Poselství na rok 2018

Toto je první předpověď po dlouhých letech, kdy skoro nic není dáno předem, proto bylo pro mne tak těžké vám ji nějak konkrétně zprostředkovat.
Řeknu to tedy jednoduše – následující rok bude takový, jaký si ho uděláte (z hlediska energií, zážitků, zdraví, vztahů, práce i vztahu k sobě).

Budete prožívat takovou realitu, ve kterou budete věřit. Nánosy z chybných jednání např. z minulých životů již nebudou hrát takovou roli jako dřív. Ani síla „uřknutí či prokletí“ na vás nezanechá velké stopy, pokud budete nastaveni na dobro a harmonii se vším kolem vás.

Budete žít takové vztahy, které jste si vytvořili a ke kterým svým jednáním spějete.
Budete zdraví na tolik, na kolik si jen dovolíte a vaše nemoci se budou uzdravovat tak rychle, jak jim to vaše mysl a srdce umožní. Zde je možná dobré podotknout, že předpokladem k uzdravení již nyní je a bude vaše vlastní snaha a práce sám se sebou. Zázračná uzdravení se mohou dít, ale cesta k nim je vždy skrz nemocného samého, nikoli přes zázračného šamana či léčitele (tento člověk vám jen ukáže cestu a pomůže z nejhoršího, ostatní je na vás).

Naleznete tolik hojnosti, o kolik vesmír požádáte (a to bohužel i v tom negativním smyslu – takže pozor na vaše myšlenky a přesvědčení, budou velmi rychle vytvářet vaši realitu). Zaměřujte proto pozornost jen na to, co si přejete a ne na to, čeho se bojíte. Pokud přijdou těžké chvíle, je to proto, že ještě něco máte pochopit, něčemu se naučit či prověřit si, že jste se skutečně posunuli. Nenadávejte osudu za tyto „rány“, ale pokorně je přijímejte – pak se situace skoro sami a rychle vyřeší.

Svět se trochu zpomalí, ale negativní následky našich činů vůči planetě budou pokračovat dál svým tempem – poprvé za dlouhou dobu však máme možnost to skutečně začít měnit svým myšlením a modlitbami (prosbami). Pokud vyšlete skutečné přání pomoci naší zemi se uzdravit (myšlenky lásky a díků vůči planetě, na které žijete) půda, vzduch i voda vás budou slyšet a mohou se začít samo uzdravovat.

Můžeme změnit to co se děje okolo nás…. můžeme změnit vzniklý chaos, zlost, nenávist a sobeckost…. my jsme ten klíč, nikdo jiný a nikdo jiný než my sami nám také nemůže pomoci to změnit – to si máme v roce 2018 uvědomit.
My tvoříme to, co žijeme. Nejen v našich soukromých životech, ale také globálně z pohledu celého světa.

Není jedno, co udělám já, neboť já jsem součást celku, na kterém se potom můj čin odrazí a přispěje k vytvoření celého obrazu reality života na planetě zemi. Každý jednotlivec z nás je zodpovědný za to, co žijeme. Je čas přijmout toto pochopení pravdy našich životů a začít podle toho jednat.

Rok, který přichází je rokem otevřených možností. Pokud si zametete před vlastním prahem, pochopíte, že odpuštění druhému je vlastně především požehnáním pro vás a vašim vlastním osvobozením se od zášti a bolesti, můžete dosáhnout mnohé.
V tomto roce budeme osvobozovat sami sebe z pout iluze, ve které jsme mnohdy doteď žili, pochopíme a uvidíme pravdu o našich životech a postojích z širšího úhlu pohledu.

Pokud to dokážeme – pochopíme, že bojovat s druhým nemá smysl, neboť každý z nás má svoji cestu a ta naše nemusí být tou dobrou pro druhého. Dopřejeme si osobní svobody ve smyslu neomezování názorů druhého, respektu a pochopení.

V roce 2018 na jeho začátku zažijeme jisté pochyby o všem v našem životě, bude to především v důsledku doznívajících rozkolísaných energií roku 2017. Ale jestliže zachováme klid a víru, pak v druhé třetině roku 2018 nalezneme své místo, poslání, vnitřní klid a pocit, že jsme konečně po plavbě na rozbouřeném nekonečném oceánu přistáli ve vytouženém přístavu.

Přeji vám všem z celého srdce hodně síly, prozřetelnosti, pevnou víru v sama sebe a smysl vaší cesty a budu se na vás těšit v našich společných prosbách za uzdravení naší planety, na které díky nim budeme moci prožít ještě mnoho šťastných let.
Martina