Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu

https://archiv.ihned.cz/c1-62917500-misto-uzdraveni-smrt-nezodpovedni-lecitele-by-meli-byt-potrestani-soudi-ministerstvo

Pokud si vyberete práci na svém uzdravení pod vedením někoho jiného než-li lékaře či paralelně s léčbou u něj, měl by podle mého názoru vybraný „průvodce“ splňovat tyto předpoklady:

• Průvodce, který Vás procesem uzdravování provází má schopnost vycítit, kde se nachází ložisko problému, umí přirozeně pracovat s energií těla i duše. Má nastudované informace o procesech v těle a jeho vnitřním přáním je pacientovi skutečně pomoci, nikoli vydělat na jeho nemoci.

• Spolupracuje s lékaři a respektuje klasickou medicínu jako nezastupitelnou v určitých fázích a druzích nemocí.

• Proces samotného uzdravování a konzultace ohledně Vašeho uzdravení „neodbude“ (nepropovídá apod., ale soustředěně s Vámi pracuje a zajímá se o názor lékařů, zpětnou vazbu týkající se jeho zásahů a doporučení a také o Váš následný stav).

Na samotném klientovi pak záleží následující:

• Zda nastal správný čas pro jeho uzdravení (je psychicky i fyzicky v relativně stabilním stavu, aby bylo možno do jeho energetického systému těla zasahovat).

• Aby důvěřoval průvodci, kterého si v procesu svého uzdravování vybral (samozřejmě pokud se Vám nebude něco z doporučení či přístupu průvodce zdát, neváhejte konzultovat situaci s jiným odborníkem).

• Vnitřní připravenost klienta na vyléčení (tj. rozhodnutí se uzdravit, touha po zdraví, ochota změnit některé své životní návyky a postoje, připravenost k vnitřní práci sám na sobě aj.).

• Spolupráce léčeného během léčení (např. otevřenost k přijetí léčivé energie, samotná práce jedince na svém uzdravení, komunikace s léčitelem ohledně vývoje zdravotního či psychického stavu).

• Dodržování doporučení léčitele (např. ohledně změny způsobu určitého myšlení či postojů, zdržení se požívání zatěžujících látek apod.).

• Vytrvání uzdravovaného v novém přístupu k sobě samému i k životu po vyléčení (tento přístup pomáhá eliminaci recidivy nemoci) a předcházení psychickým i fyzickým negativním zátěžím organismu, které následně vedou k onemocnění (nadměrný stres, zatěžování těla toxickými látkami atd.).