Rizika práce s energiemi v astrální rovině

https://dzen.ru/a/W3QsEyk6rgCsc69o

Než-li začne člověk skutečně duchovně a energeticky pracovat na vysoké světelné úrovni, musí dospět určitého stupně poznání, vědomí, pokory a připravenosti.

Teprve poté je mu rozvinut dar práce s energiemi světla a božský zdroj skrze něj může konat veliké věci. Nejsilnější prostředkem je modlitba, která je uváděna do chodu naši pevnou vírou.

Kdo není na tuto cestu dostatečně připraven, nedokáže ji úspěšně dokončit a je ve svém konání dříve nebo později zastaven.

Takto „sesazený“ jedinec pracuje poté s nízkými energiemi patřícími temné sféře a i když dokáže zdánlivě dělat velké věci, tyto jsou nečisté a netrvalé hodnoty.

Hlavním znakem je, že takto pracující člověk nikdy nedokáže porazit síly temna, neboť je pod jejich nadvládou.

Zdrojů, ze kterých k nám přichází různé energie je až neuvěřitelně mnoho:

 • přírodní živelná energie (voda, země, oheň, vzduch, éter),
 • vesmírná energie (energie univerza, kosmická energie),
 • energie vytvořená z vlastního zdroje (využití vlastní životní síly – bio energie),
 • energie z drahých kamenů,
 • energie z rituálních předmětů, amuletů apod.,
 • energie prokletých předmětů,
 • energie výrazně „nabitého“ místa,
 • energie z aurického pole druhého člověka,
 • energie z bylin a jiných léčivých rostlin,
 • energie vytvořené pozitivními myšlenkovými formami (afirmace),
 • energie vytvořené za určitým účelem (bytost svořená mágem),
 • energie ze zaříkavadel a rituálů,
 • energie propůjčena třetí stranou (temné síly nebo světelné bytosti).

Uvedené příklady jsou přehledem dílčích zdrojů, ze kterých si ten, který s energií pracuje, tuto energii „vypůjčuje“ a dle uvedeného si sami můžete udělat obrázek, jak nebezpečná daná věc může být.

Při práci s energiemi (a tou je modlitba) obecně platí, že zásadní je vnitřní čistota daného člověka, záměr a účel, kterému dotyčný „slouží“ a jeho míra schopností a znalostí nakládání se silou, se kterou pracuje.

Je nesmírně důležité, jakým způsobem pracující energii využívá. I ten sebeušlechtilejší záměr může za určitých okolností a v určité situaci skončit katastrofou.

Jak je to možné?

Již v historii byla spousta léčitelů a „pracovníků světla“, kteří se domnívali, že pracují pro světlou stranu, ale bohužel nebylo tomu tak. Zcela nevědomě využívali energie z temného zdroje a tím propadli těmto silám, aniž by chtěli či to věděli. Tento fakt mnozí odhalili až na konci své cesty a to už bylo bohužel pozdě.

Pokud dlouhodobě duchovně pracujete, pak se práci s určitým druhem energie nevyhnete. A právě v této fázi vyšší cesty je nesmírně obtížné uchránit vlivu temných sil a temné strany, která se neustále snaží o to, aby vás získala.

Čím výše jste ve svém vývoji, tím větší máme pro ně cenu.

Temnota dokáže maskovat svoji sílu za sílu dobra naprosto obratně a nenápadně. Mezi oběma póly je totiž velice tenká, skoro neviditelná hranice. Není divu, vždy obě strany jsou součástí jednoho celku a jsou pouze svým pólem vydefinovány určitým směrem.

Pokud ovšem dobře nasloucháte svému nitru, srdci a intuici, budete zavčas varováni a zastaveni.

Jak tedy postupovat, abych za všech okolností pracoval/a s energií čistého světelného zdroje?

 • Nikdy nevyužívejte pro léčení svoji vlastní energii (i když máte pocit, že jste ji nabití a máte ji na rozdávání). Toto je špatný postup – léčba musí vycházet z energie univerza, z vůle stvořitele a z žádné jiné.
 • Pokud pracujete s kyvadlem, pružinou apod. – platí jedno zásadní a velice důležité pravidlo. NIKDY, NIKDY se předmětu, se kterým pracujete na nic neptejte.

Bůh nebo kosmický zdroj s vámi nebude komunikovat formou odpovědí ano/ne nebo podobným způsobem. Bude k vám mluvit vždy skrze vaši intuici, vnitřní hlas a vědomí (náhle danu informaci víte, jste si jisti, cítíte, jak vše do sebe zapadlo).

Ten, kdo odpovídá, je třetí temná strana.

Ano, můžete mi oponovat, že to vaše vnitřní vyšší já odpovídá na dané otázky, ale právě to může být snadno touto třetí stranou ovlivněno a ovládáno, a to včetně ovládání nástroje samotného.

 • Nepoužívejte prostředky a předměty z neověřeného zdroje, pokud je sami neumíte energeticky přeprogramovat, očistit.
 • Nepoužívejte návody k energetické práci, které nejsou z ověřeného a důvěryhodného zdroje.

Vždy nad texty, které čtete kriticky přemýšlejte a nechte se vést svým vnitřním pocitem. Pokud byste měli jen sebemenší malou jiskřičku nejistoty či divného pocitu, text nepoužívejte.

 • Všechny předměty, se kterými pracujete pravidelně očišťujte – v průběhu energetické práce na sebe nachytávají energetické otisky prožitých situací a ty potom zpětně mohou způsobit problémy.
 • Nikdy se nesnažte ovlivnit svobodnou vůli druhého jedince. Nepracujte na nikom bez jeho souhlasu.
 • Pokud se vám stane, že budete mít při energetické práci (ale toto se může stát i při meditaci), najednou pocity strachu, úzkosti, znejistění toho, co děláte a jak při tom postupujete nebo budete vnitřně slyšet nějaký hlas, který vás bude zastrašovat, vyhrožovat nebo vysmívat se vám – okamžitě se odpojte.

Znamená to, že jste pod vlivem druhé strany. Poté hned začněte s modlitbou a ideálně použijte svěcenou vodu (udělejte si křížek na čelo s prosbou o pomoc s osvobození z vlivu této energie).

 • Svoji energetickou práci vždy začínejte s prosbou o pomoc a vedení z božského zdroje. Můžete použít jako pečeť toho, že pracujete ve světle a pro světlo jméno Ježíše Krista, který představuje potvrzení řečeného a také váš štít před silami zla.
 • Předměty, které používáte by měly být ideálně posvěceny, aby byly ochráněny před silami temna. Toto opatření by se mělo v průběhu času opakovat, neboť zanešení energiemi se postupně projeví i na svěcených věcech.
 • Vše, co používáte při své práci, byste měli skladovat na posvátném místě a mít při nepoužívání zakryto.
 • Při duchovní práci byste měli vždy používat bílou svíci, která představuje boží světlo a ochranu. Na tuto svíci byste měli svěcenou vodu prsty namalovat křížek, který představuje vaše ukotvení v obou sférách a ochranu boží.

Přeji vám napojení na pravý zdroj božské síly a milosti a hodně sil ve vaší duchovní práci.

Martina