Poselství na rok 2013

O čem bude rok 2013 a co to pro nás bude znamenat?

Rok 2013 bude velkou výzvou pro nás všechny! Jdeme do dalšího tříletého údobí, které bude vyžadovat velkou duchovní práci a úsilí pro uspořádání našich životů a životního směru vůbec.

Hned v úvodu (tj. leden – duben) budeme zaznamenávat velké zdravotní problémy různého druhu – jedná se o čištění těla od všech bloků, proto většina se problému bude týkat zejména pohybového aparátu, který představuje „posun vpřed“.

V rovině vztahů budeme vystaveni dokončování a dořešování vazeb z let předminulých (včetně vazeb karmických). Budou se nově tvořit kvalitní vztahy, které vydrží po dlouhá léta a zároveň bude zanikat velká spousta vztahů, které již nejsou potřebné a naopak brání nám v dalším vývoji a posunu (toto již velmi dobře znáte z „krutého“ roku 2012, kdy popsaná tendence byla nejsilnější).

Nejvíce změn a zvratů zaznamenáme v oblasti pracovní, kde se bude měnit naše vnímání a potřeby – lidé budou ve velké míře (nezávisle na kritické ekonomické situaci) přicházet o svá zaměstnání, budou mít neodbytnout potřebu je měnit, pokud práce, kterou dosud vykonávají nebude v souladu s jejich posláním.

„Dramatické“ to bude také z hlediska finanční situace, bohužel ti, kteří svoji práci nebudou vykonávat s láskou tj. rádi (respektive jejich práce nebude odpovídat jejich přesvědčení), dále u těch kteří podnikají – v případě, že jim nepůjde o člověka, ale jen o zisk, stane se to, že práce jim nepůjde, nedostanou za ni dost peněz (neboť si budou energii blokovat právě svým negativním myšlením).

Ti, kteří získali své majetky nelegálně a na úkor druhých budou postupně krachovat a o vše přicházet.

Utvoří se velké viditelné rozdíly mezi lidmi (čestní a nečestní), lidé se budou mezi sebou stýkat v těchto skupinách a jejich životy tomu budou odpovídat (jedni šťastní a úspěšní, druzí „ve tmě“). Jedni na sobě budou duchovně pracovat a rozvíjet se, druzí budou stagnovat a nebude se jim dařit „vymotat se z bludných kruhů“ (i přesto budou mít vždy šanci změnit svoji situaci – budou zde průvodci v lidské podobě připraveni jim pomoci).

Jsme ve fázi, kdy se budou naše myšlenky ohromným tempem zhmotňovat, proto vnímejte to, na co myslíte a dobře zvažujte to, co si přejete. Každou negativní myšlenku, která by byť jen na chvíli vstoupila do Vaší mysli ihned nahraďte jinou – pozitivní. Je velmi důležité si uvědomit, že Vy sami jste zodpovědní za kvalitu Vašeho života (nezávisle na tom, co Vás v životě potkalo). Způsobem, jakým přemýšlíte utváříte svoji realitu a můžete silou své mysli měnit vše, co budete chtít.

Přeji Vám při Vaší další cestě jen správná rozhodnutí, sílu, víru v sebe sama a tento svět a především zdraví, které pramení z celkové duševní pohody a spokojenosti.
S láskou
Martina