Poselství na rok 2012

Zlé věci se nám stávají proto, abychom se zastavili a uvědomili si, že život je i přes všechny překážky a trápení krásný a že bychom si měli vážit každého dne, který strávíme ve zdraví prací – včetně cesty do práce, povídáním s přáteli, posezením s rodinou, procházkou se psem nebo jen tak díváním se na oblohu…

Když se naučíme svůj život prožívat a nejen jím procházet, když se navrátíme do svého středu a dovolíme vesmírné energii, aby námi prostupovala, zjistíme, že jsem šťastní jenom proto, že jsme a že můžeme žít, pracovat na sobě a účastnit se toho všeho co nám život na zemi nabízí.

Radujte se z každého dne a každého člověka, kterého potkáte, i když Vás nazlobí berte ho jako posla – zdroj informací, možnost doručení odpovědí na Vaše otázky.
Buďte šťastní z maličkostí, neboť náš život se neskládá z ničeho jiného než právě z teď a tady a z toho, jak s tím naložíme :o).

Rok 2012

Dějí se nám všem v tomto roce podivné věci, dá se říci, že se doslova zmítáme v pocitech a dějích okolo nás.

To nic, všechno bude zase dobré, jedná se jen o jednu z vývojových fází, které musíme všichni absolvovat.

Jak již jsem se dříve zmiňovala, bude rok 2012 zásadní pro nás jako lidstvo z hlediska vztahů (ať již partnerských, rodinných, přátelských nebo pracovních), které musí buď skončit, nebo se posílit, jiné volby není.

Jistě již to ve svém životě pozorujete.

Vidíte změny, které se dějí a na které, jako kdyby, nemáte vliv.

Není to tak zcela pravda – je na Vás samotných jak se rozhodnete (chci být nadále s tímto člověkem? co mi to dává?, dává mi to vůbec něco?, kam směřuji?, je to tak pro mě správně, a spousta dalších otázek, které Vám budou přicházet den za dnem).

Zvládneme to, vím to.

Jen je potřeba uvědomit, co se děje.

Jsme zmatení a plní pochybností, nejistoty a strachu.

Odložme na chvíli to, co prožíváme a podívejme se na to jako na film promítající se před námi. Co vidíte? Všechno co je v něm můžete v podstatě změnit.

Nedržte se utkvěle starých vzorců.

Cítíte, že si se současným partnerem již nemáte co dát (předat) a že již ve vztahu nechcete setrvávat, protože Vás ubíjí? Není to chyba, je to jen další vývojový stupeň.

Jsou vztahy, které musí z různých důvodů pokračovat dál a jsou vztahy, které se musí ukončit, neboť jejich důvod existence již zanikl (lidé se naučili, co měli).

Vím, že je to složité, vím, jak zmatení se nyní v mnoha směrech cítíte. Tento rok je rok zlomů zásadních v našich životech, jako již dlouho žádný nebyl.

Měnit se budou i pracovní záležitosti a spousta jiných věcí.

Jde o to udržet se tzv. ve svém středu, tedy neochvějně vědět, co chci a co opravdu nechci (v tomto dejte především na intuici, na Váš vnitřní pocit – vždy nám radí správně, pokud se Vám něco nezdá, nepochybujte o tom, že to tak je).

Lidstvo jako takové se posouvá dále ve svém vývoji, zákonitě, rychleji a jistě.

Běh, který je určen nedá se změnit, ale můžeme změnit naše nazírání na něj, přesněji naše vnímání toho, co se děje.

Není to katastrofa (i když uznávám, že to tak podobně nyní vypadá). Je to jen další fáze, nic víc a nic míň.

Nyní je důležité zjistit, zda jsem spokojen tam, kde jsem, zda je mé tělo v harmonii s moji myslí, zda dělám to, co dělat chci, zda neustále dokola nenarážím hlavou proti zdi, zda vidím, kam směřuji a pokud ne proč tomu tak je co mi v tom brání, jak se vnímám (jaký sám k sobě a k tomuto světu mám vztah), jak na mě působí ostatní lidé a jak mohu zlepšení těchto interakcí pomoci?

Jsem ve svém středu a co to přesně pro mě znamená?
Kam směřuji a proč?
Jsou ti lidé vedle mě ti, s nimiž chci jít dál?
Vím, co skutečně chci, co potřebuji, abych byl šťastný (vnitřně klidný a ve spojení s universem)?
Naplňuje mne práce, kterou dělám?
Jaké jsou nyní moje vztahy s kolegy, šéfem a jak se v nich cítím?
Pokud se lámou mé vztahy s přáteli, proč tomu tak je, je to tak pro mne v pořádku, co to znamená?
Pokud cítím, že je něco špatně, vím co to je a jak to mohu změnit?
Jaké je mé poslání – můj úkol tady?
Koresponduje můj život s mým úkolem – posláním – cílem zde a s cestou k jeho realizaci?
Jak se nyní cítím a proč?
Co mi brání být šťastný a naplněný?
Po čem vlastně toužím?
Pokud se mi dějí jisté věci stále dokola, co mi tím chce vesmírná síla říci (jaký je toho smysl, co se mám naučit)?
Co mi zrcadlí lidé kolem mě?
Proč jisté věci události skončily a jaké nové začaly? Jak je vnímám?

Zkrátka je čas zastavit se nad vlastním životem a začít jej monitorovat – řešit!

Tento rok se odehraje mnoho různých změn, některé nebudou podle našich představ ani příjemné (ale jsou nutné pro náš další vývoj, pro naše další směřování) a také mnoho krásných a příjemných nás obohatí.

Lámou se dějiny, věřte nebo ne, děje se něco naprosto zázračného, a aby něco krásného mohlo přijít, něco jiného musí zákonitě skončit (podobně jako běh života narodí se dítě a zamře starý člověk, tak to prostě je).

Berte to co se děje jako požehnání a ne jako prokletí, neboť zde se jedná o probuzení podstaty nás samých a to je vzácný jev, který již se v evoluci tohoto lidstva opakovat nebude.

Jsem s Vámi, celou svou duší a bytostí, cítím ty otřesy v našich životech.

Bojuji stejně jako vy.

Má to smysl, posouváme se dál. Pokud budeme pracovat na svém vývoji, zvládneme to a na konci budeme velmi šťastni a naplněni (je to něco jako prozření, pochopení podstaty světa a naší existence vůbec).

Někteří z vás teprve začínají, jiní již jsou v určitém uvědomělém stupni duchovního vývoje, nehraje to však roli, posouváme se všichni bez možnosti toto ovlivnit, každý tak jak bylo nám dáno a určeno.

Všechno bude brzy zase v pořádku, vím to.

Nebojte se a bojujte za samy sebe a za své životy, které dostávají konečný řád.

Následující rok nám konečně přinese harmonii a uspořádání, máme se tedy na co těšit :o).

Jsem s vámi se všemi a vím, že to dokážete.

Martina