Odpuštění sobě a druhému

Odpustit sám sobě je to nejtěžší.

Zvláště ti, kteří jsou na sebe přísní a kladou na sebe (ať již z důsledku výchovy, kterou prošly nebo vlastní potřeby dokázat něco sobě či druhým) vysoké nároky, mnohdy nemohou nebo nedokážou se nad výčitkami sobě samému povznést a odpustit si.

Často si také dáváme za vinu věci, které naši vinou opravdu nejsou (bývá tomu tak u nemocí dítěte, nepodařených věcí, nehod, znásilnění a jiných událostí, které jsme nemohli ovlivnit).

Důležitý, krokem k odpuštění sám sobě je přijetí sama sebe a schopnost mít se rád. Právě i na tomto při zásahu pracujeme.

Odpustit druhému je těžké, ale pokud víme, že neodpuštěním, udržováním zloby a prožitých zranění ubližujeme nejvíce sami sobě, jde pak celý proces mnohem snáz.

V obou případech jde o rozpuštění hluboko uložených vrstev emocí, pocitů a přesvědčení, které nám neslouží a mohou časem způsobit i zdravotní potíže. Díky tomu, že danou věc pustíme (dovolíme si ji sveřepě nedržet), odstraníme vliv ega, získáme nadhled a tím pádem i možnost vidět věci tak, jak skutečně jsou.

Někdy je třeba odpouštět na několikrát postupně pracovat na rozpuštění hluboko uložených emocí, jindy to jde dobře na poprvé – vždy záleží v jaké fázi vývoje a v jakém stavu jedinec na tomto tématu pracuje.

Každý posun je krokem vpřed a vede k našemu osvobození se z vězení, které jsme dlouhodobě vědomě nebo nevědomě vystavěli.

TELEFONICKÝ ZÁSAH:

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ ZÁSAH:

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvky, které Martina za svou práci obdrží, využívá na zajištění chodu své praxe (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, papír pro tvorbu diagnostik, odborná literatura apod.)

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL