Vedení v osobnostním rozvoji

Tato sezení jsou primárně zaměřena na váš rozvoj a růst v oblasti, kterou si vyberete nebo ve které cítíte, že se potřebujete posunout (např. chci umět lépe vystupovat na veřejnosti, vycházet s kolegy, nebát se provit svůj názor apod.).

Je možné konzultační sezení zaměřit také na zpracování různých bloků a překážek, které vám brání ve změnách, rozvoji a osobnostním posunu.

Vždy vycházím především z vašich individuálních potřeb, aktuálního stavu a z vaší představy, co byste si chtěli ze sezení odnést nebo co se potřebujete naučit.

Vaše přání pak spolu převedeme do konkrétního reálného plánu, v němž si stanovíme, jakým způsobem budou konzultace probíhat a jaké techniky při nich budeme používat. Vše je vytvářeno na míru jedince tak, aby se při práci sám na sobě cítil dobře a bezpečně.

Každý, kdo se rozhodne na sobě pracovat a vývojově nestagnovat zasluhuje obdiv, neboť cesta, kterou si vybral není lehká a bezbolestná. Podívat se pravdě do očí mnohdy bolí a je nepříjemné. O to však úžasnější je následný výsledek a změna, kterou díky práci na sobě získáme.

Mým cílem je prostřednictvím osobního přístupu, empatie, správného vedení a důslednosti, dovést klienta k jeho cíli a pomoci mu ho naplnit.

Vycházím ze svého odborného vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky. Nemalou pomocí jsou mi i zkušenosti z přímé práce s klienty, které jsem nasbírala za léta své praxe.

Dle potřeby využívám znalosti z oblasti arteterapie, pracuji s technikami koučinku, supervize či krizové intervence. Vybrané metody aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a jejich vhodnost pro zpracovávané téma.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 600 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonická konzultace trvá:

  • Standardní konzultace trvá 30 minut a její cena činí 300 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

  • Zkrácená konzultace (např. akutně prožíváte krizi v práci – konflikt s nadřízeným).

Konzultace trvá 15 minut. Její cena je 150 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel.

Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
  7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL