Psychologické poradenství

Pravidelná sezení jsou zaměřena především na individuální potřeby klienta, jeho aktuální stav a situaci. Základem je pro mne stabilizovat současný emoční stav klienta a nastavit kurz, kterým se budeme v společně dále ubírat.

Tento plán pak spolu převedeme do reálného postupu, v němž si stanovíme, jakým způsobem budou naše společná sezení konkrétně probíhat a jaké techniky při nich budeme používat apod.. Vše je vytvářeno na míru jedince tak, aby se při sezeních cítil dobře a bezpečně.

U jednorázového poradenství je mým cílem orientovat se jen na problém tady a teď, dojít k jeho jasnému pojmenování a nastavení pro klienta reálných, dílčích kroků k jeho zvládnutí.

Využívat psychologické služby není žádná ostuda, ale naopak.

Je to znak síly osobnosti, která se rozhodne nežádoucí věci ve svém životě změnit a pracovat na nich. Toto vyžaduje velkou odvahu, sílu a odhodlání unést vše, co o sobě zjistím a co na sobě budu potřebovat změnit, proto, abych mohl/a začít žít život, který chci.

Mým cílem je prostřednictvím osobního přístupu, empatie a správného vedení pomoci klientovi, aby dokázal sám najít a pochopit příčiny jeho problému. Následně společně akutní situaci stabilizujeme a stanovíme nejefektivnější a nejvhodnější postup k nápravě daného stavu.

Vycházím ze svého odborného vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky. Nemalou pomocí jsou mi i zkušenosti z přímé práce s klienty, které jsem nasbírala za léta své praxe.

Dle potřeby využívám znalosti z oblasti arteterapie, pracuji s technikami koučinku, supervize či krizové intervence. Vybrané metody aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a stav daného člověka.

Poradenství probíhá formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 600 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonická konzultace trvá:

  • Standardní konzultace trvá 30 minut a její cena činí 300 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

  • Zkrácená konzultace (v případě, kdy se nacházíte ve složité životní situaci nebo potřebujete stabilizovat svůj emoční nebo psychický stav).

Konzultace trvá 15 minut. Její cena je 150 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel.

Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
  7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL