Odpuštění sobě a druhému

Odpustit sám sobě je to nejtěžší.

Zvláště ti, kteří jsou na sebe přísní a kladou na sebe (ať již z důsledku výchovy, kterou prošly nebo vlastní potřeby dokázat něco sobě či druhým) vysoké nároky, mnohdy nemohou nebo nedokážou se nad výčitkami sobě samému povznést a odpustit si.

Často si také dáváme za vinu věci, které naši vinou opravdu nejsou (bývá tomu tak u nemocí dítěte, nepodařených věcí, nehod, znásilnění a jiných událostí, které jsme nemohli ovlivnit).

Důležitý, krokem k odpuštění sám sobě je přijetí sama sebe a schopnost mít se rád. Právě i na tomto při zásahu pracujeme.

Odpustit druhému je těžké, ale pokud víme, že neodpuštěním, udržováním zloby a prožitých zranění ubližujeme nejvíce sami sobě, jde pak celý proces mnohem snáz.

V obou případech jde o rozpuštění hluboko uložených vrstev emocí, pocitů a přesvědčení, které nám neslouží a mohou časem způsobit i zdravotní potíže. Díky tomu, že danou věc pustíme (dovolíme si ji sveřepě nedržet), odstraníme vliv ega, získáme nadhled a tím pádem i možnost vidět věci tak, jak skutečně jsou.

Někdy je třeba odpouštět na několikrát postupně pracovat na rozpuštění hluboko uložených emocí, jindy to jde dobře na poprvé – vždy záleží v jaké fázi vývoje a v jakém stavu jedinec na tomto tématu pracuje.

Každý posun je krokem vpřed a vede k našemu osvobození se z vězení, které jsme dlouhodobě vědomě nebo nevědomě vystavěli.

TELEFONICKÝ ZÁSAH:

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ ZÁSAH:

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

Informace k vyrovnání se s Martinou:

Ocenit čas a energii, které Martina vkládá do každého provedeného úkonu můžete jakýmkoli darem. Tímto podpoříte její existenci a činnost. 

Každého Vašeho příspěvku si velmi váží a děkuje za něj. 

Váš dar je využit na: 

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou 

sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL