Poselství na rok 2016

Následující rok bude zcela jiný než ty předchozí.

Už nebude tolik o nás, o tom, že řešíme své bloky, konflikty a hlavně sami sebe, ale bude o tom, že na povrch začnou vyplouvat věci, tak jak skutečně jsou.

Poprvé uvidíte pravdu o všem co je v nás a okolo nás. A nejen že ji uvidíte, vy jí i porozumíte.

Zjistíte, jaké jsou skutečné motivy vás samých a lidí okolo vás, kdo je váš přítel a kdo nikoli. Co je činěno nezištně a co za nějakým účelem. Budete moci poznat skryté motivy a informace. Bude vám ukázáno, v čem jste dosud žili a jak jste se v mnoha věcech mýlili. Netrapte se tím, jednali jste tak nejlépe, jak jste v dané situaci a s danými informacemi mohli. Není důvod si nad tím obrazem zoufat, ale radovat se, že mraky odstoupily a vy zase zcela jasně můžete vidět horizont.

Spatříte i důvody všech vašich nezdarů, a pokud budete těmto informacím otevření, budete mít možnost změnit vaše životy.

Přijměte s pokorou vše, co k vám bude přicházet, i když spoustu z toho nebudete chtít vidět a nejraději byste to nějak vymazali, ale i to nepovedené a špatné je naší součástí a pokud dokážeme přijmout své stíny, nebudou již mít v našem světě místo.

Budete hodně unavení po předchozím roce, který byl neskutečně náročný, ale nenechte se tím zlomit. Začátek roku se bude odehrávat ještě v doznívajících ne příliš veselých energiích, ale zhruba od března se zase začne dařit a vydržet by to mělo až do závěru roku. Prosinec pak bude opět trochu náročnější.

Zkrátka nejste tu pro zábavu, ale pro studium a váš vývoj.
Čím dříve to pochopíte a přijmete, tím rychleji a lépe se vám začne dařit.
Jste zodpovědní za vaše životy a za to, co se v nich odehrává, ať se vám to líbí nebo ne. Ne vždy rozumíte tomu, proč se vám právě teď děje to, co se vám děje, ale vždy je to v souladu s cestou vaší duše.

Pátrejte po odpovědích, nezůstávejte v letargii, nebuďte lhostejní k tomu, co se děje okolo vás. Jste součástí celého tohoto světa, týká se vás co se děje s planetou Zemí, co se děje na druhém kontinentu, co se děje vašim sousedům, vašim přátelům. Jste součástí všeho okolo vás a to vše je součástí vaší. Buďte s tím v souladu.

Nerozšiřujte nenávist, ale lásku. Nezůstávejte ve vzteku, ale v radosti. Nebuďte sobečtí, ale pokorní. Nebojujte hned proti špatné situaci, ale snažte se ji pochopit a pak teprve jednejte. Chovejte se ke každému, jak chcete, aby se on choval k vám. Držte se jen těch informací, které cítíte, že jsou s vámi v souladu (můžete je přijmout srdcem, souhlasíte s nimi, vnitřně jim věříte).

Je to jen pár jednoduchých pravidel, která tvoří harmonii – držte se jich a budete šťastní. Netvrdím, že pořád, 365 dní v roce, ale po jeho převážnou část. A to už stojí za zvážení, ne?

S láskou a úctou ke každému z vás, Martina