Otázka daru schopností duchovní práce

https://www.duchovniboj.cz/lecitelstvi/

Často můžete narazit na názor, že existují jen někteří vyvolení jedinci, kteří se duchovní činnosti mohou věnovat a ostatní jejich úrovně nemohou nikdy dosáhnout.

Není to pravda. Dar duchovní práce a schopnost se duševně na různých úrovních rozvíjet máme všichni, jen si ho ne všichni uvědomujeme a ne všichni ho využíváme. Důležité je také podotknout, že část z nás se ve svém životě ani duchovní práci věnovat nemá – má zde jiné poslání, úkol.

V duchovní oblasti se setkáme s těmito skupinami lidí:

  1. Ti, kteří se již narodí s neobyčejným talentem a schopnostmi, ovšem toto zázračné vědění představují jejich „úroky“ z dřívějších životů. Začínají sice od začátku, ale za to raketovou rychlostí. Rychle přeskakují ty, kteří začali se studiem ve stejnou dobu, a zdá se, jako by vše znali již z dřívější doby. V průběhu své cesty jsou pak vystaveni mnoha zkouškám, zda z opravdové duchovní činnosti sejdou či na ni vytrvají a celý svůj život zasvětí pomoci druhým. Jestliže takto obdarovaní cestou propadnou mamonu peněz, moci, ega či jakkoli zneužijí svoji sílu či moc, dar je jim okamžitě odebrán. Těchto lidí není mnoho.
  • Ti,kteří se narodí pouze s podvědomým pocitem, že existuje něco mezi nebem a zemí, a časem se studiu těchto věcí začnou věnovat. Je i určité procento těch, kteří se spokojí s tímto pocitem a dále se již duchovně nerozvíjí. Těchto jedinců je zatím nejvíce.
  • Ti, kteří jednají z ega, ze strachu o ztrátu své pozice a moci. Většinou je najdeme na pozicích samozvaných duchovních vůdců, kteří si nutně potřebují držet pozici výjimečnosti a nadpozemskosti. V základu tito jedinci žádný zvláštní dar nemají nebo o něj svým jednáním přišli či přijdou. Těchto je v současné době bohužel stále hodně.
  • A v neposlední řadě jsou tu ti, kteří se narodí jako ateisté a ateisty buď zůstanou, nebo se jim v životě přihodí situace, která je duchovní probudí a oni na základě toho svůj postoj přehodnotí.

Co je však podstatné, je to, že všichni máme více méně stejnou možnost duchovně pracovat a je jen na nás, zda ji využijeme či nikoli. A stejně tak je jen na nás, jak se v jejím průběhu budeme chovat.

Někdo musí pracovat celý život sám (nejsou mu přiděleni průvodci), jiný má trochu usnadněno a má pomocníky na určitou část cesty a někomu jsou učitelé přiděleni po celou dobu. Každému z nás je dána nějaká cesta, která plně odpovídá jeho potřebám, i když to z počátku takto nevnímá. Proto není potřeba dopředu vědět, jak se naše cesta poznání bude odvíjet, ale na tuto cestu se rozhodnout vydat a důvěřovat vesmíru, že vše řídí tak, jak má.

Duchovní práce a její míra se odvíjí podle vyzrálosti Vaší duše a úrovní, které jste již kdysi dříve dosáhli. Takže onen výše zmiňovaný dar při narození (vstupu do tohoto světa) je pouhým Vaším dosaženým výsledkem z minulých životů. Proto je každého životní pouť jiná a zaměřená na něco jiného a má svůj čas, kdy započne a kdy skončí.Proto někdo pracuje duchovně intenzivně a někdo vůbec. Vše je v pořádku a je to tak, jak to má být.

Pokud je člověk pilný, odhodlaný, je mu to dáno a vytrvá, může časem dosáhnout všech stupňů vývoje. Může se věnovat jakékoli oblasti, kterou si vybere (léčitelství, karty apod.) a k níž se vytrvalým studiem, pokorou a praxí propracuje.