O výkladu karet

https://spimajim.nazory.eu/rubriky/cikanske-karty/vyznamy-karet/bozi-oko

Každý výklad je originální postupem daného kartáře, ale pro všechny platí určitá nepsaná pravidla – zákonitosti, podle kterých poznáte, že jste v rukou člověka obdařeného skutečným darem, nejen v područí šarlatána.

Základem pro odnesení si hodnotných informací z výkladu karet je přístup kartáře i Váš k výkladu jako takovému.

Informace z karet nám měly umožnit hlubší vhled do situací, příčin dějů a skutečných motivů různých postav, včetně nástinu vnitřních emocí a světa dotazovaného. Ne jim přisuzovat plnou zodpovědnost za náš život a slepě se řídit tím, co bylo řečeno (viděno).

Jedná se o prostředek, který pomáhá usměrňovat naši vrozenou, u někoho silně vyvinutou intuici a posouvat hranice, které bychom za běžného vědomí nemohli překročit.

V každém obrazu je možno vidět do hloubky celé situace a okolních vlivů, včetně zainteresovaných postav. K dané, Vámi položené otázce nebo problému, na který se s vybraným poradcem zaměřujete, by mělo být ještě přiloženo několik dalších podotázek, pro lepší orientaci v situaci. Důležité je jít vždy do hloubky tématu a pochopit souvislosti, příčiny a najít co nejlepší další cestu.

Z výkladu se na základě správně položené otázky dozvíte zcela konkrétní informace o myšlenkách, postojích, záměrech, financích, časových úsecích, nemocech a jejich příčinách apod.

Je třeba počítat s tím, že v kartách vidíme vývoj a perspektivu dané situace, pokud se něco nezmění a to se může stát, neboť jste svobodnými bytostmi a jste schopni měnit svůj osud (mimo osudově daných věcí, které změnit nelze). Neznamená to, že karty selhaly, ale pouze, že dotyčný změnil směr své původně naplánované cesty např. na základě informací, které se dozvěděl.

Pár etických pravidel
Pokud se chceme karet na něco zeptat, je třeba k nim mít určitou úctu a respekt, jako k mocnému nástroji, který pracuje s našim vědomím a také dodržovat jistá etická pravidla:

 • nikdy se neptáme jen ze zvědavosti
 • nezjišťujeme si informace o druhých, pokud to s námi úzce nesouvisí
 • pokud se ptáte na členy rodiny či přátele, měli byste mít jejich souhlas, jinak se jedná o porušení intimní zóny dotyčného
 • nepokládáme dvakrát stejnou otázku
 • respektujeme, pokud nám určité věci z karet zjeveny být nemají nebo pro tuto chvíli nemohou
 • jen tak nezkoušíme karty ani toho, kdo je vykládá
 • se získanými informacemi nakládáme s rozumem (víme, že je to odrazový můstek pro naši další cestu, nikoli nezměnitelný verdikt)
 • neptáme se na informace, které nejsme schopni unést

K čemu výklad karet slouží?

S kartami se radíme v různých složitých životní situacích, ale i v momentech, kdy potřebujeme zjistit:

 • jak se daná věc bude vyvíjet
 • jaký s námi má dotyčný člověk záměr
 • jestli současný vztah má smysl a jak jej zlepšit
 • kde děláme chybu a proč
 • jaká je příčina našich zdravotních komplikací a co udělat pro zlepšení tohoto stavu
 • zdravotní stav (jak to vypadá celkově s naším zdravím, možností těhotenství, popřípadě vývoj určité nemoci aj.)
 • zda nám vyjde určitý plán
 • zda máme odejít ze současné práce a pokud ano, zda najdeme jinou, jakou, jak hodnocenou
 • jestli je dobrou volbou pustit se do podnikání, popřípadě v jaké oblasti
  Jistě Vás samotné nyní napadá spousta dalších otázek.