Svépomocné skupinky

Jedná se o neformální pravidelná setkání skupinky stálých účastníků (tento fakt napomáhá možnosti otevřít se a cítit se s účastníky v bezpečí). Každá skupinka je vždy zaměřena na určitou oblast.

Délka trvání práce skupinky na vybraném tematickém okruhu je stanovena na 1 rok, přičemž setkání probíhají pravidelně v sobotu jednou za 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc (záleží na přání skupinky).

Přehled tematických bloků:

Vztahy

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: vztahy partnerské, rodinné, pracovní, sousedské, přátelské, rodičovské, vztah sám k sobě

Zdraví

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: úzkost, aktuální zdravotní problém, strach z nemoci/smrti, přístup k nemoci, podpora blízkého nemocného, práce s bolestí, změna životního stylu, psychické nemoci, uzdravení

Peníze

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: finanční krize, nakládání s penězi, strach z chudoby, problém přijímat peníze/dary, práce (hospodaření) s financemi

Životní/osobnostní krize

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: ztráta blízkého, samota, rozvod, ztráta práce, nemoc blízkého, syndrom vyhoření, přestěhování se, život v negativním prostředí, ztráta smyslu bytí

Emoce

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: práce se vztekem, prožívání radosti/smutku, emoce a jejich vliv na fyzickou stránku těla, jak správně vyjadřovat emoce, neschopnost cítit emoce, emoční zmatek

Závislosti

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: drogy, alkohol, cukr, počítače/tablety/mobilní telefony, únik od reality, závislost blízkého, závislost dítěte, závislost na druhé osobě

Výchova dětí

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: období vzdoru/puberta, odměny a tresty, role: rodič a dítě, archetypální vzory, krizové situace ve výchově

Smrt

ve skupince zaměřené na toto téma se budeme dotýkat např. následující oblastí: práce s akutním smutkem, proces umírání, výčitky svědomí, nedořešené situace, náhlá ztráta, přístup k umírajícímu, představa o smrti, psychická smrt, období truchlení, děti prožívající úmrtí blízkého v rodině

Podstatou těchto setkání je pod odbornou supervizí (dohledem) sdílet své zkušenosti z Vaší aktuální životní situace, konzultovat různá témata, hledat cesty a vzájemně si poskytovat podporu a pochopení v různých životních zkouškách.

Cílem skupinky je, že byste díky její reflexi měli získat zajímavé pohledy na Vaši situaci, nápady, jak by se dala pojmout nebo zkušenosti, jak ji kdo jiný řešil, pokud ji také prožil.

Skupinka má představovat Vaše zázemí jistoty a spřízněné duše, které Vám mají pomáhat rozvíjet sama sebe prostřednictvím otevřeného dialogu, zrcadlení a spolupráce na různých životních tématech, která si nesete, prožíváte a potřebujete řešit.

Takže se nebojte mluvit, vyjadřovat své skutečné pocity a myšlenky – jste v bezpečí, pod ochranou svého kouče, který Vám v případě zaseknutí nebo jiné nepříjemné situace pomůže najít cestu ven. 

DÉLKA SETKÁNÍ

Délka každé skupinky je 2 hodiny.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Skupinky se konají při minimálním počtu zájemců 4 a maximálním 8 (platí, pokud se seminář koná v místě mého sídla).

Pokud se skupinka koná jinde, je počet účastníků dohodnut se zájemcem o pořádání akce individuálně.

CENA

Cena za skupinku je stanovena na 300 Kč/osoba (v ceně je malé občerstvení a pomůcky pro každého účastníka). Platbu je nutné provést předem na účet. Bližší informace obdrží zájemce v informačním emailu.

Jestliže se skupinka koná v místě vybraném skupinou zájemců (hradí tito náklady na cestu ve výši 5Kč/km). Při delších vzdálenostech (cesta delší než jednu hodinu) je potřeba počítat s úhradu času stráveného na cestě.

MÍSTO A DEN KONÁNÍ SKUPINEK

Skupinky se konají vždy v sobotu, v Sádku u Poličky (bližší informace Vám budou po přihlášení zaslány v informačním emailu).

V případě zájmu je možné setkání uspořádat pro skupinku zájemců v jiném místě nebo ve všední den.

PŘIHLÁŠENÍ

Nahlásit se můžete i bez aktuálně vypsaného termínu (akce se vypisují podle počtu zájemců, takže neváhejte napsat).

Pokud máte zájem o účast na předem vypsaném termínu, je potřeba se přihlásit minimálně týden akcí na email: astragal@email.cz.

Do předmětu emailu prosím napište název a datum akce, např. „Vztahy – 21. 11. 2020“. Do zprávy nezapomeňte prosím uvést Vaše jméno a kontakt na Vás. Děkujeme.

Pokud se přihlašujete méně než 5 dní před plánovanou akcí, kontaktujte nás prosím formou SMS na telefonu: +420 603 784 154 – na emailu nebýváme pravidelně, děkujeme.

Do zprávy prosím napište název a datum akce, např. „Vztahy – 21. 11. 2020“, Vaše jméno a kontakt na Vás. Děkujeme.