Osobní názor na obrazce mezi Uhřicemi a Dambořicemi na Hodonínsku

Hned zpočátku tohoto článku bych ráda uvedla několik zákonitostí, podle kterých můžeme usuzovat na pravost agrosymbolů:

 1. Prostor, na němž se agrosymbol nalézá, se vyznačuje existencí fyzikálních anomálií
 2. Stébla (jakéhokoli druhu) jsou položená určitým směrem bez zjevného i skrytého poškození (polámání, vytržen í z půdy apod.), žádné z nich nestojí – nevyčnívá, jsou ohnuta nízko u země, stébla bývají spletená a „přitisknutá“ pevně k zemi
 3. Na místě se nachází magnetismus způsobující často nefunkčnost nebo vypínání drobné elektrotechniky (mobil, fotoaparát aj.)
 4. Obrazec je zcela technicky a geometricky dokonalý (bez jakékoli nerovnosti nebo nepřesnosti), jeho složitost je nemožné technicky „prkny“ provést
 5. Vzniká během krátkých časových úseků (např. 20 minut)
 6. V kruhu je prokazatelně jiná energie nežli vně (zlepšení zraku, jiné vnímání – čas se zastaví, barvy vidíte ostřeji, energie se mění v jednotlivých částech obrazce a je výrazně jiná ve středu a na okraji), někdy může dojít ke zlepšení zdravotního stavu jedince
 7. Ve středu kruhu je výborné napojení „nahoru“, jako byste najednou znali odpovědi na všechny otázky a ty Vám samy přicházely, pokud se na něco zeptáte při pouhé myšlence.
 8. najednou máte pocit, že existuje jen tady a teď, přistihnete se, že nemyslíte naprosto na nic a jen existuje (kolikrát jsme se o to snažili v meditacích :o))

Přehled pro doplnění a objektivnost pohledu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhy_v_obil%C3%AD

Fotografie z místa, kde se agosymbol vyskytl:

Na místě jsem zaznamenala následující:

 1. obrazec nebyl co do provedení obsahově složitý
 2. stébla byla polámána (viz. poslední fotografie), na některých místech potrhána a vykořeněna, místy stála – část toho mohla vzniknout působením předchozích návštěvníků
 3. magnetismus nezaznamenán
 4. nevznikl za krátký časový úsek (po rozhovoru s místními jsem se dozvěděla, že vznikl z úterka na středu a že v noci zaznamenali abnormální chování a zvýšené štěkání psů ve více domácnostech)
 5. z pohledu z výšky je obrazec nesouměrný a v jednom místě (vpravo nahoře) výrazně pokřivený
 6. energie na okraji byla jiná nežli ve středu obrazce

Já osobně se domnívám, že se bohužel jednalo o výtvor člověka.

Existuje několik skupin, které se zabývají tvorbou agrosymbolů a jedna z nich má obrazec uveden na svém profilu, viz.:

http://www.facebook.com/pages/CircleArt/132927273592#!/pages/CircleArt/132927273592

Závěrem
K danému tématu mám pro Vás pár informací k zamyšlení.
Dle mého názoru není až tak podstatné, zda se jedná o pravý obrazec nebo jeho napodobeninu, neboť napodobenina nese znaky pravého (ve smyslu uspořádání, jistých zákonitostí apod.) a tím aktivuje principy energie, o kterou jde především.

Tudíž je možné i v obrazci, který je „padělkem“ pociťovat zvláštní vjemy. Naprostým důkazem mé teorie je funkčnost Stonehenge, který byl vystavěn podle anglického vzoru a kde díky rozmístění kamenů energie silně proudí a splňuje tak to oč při prvotním postavení kamenů šlo, viz.:

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Jihocesky-Stonehenge-%E2%80%93-menhiry-u-Holasovic.aspx.

Dle mého názoru je energie, kterou tyto obrazce způsobují v jeho středu nejsilnější a postupně směrem k okrajům se snižuje (domnívám se, že je tomu tak proto, aby člověk, který je vystaven vyšší vibrační úrovni ve středu agrosymbolu, když z něj vychází, plynule přešel ke své přirozené vibrační úrovni).

V jednotlivých částech můžete cítit, jak rotujete ve směru daného geometrického tvaru. Během pobytu na tomto místě, přestane existovat vše ve Vaší mysli (nezaobíráte se žádnými myšlenkami, nevnímáte minulost ani budoucnost, jste naprosto ve stavu tady a teď, necítíte ani tíhu svého těla nebo bolest – může se Vám zlepšit Váš zdravotní stav, efekt je dlouhodobý – proto se domnívám, že se nejedná o sugesci).

Nepopírám poselství, která mohou být a jsou zcela jistě v těchto výtvorech skryta, ale dle mého názoru je největším poselstvím možnost uvědomění si sebe sama v souladu a harmonii s celkem, které zde velmi intenzivně vnímáte (kdy díky energii zde působící vidíte pod povrch věcí, všímáte si detailů – lépe vnímáte strukturu rostlin, barvy, docházíte jistého uvědomění a pochopení).

Několik zajímavých názorů k danému tématu:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/97194-vetsinu-kruhu-v-obili-vytvori-lide-tvrdi-odbornik-na-agrosymboly-jan-cerny/

http://neviditelnypes.lidovky.cz/uvaha-kruhy-v-obili-0om-/p_scifi.asp?c=A110427_190945_p_scifi_hpe