochotný slyšet, že jinak než vytrvalou prací sám na sobě se nic v jeho životě změnit nemůže a nezmění.

K vyrovnanému životnímu postoji a permanentní spokojenosti (rozumějte dobrému naladění, vnitřní spokojenosti, vděčnosti za život a vše co přináší) bohužel neexistuje nějaký snadný návod nebo postup, který by nám řekl: udělejte to a to a vaše problémy se vyřeší. Jedná se o proces změny naší mysli – jde o celkovou změnu pohledu na život a vlastní fungování v něm.

Je to vědomé rozhodnutí, že chcete skutečně změnit vaše myšlení, vaše chování, způsob vašeho života a to, co se v něm děje.

Toto rozhodnutí sebou pak přináší vytrvalost, přísnost na sebe sama ve vytváření vlastních myšlenek, práci na sobě a víru v to, že cesta, kterou jsem se vydal/a je ta pravá a že já po ni dokážu jít.

Udržet si pozitivní pohled na život a na vše co se v něm děje, i když jsou to zrovna situace, které vám velmi ubližují je nesmírně těžké. Proto je zásadní neustoupit z „nového“ způsobu myšlení, nepodlehnout starým vzorcům paniky, strachu, nedůvěry, ale vědomě udržovat svoji mysl v nových vzorcích (tj. zaměřovat svoji pozornost a mysl jen na to, co ve svém životě chceme mít).

Většinou není dobré se na tuto cestu vydávat sám, neboť během ní budete potřebovat podporu, připomenutí toho, jak myslet „dobře“ a jak se dostat znovu do rovnováhy, když se vám přihodí něco, co ještě nebudete umět novým přístupem zvládnout. Doporučuji mít svého průvodce, učitele, kouče, který vám bude s proměnou vašeho myšlení postupně pomáhat (vyhnete se tak zklamání z vlastních neúspěchů a budete pod dozorem někoho, kdo si tím vším před vámi také prošel a ví, co prožíváte – to je důležité).

Dle mého názoru je jednou z nejpovolanějších osob, která tento přístup přinesla mezi lidi a začala uvádět do běžného života, autorka Louise Hay. Díky jejím knihám, kartám a videím se změnil život spoustě lidí, včetně mě samé.

Zde postupuji několik odkazů (ukázek), právě od této autorky, které by vám mohly při používání a pochopení afirmací, i toho jak fungují, pomoci:

DOPORUČENÁ VIDEA:

Ukázky z filmu Miluj svůj život 1,2
Louise L. Hay – Miluj svůj život – První krok

Jak mít rád sám sebe

KNIHY

Protože kvalitních knížek od Louise je spousta, uvedu zde jen 2 hlavní, které mi změnily život:

  • Uzdrav své tělo
  • Miluj svůj život

Zde je odkaz na databázi dosud vydaných titulů, každý si jistě najde to své:

http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/louise-l-hay-3413

KARTY

Dokážu to

V předešlé databázi je uveden i seznam karet, proto jsem zase odkázala jen na ty, se kterými nejvíce pracuji.

S láskou Martina