Uzemnění těla a duše

http://www.lastura.cz/duchovno/esotericky_slovnicek/subtilni_energeticky_system/cakry/cakry_linie_hara.html

Uzemnění pro člověka představuje energetické zakotvení těla pomocí využití sil země. Souvisí s ním takzvaná zemská čakra, která se nachází pod úrovní Vašich nohou.

Proto je dobré věnovat čas práci s ní a jejímu pročišťování a posilování. Barva tohoto energetického centra je hnědá.

Svoji energii můžete uzemnit následujícími způsoby:  

 • Procházení se trávou, pískem, hlínou, listím
 • Práce s hlínou
 • Mnutí dřevěného valounku v ruce
 • Nošení dřevěného náhrdelníku či náramku
 • Nošením hnědé barvy
 • Meditací s hnědou barvou
 • Posloucháním hudby země (hučení vody, praskání ohně, foukání větru, bubnování deště apod.)
 • Práce s kameny
 • Sledování ohně atd.

Problém s uzemněním vzniká na základě přítomnosti energetické nerovnováhy, která může být způsobena:

 • Vyčerpáním
 • Nemocí
 • Zásahem jiné osoby do našeho energetického systému (masáž, objetí od energetického upíra, odběrem krve apod.)
 • Nekvalitně provedeným zásahem při duchovní práci, který jsme provedli my sami
 • Bolestí v těle
 • Porodem
 • Ztrátou částí těla
 • Aktuálně prožívanou stresovou situací (rozchod, smrt blízké osoby apod.)
 • Psychickou poruchou
 • Rychlou ztrátou hmotnosti (když člověk zhubne během velmi krátké doby např. 10 a více kilo)
 • Přítomností přivtělené bytosti
 • Nedokončeným návratem do těla po astrálním cestování
 • Při nízkém krevním tlaku

Při duchovní práci a růstu se nám (hlavně v prvních fázích) někdy stává, že poněkud často „ulítáváme“. Pro tento stav je typické, že téměř necítíme tělo. Tento pocit je velmi nepříjemný, nejsme například schopni ovládat sami sebe tak, jak jsme běžně zvyklí – mozek dá příkaz tělu vstaň a jdi, ale tělo toho není schopné. Často také můžeme ztrácet kontakt s realitou, můžeme pociťovat, že se na nás napojují různé nižší energie či bytosti apod.

Stejně tak se tomu děje ve vyšších stupních duchovního růstu a ve vyšších vibračních frekvencích, kdy se během stavů změněného vědomí může stát, že se dotyčný najednou nedokáže vrátit zpět do reality a to i přesto, že se energeticky zajistil, než s postupem do vyšších sfér začal.Tyto stavy jsou rozhodně nepříjemné nejen pro nás, ale mnohdy i pro naše okolí. Avšak dají se řešit.

Pokud jste jedním z těch, kteří se zrovna potýkají s tímto problémem, a Váš aktuální stav není intenzivně kritický, doporučuji:

–          Aktivování, vyčištění a posílení zemské čakry

–          Nošení šperků ze dřeva, hlíny a drahého kovu (doporučuji pouze stříbro a zlato. Jsou nejsilnějšími a v duchovní praxi odedávna používanými a prověřenými vodiči)

–          Chození bosýma nohama např. po parketách, zemi, trávě, kamíncích

–          Dotýkání se kůry stromů nebo její nošení u sebe

–          Pokud duchovně pracujete a zkoušíte nějaké techniky, mějte vždy u sebe osobu, která Vás v krizovém případě může chytit za ruce a přivést zpět, popřípadě jinak uzemnit

–          Pokud ulítnete a jste sami, požádejte vesmírné síly o navrácení do Vaší přirozené vibrační úrovně

–          Poslouchejte skladby, kde je slyšet dusot koní, bubnování, praskající oheň (nebo u něj jen seďte)

–          Pozorujte plamen svíčky a spojujte se s energií ohně

–          Pracujte s hlínou (sázejte kytky, jeďte na zahradu, vyjděte do lesa, zabořte ruce do hlíny/písku, posbírejte mech nebo vyrobte hrníček na hrnčířském kruhu)

–          V době, kdy tento problém zaznamenáte, přestaňte na chvíli s duchovní  práci, je potřeba abyste získali zpět rozhozenou rovnováhu, jakékoli další pokračování by mohlo být i nebezpečné (pamatujte všechno má své zákonitosti a to je jedna z nich)

Pozor na vodu, ta má naopak vlastnost uzemnění snižovat!

Pokud je Váš stav závažný a intenzivní, určitě neváhejte kontaktovat odborníka, který provede základní stabilizující zásah a následně Vám pomůže v praktickém nácviku, jak těmto stavům předcházet.

Duchovní růst a práce je možný jen za předpokladu, že stojíme nohama pevně na zemi. Je potřeba mít silné spojení se zemí, abychom se měli po dlouhých poutích kam vracet a cítili jistotu a podporu, která nás i při vysokých vibracích udrží (důležitost kvalitního uzemnění se týká také situací, kdy se nám stane, že přeceníme své síly, pustíme se do duchovní práce a najednou zjistíme, že to nezvládáme a že přestáváme „být zde“).