Poselství na rok 2022

Pojďme se podívat v jakém duchu se ponese rok nacházející a jaké energie budou v tomto čase převládat.

Začátek nového roku se bude jevit beze změny – může mít pocit, že se staré energie nikam nepohnuly, trvají a že se nic nikam neposunulo. Bude mít tendenci propadat skepsi, že se nové začátky, které jsme tak netrpělivě očekávaly, nekonají.

Tento stav je však přechodný, velmi rychle pomine a přijde změna. Radostná, nadějná, průlomová.

Věci se začnou hýbat kupředu a my budeme mít možnost plnit si své sny. Celkově by se rok 2022 měl nést ve světle dobrých energií a změn.

To ovšem neznamená, že nemohou potkat překážky a nepříjemnosti, ale ukazuje to na to, že pokud se tomu tak stane, nebudou se s námi negativní situace táhnout, ale budeme schopni je konstruktivně vyřešit.

V oblasti vztahů zaznamenáme posun k lepšímu v citech, i v komunikaci. Budeme mít snahu naše vztahy zlepšit a hýčkat si to, co máme.

Otázka zdraví se v roce 2022 bude dotýkat především dlouhodobě neřešených obtíží, které vystoupí na povrch a budou si žádat pozornost. Vše však půjde dobře a energie bude nastavena na to nám pomoci.

Z úhlu vývoje koronaviru můžeme očekávat, že se zde bude jeho přítomnost i nadále držet, ale v daleko menší nebezpečnosti, než-li dříve. Nepříjemná nařízení o omezeních budou, k naší lítosti, platit i v nadcházejícím roce.

V oblasti financí budeme muset bohužel sáhnout do dlouhodobých rezerv a tam, kde nejsou bude nejspíš nutné řešit situaci splátkovým kalendářem nebo půjčkou. Nové peníze k nám budou přicházet velmi obtížně a tíž než-li dřív. V tomto směru bude nadcházející rok náročnější. Díky úředním kroků, které budou podniknuty, bude pro nás těžší tuto situaci nějak změnit.

V pracovní sféře se budeme bohužel také potýkat s náročným obdobím – práce bude hodně (nebudeme vědět, kam dříve skočit), ale ohodnocení bude slabší, tedy peníze budou tzv. „vydřené“, ALE budou.

Rok 2022 je ideální na uzavření dlouho běžících projektů všeho druhu a vyřešení rozpracovaného. Sice to nepůjde zcela hladce, ale díky dobré energii pro spolupráci, komunikaci a nové začátky se vše podaří.

Mělo by se začít více dařit našim zemědělcům a očekávat také můžeme větší odbyt našich produktů. Otevírá se také nová cesta pro služby, gastronomii a hotely. Jediné, co jim bude dělat starost, budou nadále držená opatření, která situaci růstu částečně blokují. Přesto se jim však začne znovu pomalu dařit.

Obecně se lidé začnou více stýkat a to i přes opatření, která budou mít nadále tendenci se držet.

Cestování by mělo být znovu možné, i když s komplikacemi.

Českou republiku čekají nové začátky, které by měly být pro nás dobré. Přijde změna, která jak se zdá ukončí faleš a intriky.

Celosvětově se bohužel musíme připravit rozrůstající se konflikty a krize všeho druhu. Očekávat bychom měli zemětřesení, záplavy, finanční krize, nedostatek vody a potravin, bojové konflikty a rozpolcenou politickou scénu. Bohužel žádné konstruktivní návrhy či kroky k řešení nastalých situací.

I přesto, že se již delší dobu o světové krizi mluví, budou vlády všech zemí zaskočeny, že se to skutečně již děje a v jakém rozsahu. Zatím nejsou absolutně připraveny nastalé řešit.

Naše země však bude relativně v klidové zóně, která nám bude skýtat jisté bezpečí a odstup od těchto dějů.

Přes všechny výše jmenované složitosti, vnímám rok 2022 jako blýskající se naději, která je zatím sice stále ještě na obzoru, ale už pouhým svým světlem, která vydává, pozitivně působí na všechny, kteří se na ni dívají. Dává jim naději, že až se přiblíží zcela, tak se změna k lepšímu, kterou přináší, stane plnou realitou.

Již je to blízko, vydržme ještě chvíli a budeme moci opět svobodně dýchat a žít.

Přeji vám radostný rok 2022, hodně sil, zdraví a pevnou víru v dobro i lepší zítřky, které brzy přijdou.

Martina