Pár vět o Martině


Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty.

Svému poslání se v této době věnuji již 20 let. K tomu, abych jej mohla vykonávat jsem vystudovala obory: sociální pedagogika, psychologie a sociální práce.

Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing.

Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře. Posledních 13 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi.

Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni.

Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost a pravdivost.