O regresní terapii

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/V-Brandyse-nad-Orlici-maji-prirodni-bludiste.aspx

Tato téma je poslední dobou veřejností hodně skloňovaná a proto pociťuji potřebu Vám poskytnout pár důležitých informací.

Regresní terapie je velmi účinná metoda, která nás zbavuje současných problémů tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je. Toto platí ovšem jen za předpokladu, že je odborně provedena.

Často jsou za regresní terapii vydávána různá sezení, která stojí tisíce korun (např. 5000 Kč a více), při nichž vám terapeut sám odvykládá celý váš minulý život, aniž byste měli možnost se na procesu či prožitku jakkoli podílet.

Toto není regresní terapie a nemá to s ní ani nic společného. Jedná se bohužel o podvod a snahu vydělat na neštěstí druhých.

Regresní terapie má za cíl vrátit klienta zpět do jím prožitých nedávno minulých událostí, událostí starších (třeba 10 – 30 let zpět) nebo do jeho hluboké minulosti (např. prenatální období). Případně je možné metodu zaměřit také tak, aby byla nalezena příčina současného problému, která pramení v životech předchozích.

Vždy však platí, že terapeut pouze usměrňuje, hlídá a lehce řídí průběh toho, co klient prožívá. Nijak zásadně do děje nezasahuje (pouze v případě, že by se klient dostal do špatně zvládnutelné emoční situace, ze které by potřeboval rychle ven – v tom případě je řízený zásah teraputa žádoucí a pro psychickou pohodu klienta nezbytný).

Klient může během regrese sedět v pohodlném křesílku nebo ležet na lehátku – záleží na něm, v jaké poloze se bude cítít příjemně, uvolněně a pohodlně (je třeba vzít v potaz, že v této poloze budete setrvávat např. 2 hodiny).

Terapie je prováděna v plném vědomí klienta (tedy dotyčný ví a vnímá přesně vše, co se kolem něj děje). Nejčastěji se klient nachází ve stavu uvolnění jako před spánkem – nazývaném také jako hladina vědomí alfa. Není tedy možné, aby jej teraput jakokoli ovlivnil, něco mu do podvědomí vložil či s ní dotyčným jinak manipuloval.

Regresní terapie se zaměřuje na předem stanovený psychický nebo fyzický problém. Má své jasně vymezené postupy, které musí terapeut a jeho pacient dodržovat.

Podstatné je zmínit, že pacient musí být na absolvování této metody „zralý“ – u labilnějších jedinců hrozí, že by je mohlo sezení ještě více destabilizovat, popřípadě rozšířit jejich problém.

Proto je důležité vybrat si odborníka, který má dlouhodobou praxi a výcvik v této technice a je schopen kvalifikovaně posoudit, zda je pro nás metoda právě teď vhodná.

Důležité je podotknout, že skutečná regrese je o přímém prožitku mnohdy dosti nepříjemných stavů. Tato metoda Vás krok po kroku dostane ke kořenům Vašeho problému a pod kvalitním odborným vedením a to na základě znovuprožívání klíčových pocitů a situací dokážete nakonec vzniklý blok uzdravit.

Po skončení procesu regrese se klient cítí uvolněně, bez jakýchkoli pocitů tísně. Jeho stav je stabilizovaný a v regresi prožité děje, emoce, bolesti apod. vnímá jen jako informaci, nikoli jako stále probíhající živý pocit.

Regrese může být a nemusí jednorázovou záležitostí.

Vše se odvíjí od míry a hloubky Vašeho problému, Vaši schopnosti s těmito stavy pracovat a posouzení terapeuta, jak rychle budete moci ve zpracovávání traumatu postupovat.

Regresní sezení trvá průměrně zhruba 2 – 3 hodiny, podle míry traumatu pacienta. Cena regrese se většinou odvíjí dle sazby, kterou má terapeut stanovenou na hodinu. Tedy může se pohybovat v rozmezí od 1000 až do 3 000 korun, dle délky sezení.

Čas je velmi těžké přesně odhadnout, neboť terapeut ani klient předem neví, co se v regresi otevře a co vše bude potřeba zpracovat. Někdy je celá regrese hotova za hodinu, jindy se na klientovi pracuje déle.

Indeální je proto čas stanovit individuálně, podle předpokládaného rozsahu a míry náročnosti řešeného tématu.

Zásadní je, aby klient odcházel ze sezení stabilizován, s uzavřeným vědomým a zpracovaným traumatem.

Pokud se řešený problém nepodaří rozklíčovat napoprvé, nic se neděje. Stěžejní je, aby byl klient psychicky, fyzicky i emočně stabilizován, s danou situací srozuměn a věděl, že není jeho chybou, že se proces napoprvé nepovedl.

Regresní terapie je proces, který zasahuje do našeho vědomí a podvědomí, pracuje s psychickými procesy, bloky a traumaty. Proto ne vždy, je možné vyřešit zpracovávaný problém hned, ale jeho uzdravení vyžaduje čas. Vše záleží na klientovi, zda se bude cítit připraven svoji „pandořinu skříňku“ již otevřít a vyčistit či nikoli.

Rozhodně je důležité, aby na sebe terapeut ani klient netlačili a respektovali přirozený běh procesu regrese. Určitě je lepší zpracovat problém na dvakrát nebo na třikrát, než se jej snažit zvládnout na sílu naráz a pak čelit následným problémům, který by tento postup sebou zákonitě přinesl.

Jak si vybrat vhodného terapeuta?

Tipy, jak si vybrat vhodného terapeuta a nepadnout přitom do rukou šarlatána naleznete dobře zpracované na těchto stránkách:

http://www.regrese.cz/jak-si-vybrat-vhodneho-terapeuta.html.