Zamyšlení na každý měsíc

ZÁŘÍ

V tomto měsíci vás poprosím, abyste si napsali 3 vaše malé dílčí cíle na tento měsíc, které chcete splnit a pracovali na jejich naplnění. Např. chci se dokázat více usmívat na lidi kolem sebe, ráda bych tento týden nesnědla nic sladkého (čokoláda, zákusek, zmrzlina), chtěl bych si tento měsíc vyjet alespoň 2x na kole apod.

Pro ty z vás, které se cítí zcela vyčerpáni nebo jsou nemocní navrhuji zamyslet se nad tím, co udělám hned poté, co se uzdravím nebo mi bude lépe. Případně (pokud na to nemáte), zkuste se zamyslet se nad věcmi nebo zprávami, které vám udělaly v nedávných dnech radost a které vás nadchly. Chvíli u nich zůstaňte a nechte se unášet jejich příjemnou energií. Načerpáte tak část ztracených sil.


SRPEN

Pokud chceme plout nebo zůstat na vlně dobra, lásky, radosti, krásy, víry a souznění s celkem, vesmír od nás vyžaduje:

 • dokázat být vděční i za maličkosti, které by se mohly zdát samozřejmé
 • opravdu upřímně děkovat za získané a uvědomovat si hodnotu toho, co jsem dostali (např. další den jsme se probudili ve zdraví, se střechou nad hlavou, s mužem/ženou, dětmi, psem/kočkou, máme co jíst, pít, máme práci a pokud cokoli z toho nemáme, tak to vše můžeme získat)
 • prosit o vedení a uzření toho nejlepšího řešení pro nás
 • vědomě pracovat na udržení si dobré vlny energií (pracovat na své dobré náladě a dobrém nastavení vůči okolí)
 • zaměřovat se na to dobré, čeho se nám dostává a to zlé přijímat jako součást nutných lekcí při naší cestě vývoje duše
 • mít pokoru vůči všemu živému na této zemi (včetně půdy, vod apod.)
 • věřit v sílu naší bytosti a sílu vesmírného zdroje, stvořitele, Boha
 • rozhodnut se, zda chceme žít ve tmě nebo ve světle a podle toho konat

Ještě je čas změnit svůj život a chytit vlnu.


ČERVENEC

Rok má 12 měsíců. 12 kapitol v našich životech, o kterých se můžeme rozhodnout, jak je pojmeme.

Všichni plánujeme a přemýšlíme o tom, co budeme dělat v létě, na narozeniny nebo na vánoce… a co to jednou trochu změnit? Co udělat něco, co normálně nikdy neděláme… Vybočit ze stereotypních zajetých kolejí a např. v předvánočním čase nabídnout pomoc charitě nebo v se v létě vydat na úplně neznáme místo, třeba jen v našem blízkém okolí. Poslat si s rodinou po proudu nějaké říčky lodičky nesoucí napsaná naše přání, touhy a sny. Zasadit někde strom či jen přečíst dávno odkládanou knížku. Vyhovět synovi a konečně si s ním jít zahrát ten fotbal, o který pořád tak stojí. Všeho nechat lehnout si na chvíli na lehátko a sledovat plující mraky…

Život nám nabízí tisíce možností a jen jen na nás, zda některé z nich využijeme nebo zda je necháme bez povšimnutí projít kolem nás.

V drobných radostech se nachází obrovský zdroj životní síly.

I když se okolo nás dějí strašné věci, musíme zůstat v naději.

Je důležité stále si udržovat své vibrace – svoji energii (každý z nás, podobně jako hudební nástroj, má svoji přirozenou tóninu, ve které se pohybuje a našim cílem je, aby tato tónina byla co nejčistší) na úrovni víry v dobro, vnitřního štěstí vycházejícího z existence samotné, vděčnosti za vše, čeho se nám dostává.

I to těžké, které nás stíhá, je pro nás darem –

 • darem poznání (díky nedávnému tornádu jsme poznali kolik lidí je solidárních, ochotných pomoci a obětovat část svého pro druhé a to je úžasné zjištění),
 • darem osvobození (prozřeme z našich iluzí),
 • darem možnosti začít žít jinak a lépe.

Nic z toho, co se děje, nás nesmí semlít, ale musí nás to pozvednout a nasměrovat k další snaze o zachování toho krásného z našeho světa. K větší motivaci, odhodlání a víře ve smysl našeho snažení.

To, že se dějí dramatické věci neznamená, že vše dobré co jsme udělali a uděláme pozbylo smyslu. Právě naopak.

Každému úspěchu předchází velký pád, který pak dosažený úspěch pozvedá na jeho vysokou úroveň.


ČERVEN

Tento měsíc by se měl nést v duchu lásky k sobě, druhým a všemu v našem životě.

I když jsme mnohé v našem ztratili, mnohé jsme také získali. Získali jsme poznání, ponaučení, v těžkých časech jsme poznali pravdu o sobě i druhých. Byli lidé, kteří nám se srdcem na dlani rádi pomohli a byli lidé, kteří nám ublížili.

Za každou tuto skutečnost poděkujme, neboť každý takový kousek skládanky nás vede k celkovému obrazu našeho života a utváří jej.

Je na čase jednat s láskou k sobě samému – uvědomit si, jaké vztahy v životě chci mít a které je čas ukončit. Jakým činnostem budu věnovat svůj drahocenný čas a kterých se naopak je třeba vzdát, abych se mohl/a posunout. Právě teď je dobrá příležitost k tomu, říci si, co od svého života chci a zda jednám v souladu s touto vizí.

Jednat s láskou k sobě ovšem neznamená jednat na úkor druhého. Vše musí být v souladu a pokud budu nucen/a ukončit nějaké procesy ve svém životě, je moji povinností učinit tak s citem, ohledem a respektem k druhému nebo druhým, kterých se to týká.

Pokud toto dokáži, je to známka velikého posunu v osobním růstu a chápání bytí celku.

Přeji vám, abyste našli svůj klid uvnitř sebe a dokázali nastavit svůj život v souladu s ním.

Martina


KVĚTEN

Když je člověk na dně, mnohdy jakákoli naše slova povzbuzení, pro něj nemají žádný význam a nedokáží mu pomoci jeho stav změnit.

Co ale můžeme a co má efekt – je připomenout člověku to, v co věřil, za čím šel a proč tomu tak bylo. To, že se nachází ve slepé uličce, ještě nutně neznamená, že jeho cíl navždy ztratil smysl nebo že nemožné jej dosáhnout.

Vše vychází z nás, z našeho přesvědčení, odhodlání, víry a touhy.

Naše mysl je hybatelem naší reality – půjdu dál nebo padnu a vzdám to. Je to na nás. Jen na nás. Druzí lidé nás mohou podpořit, ale nevykřešou v nás tu sílu, která pak dokáže nemožné. To musíme my sami.

Proto je to tak těžké. Protože je to jen o nás a na nás. Nikdo není zodpovědný za to, jak to s námi bude, jen my sami.

Pokud požádáme o pomoc, bude nám pomoženo. To je jisté. Můžeme tomu věřit, můžeme se na to spolehnout.

Popřemýšlejme teď chvíli o tom…

Opatrujte se.

Martina


DUBEN

Máme v sobě obrovské rezervy síly, schopnosti, laskavosti, empatie a vůle, které jsme doposud nemuseli využít.

Zdá se nám, že už nemůžeme dát víc, ale opak je pravdou. Jsme schopni toto vše ustát i delší dobu, než si vůbec dovedeme představit.

Jen si uvědomme, co všechno vydrželi lidé za války, v koncentračních táborech, ztraceni na širém moři apod. a jak dlouho dokázali přežít a vydržet ve víře.

My to dokážeme také.

Konec března a měsíc duben jsou ideálním časem na to, požádat boha, vesmír, své vnitřní já o pomoc s aktivováním těchto rezerv a jejich využitím.

Celá tato situace bude ještě nějaký čas trvat a my se nyní nutně potřebujeme opřít o pevný bod v nás nebo mimo nás.

Všechno bude v pořádku.

Je to jen určitý časový úsek, který nakonec odezní. Není to navždy.

Musíme se soustředit na každý jeden den, ne na ten dlouhý čas před námi. Pokud budeme postupovat den po dni, budeme to snesitelné a bude schopni (přes všechno děsivé a náročné) najít i něco milého, hezkého.

Věřte mi. Toto je krizový plán, který vám pomůže přežít.

Krok po kroku, den po dni postupujme spolu do vytouženého cíle zdravého světa, který se brzy – věřím – rozprostře před námi.

Mám vás ráda.

Martina


BŘEZEN

Velmi vás zdravím,

vím, že už toho všeho máte všichni upřímně plné zuby. Vím, že to vláda nezvládla, nezvládá a evidentně už ani nezvládne.

Ale stále se ještě můžeme spolehnout sami na sebe a na své blízké.

Na všechny další z nás, kteří jsou zodpovědní, dodržují rozumná opatření a nejsou lhostejní k nastalé situaci.

Je nás mnoho těch, kteří se snažíme maximálně danou situaci zlepšit a společně můžeme změnit vývoj tohoto šíleného raketového pádu na dno. Můžeme společnými silami zastavit šíření viru – když nebude mít virus na koho se šířit, šířit se nebude. Je to jednoduché a přesto tak těžké.

Nikomu se již nechce být zavřený doma, bez kontaktu, čerstvého vzduchu, osobního prostoru… Naprosto tomu rozumím, ale musíte zatnout zuby, musíte se překonat a ještě zabrat.

Nejde o to revoltovat neschopné vládě a bagatelizovat všechna doporučení nebo nařízení. Tím nic nevyhrajeme, právě naopak. Ublížíme jen a jen sami sobě.

Jde o to, řídit se zdravým rozumem a dodržovat to zásadní a platné:

 • nosit respirátory,
 • pravidelně si umývat a dezinfikovat si ruce,
 • nestýkat se s lidmi, pokud to není nebytně nutné,
 • pokud mám příznaky, nezlehčovat svůj stav, ale izolovat se,
 • v případě, že je někdo nakažen či má podezření a je ve vážnějším stavu (i jen vysoká teplota), nikam necestovat, ale zavolat službu k sobě,
 • jestliže je nějaký člen vaší rodiny nakažen, izolovat jej do jednoho pokoje, přistupovat k němu jen v respirátoru, pravidelně dezinfikovat společně používané prostory, jako např. koupelnu, výrazně větrat v celém prostoru, nevystavovat se zbytečně expozici viru (např. pokud jde nakažený chodbou, nezdržovat se tam apod.),
 • nepoužívat opakovaně stejné respirátory (i když je všude spousta doporučení, jak je toto možné bezpečně provést),
 • neskladovat použité respirátory doma, ale uzavřít je do igelitového sáčku a vyhodit,
 • při nákupech pokud možno používat igelitové rukavice,
 • potenciálně kontaminované věci dezinfikovat (nákup, balík z pošty apod.),
 • atd..

Vlna, která se nyní šíří naší zemí, projít musí, to se již bohužel změnit nedá.

Můžeme pouze změnit její dopad a to není málo!

Jsem s vámi všemi a věřím, že společně zvládneme zmírnit následky současné sebevražedné mise a vyvázneme ze situace sice zničení, ale živí.

S podporou a upřímnou myšlenkou na vás se loučí

Martina


ÚNOR

Vím, že jste již všichni unavení a otrávení z celé té nekončící situace kolem koronaviru, všech opatření, nefunkčnosti systému a strachu, který se stále šíří.

V této chvíli nemáme nic než jen jeden druhého.

Proto zanechme nesmyslných pří a tahanic o to, kdo má nebo nemá pravdu a podívejme se na chvíli beze slov druhému do očí. Najdeme tam stejnou beznaděj únavu, zklamání, obavy a touhu po změně situace, jakou prožíváme my sami.

Jsme jedním…

Přemýšlejte o tom, když půjdete do obchodu, když na ulici někoho potkáte, když se budete zlobit se svými dětmi, když vám polezou na nervy manžel, rodiče, prarodiče nebo sourozenci….

Jsme jeden celek, všichni. Dobří nebo zlí, tlustí nebo hubení, bohatí nebo chudí.

Jací chcete být?

Z každé vaší myšlenky a chování vůči celku se skládá konečný obraz nás všech.

Myslete na to. Dnes. Zítra. Pozítří.

Jednejte tak, abyste se za svoji slova a činy nemuseli omlouvat. Někomu druhému, ale ani sami sobě.

To je to, co v současné situaci můžete udělat – to je to, čím můžete změnit svět.

Teď a tady. Hned.

Zvládneme to překonat a vyjdeme z toho jako vítězové.

Věřím tomu.

Chci tomu věřit a proto každý den v duchu prosím za každého z nás, abychom to zvládli. Den po dni, hodinu po hodině, až do konce.

Za každého z vás….

Za vás Šimonku a Dany, za vás Inu s rodinou, za Tebe Jari s rodinou, za vás Páji, Oldo, Ondříku a Kájko, za vás Míši a Tomi, za Tebe Hani, za vás Jano a Jane, Za Tebe Zdendo, za vás Jindřichu a Zdeno, za Tebe Tery, za Tebe Luci, za Tebe Dani, za vás Rosťo, za Vás Ali, za Tebe Marci, za Tebe Veru, za vás Zdeni a Pepi, za Vás Michale, za Vás Romane, za Tebe Magdi s rodinou, za Tebe Káťo, za vás Marťo, Jirko, Eli, Kubi a Charllotko, za vás Reny a rodinko, za Vás Heather, za vás Evi a Michale, za Vás Veru, za vás Pavle a Rozálko, za Vás Hani, za Vás Marcelko, za Tebe Evi, za Tebe Eli, za Tebe Karoli, za vás Andrejko, za Vás paní Kateřino, za Vás Naďo, za Vás Boženko, za Vás paní Márijko s rodinou, za Vás Jani s rodinou, za vás Jiříku a Jani, za vás Petře a Jani, za vás Helenko a Jane, za vás Zuzanko s rodinou, za Vás Niki, za Tebe Ladi a ze Vás Petře, za Vás Maruško, za Vás Luci, Za Vás Terezko, za vás Ivetko, Tomášku a Lucinko, za Vás Beatris, za Vás pane Josefe, za Vás pane Ladislave, za Vás paní Ludmilo, za vás paní Radko, za Vás pane Pavle, za Tebe Zdeni a Kryštůfka…..

Za všechny vás další, kteří jste se mi sem bohužel nevešli a na které ale myslím stejně intenzivně a s láskou jako na ty, které jsem vyjmenovala.

Jsem s vámi celou svou duší.

Martina


LEDEN

Hlavní myšlenka měsíce

Čím více něco odmítáš a zlobíš se kvůli tomu, tím více se ti toho dostává. Neboť na co zaměřuješ svou pozornost, to roste. Dobře si tedy rozmysli, na co svou pozornost zaměřuješ.

Zdroj: Vesmírné karty, Bärbel Mohr


Orgán, který je v tomto měsíci aktivní

Močový měchýř

Leden je pro mnohé doba nových předsevzetí, přání, plánů, nových aktivit a rozhodnutí. Je to doba nové vnitřní naděje lepších zítřků. Příroda ještě hluboce spí a sbírá sílu na příchod jara a nové energie. Je potřeba si z ní vzít příklad, více spát, odpočívat,nahlížet do svého nitra a shromažďovat duševní i fyzické síly na celý nadcházející rok.

Zima je období velkého jinu. Zimě vládne element vody a energie je málo. Nejcitlivějšími orgány jsou v lednu močový měchýř a v únoru ledviny.

Močový měchýř je místo, kde se shromažďuje moč před tím, než odejde z těla. Je produkována ledvinami a je to jednoduše řečeno „odpadní voda“ z těla. Světle žlutá až průhledná barva nám ukazuje na dostatek tekutin v těle, naopak tmavě žlutá až hnědá na jejich nedostatek.

Jak se oslabení močového měchýře projevuje?

Mezi nejčastější (převážně chronické) poruchy tohoto orgánu můžeme zařadit záněty močovodů a močového měchýře (MM), zvané cystitidy, různé mykózy, zúžení močovodů a močové trubice až po nádorová onemocnění. Projevem oslabení MM je časté chození na toaletu doprovázené pálením nebo i bolestí při močení a v podbřišku. Obecně se říká, že jsou na záněty náchylnější ženy.

Mezi další projevy se řadí také studené ruce a nohy (pozor na jejich prochladnutí), časté noční močení, záněty středního ucha, hluchota, noční můry a pomočování u dětí (spodní pláč dítěte = tlak rodičů a školy), bolesti zad (obzvlášť v bederní oblasti a oblasti krční páteře a ztuhlost kolem celé páteře) a problémy s kostmi.

Nezapomeňte hlavně na to, že každá nemoc má i svoji duchovní příčinu. Co se týče právě močového měchýře, příčina leží zejména ve lpění na starých názorech, strachu z uvolnění a skrytých slzách. Zánět a bolest MM jsou naše hluboko ukryté slzy a křivdy, které úzce souvisí s našimi vztahy. Naučme se zbavovat všeho starého, vyjadřujme své niterné pocity, příjemné i nepříjemné.

Jak se dostat do rovnováhy?

Ze všeho nejdříve je potřeba doplnit do organismu dostatek přirozených tekutin (např. šungitovou nebo filtrovanou vodu a bylinkové čaje) a MM tzv. propláchnout. Je potřeba se vyvarovat všemu uměle sladkému, ať už to jsou slazené nápoje nebo i cukr ve všech jeho podobách. Sladké nám znemožní odplavit choroboplodné bakterie z těla. Můžeme také použít éterické oleje (rozmarýn, borovice, šalvěj, eukalyptus) k pravidelným masážím podbřišku.

Smyslovým orgánem močového měchýře jsou uši, dávejte si tedy pozor na jejich ofouknutí zimním větrem.

Močení je určité uvolnění nahromaděného tlaku tekutiny, a pokud to přeneseme na psychiku, na naši duši, je potřeba se naučit uvolňovat své vnitřní duševní tlaky. Strach, podrážděnost, vztek, neschopnost prosadit sami sebe (zejména u dětí) nebo pocit nesvobody oslabuje, až blokuje, náš močový měchýř. Je tedy důležité naučit vyjadřovat své emoce a potřeby, jemně, bez přehnaného afektu a zloby. Pěstovat pravidelnou duševní hygienu. A jak už bylo napsáno výše, je potřeba si dopřát dostatek odpočinku a spánku a pokud možno se vyhýbat stresu (umět ho uvolnit).

Jaké potraviny nám pomohou posílit močový měchýř?

Venkovní chlad se rozjel naplno a my potřebujeme prohřívat organismus. Strava by měla být sytější a bohatší na tuky. Je vhodné zařadit více potravin slanější chuti a vyhnout se jednoduchým cukrům. Při zánětech je dobré doplňovat vitamin C v přirozené formě, který je potřebný k okyselení moči a tím pádem k boji organismu s choroboplodnými zárodky. Preventivně také působí brusinky (šťáva nebo sušené plody).

Leden je doba konzumace luštěnin, zejména malých červených fazolí adzuky, žlutých a černých sójových bobů nebo fazolí. Mezi vhodné obiloviny patří pohanka, oves, amarant, kroupy nebo divoká rýže. Z ovoce jsou vhodná pečená jablka a nejvhodnější zelenina je kořenová a kvašená (zelí), česnek a cibule. Vnitřní teplo nám dodají polévky (zeleninové i masové vývary bez mouky). Pro dodání potřebných enzymů do organismu můžeme použít miso pastu nebo umeocet.

Co se týče citrusových plodů a mléčných výrobků, platí stejné doporučení jako napodzim, tedy úplně vypustit, jelikož do našeho těla přinášejí chlad a zahleňují. Vyhněte se také nadměrné konzumaci alkoholu.

Pro posílení močového měchýře si udělejme čaj z květů černého bezu, přesličky, jitrocele nebo břízy. Narušenou činnost močového měchýře léčí také Kalisie voňavá, která je také silným antioxidantem a používá se také pro léčbu ledvin. Z těla vylučuje toxické látky a kromě těchto nemocí se dá použít téměř na cokoliv (podporuje činnost prostaty, reguluje průjmy či zácpu, odstraňuje otoky, hojí rány, …)

Za zmínku stojí také bylina Buchu, na kterou nedají dopustit zejména jihoafričané a která také slouží k léčbě močového měchýře a ledvin. Určitě nesmíme zapomenout na svízel, kukuřičná vlákna či přesličku, které mají na náš močový měchýř velice pozitivní a uklidňující vliv. Přeslička se navíc používá k léčbě močových kamenů.

Zdroj: http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/category/rocni-obdobi/


Meditační cvičení pro tento měsíc

Zdroj: 48 cvičení k meditaci, Sri Chinmoy


Duchovní poselství na tento měsíc

V měsíci lednu bude dobré věnovat pozornost vztahům.

Zamyslet bychom se měli konkrétně nad pojmy:

 • důvěrnost
 • vzájemná provázanost – vzájemnost
 • spolupráce
 • usmíření
 • odpuštění
 • tvorba pout

A opominout bychom také neměli téma „svobody ve svázanosti“.

I ve vztahu, který nám sice morálně znemožňuje být s někým jiným, můžeme nalézt svobodu – pokud se vzájemně respektujeme, dopřáváme si dostatek vlastního prostoru např. na aktivity, které nás naplňují apod..