Svěcená voda

http://www.christnet.eu/zpravy/29811/rusti_knezi_bojuji_proti_alkoholismu_litim_svecene_vody_z_letadla.url

Na internetu můžete najít návod(y), jak vyrobit svěcenou vodu, což pro mnohé je velkým lákadlem. DŮRAZNĚ PŘED TÍMTO VARUJI A UPOZORŇUJI, ŽE POSVÁTNÁ VODA JE JEN JEDNA A TO TA, KTERÁ BYLA ŘÁDNĚ POSVĚCENA V KOSTELE.

O tom, že voda je schopna do sebe přijímat a udržovat vložené informace již v dnešní době není sporu. Asi nejvíce tento fakt na veřejnosti osvětlil celosvětově známý autor Dr. Masaru Emoto, který vedl dlouholetý výzkum vody a který ověřitelně prokázal, že voda může být nositelem jakékoli informace, kterou do ni vložíte.

Bližší informace o něm se můžete dočíst zde:

https://www.epochtimes.cz/2019/07/06/vyzkum-tvary-krystalu-vody-se-meni-podle-toho-jak-k-ni-lide-mluvi/.

Vzhledem k tomu, že sám člověk je ze 70% z vody, bychom si měli dávat dobrý pozor, jaké myšlenky a pocit naši myslí prochází. Ale vraťme se zpět k tématu svěcené vody.

Jak už jsme si řekli – Není svěcená voda, jako svěcená voda.

Pokud přijmete svěcenou vodu z „pofidérního zdroje“, může se Vám také stát, že místo aby Vám pomohla, dojede k pravému opaku. Vždy totiž záleží na čistotě člověka, který iniciaci vody provedl a na způsobu, jakým to vykonal.

Svěcená voda má neskutečnou moc a sílu, ale musí s ní být nakládáno s náležitým uvědoměním a úctou. Současně je také nutno zmínit (jak řekl jeden známý exorcista) – všechny prostředky, které použijeme (relikvie, svěcena voda, kříž, modlitba apod.) nefungují sami o sobě, ale jsou aktivovány naší vírou v ně.

Svěcená voda je vytvořena na základě speciálně pronesené a seřazené modlitby, která má svůj hluboký smysl a nedá se ničím nahradit.

Bezpečné uchovávání svěcené vody

Dobré je vzít si sebou speciálně k tomu určenou nádobku, do které Vám bude svěcená voda v kostele panem správcem či farářem odlita.

Ideální je skladovat svěcenou vodu na temném místě bez slunce a ve vzdálenosti od mobilních telefonů, počítačů, ledniček apod. (zkrátka vyhnout se přímému elektromagnetickému záření).

Můj nejoblíběnější je kostel svatého Petra a Pavla na Petrově v Brně :-).

Svěcenou vodu můžete použít, jak při ochraně a požehnání rodiny, svého domova a sama sebe či před negativními vlivy nebo nežádoucími dušemi.