Vrácení vyřčeného a vykonaného zpět v prostoru a čase

Každému z nás se již v životě jistě stalo, že řekl nebo udělal věci, kterých později mnohokrát litoval a chtěl je vrátit zpět nebo ještě lépe, přál si, aby se nikdy nestaly.

Kolikrát si to ani neuvědomíme, ale každá naše špatná myšlenka může způsobit velké škody. Pokud si neustále dokola opakujeme, že za nic nestojíme, že jsme škaredí, tlustí, nemožní, tak právě takovou realitu pro sebe tvoříme a zhmotňujeme. Přesně takové energie posilujeme a necháváme je, aby na nás působili a ubližovaly nám.

Jestliže špatně smýšlíme o našich blízkých nebo sousedech, spolupracovnících, známých – tak přesně takové jaké jsou naše slova, myšlenky a emoce, tak přesně takové energie k nimi vysíláme a takovou jim dáváme. A to ani nemluvím o zákonu, že všechno vyslané se nám vrátí zpět.

Děsivé, že?

Vzhledem k tomu, že čas ve své podstatě neexistuje a vše se odehrává právě teď (minulost, přítomnost i budoucnost), je možné vrátit zpět v prostoru a čase vše, co jsme kdy vyřkli, pomysleli si nebo udělali.

Není to úžasné?

Je pravdou, že ne vždy tento proces zapůsobí v plné míře – záleží na čase a okolnostech, ale i kdyby se měly zmírnit jen částečně všechny dopady, tak to nepochybně stojí.

Svou vůlí můžete ovlivnit a měnit mnohé. Můžete napravit, co jste způsobili.

Tak jdeme na to?

Kdo bude chtít, tak si může pro lepší naladění připravit (ale toto není vůbec nutné):

 • bílou svíci
 • vonnou tyčinku dračí krev (pomáhá čistit energie hodně do hloubky)
 • mističku pod tyčinku

Proces:

 1. S prosbou o požehnání a pomoc andělů či jiných světelných bytostí, které jsou Vám blízké zapalte svíci a poté tyčinku.
 1. Chvíli rozjímejte nad Vaším tématem, načerpejte sílu očistného ohně z plamene svíčky, nechte volně proudit myšlenky i emoce.
 1. Nyní pomalu a s plným vědomím vyslovte tento text:

Já (Vaše jméno) vědomě a hluboce lituji toho, co jsem udělal/a/řekl/a/způsobil/a a prosím, aby má slova/činy byly vzaty zpět v prostoru a čase.

Tímto okamžikem z hloubi celého svého srdce upřímně navracím (jméno člověka, o kterého jde):

 • svobodnou vůli, kterou jsem upřel/a,
 • vracím štěstí, které jsem nepřál/a,
 • vracím zdraví, které jsem pro dotyčného nechtěl/a,
 • vracím lásku, kterou jsem ukradl/a,
 • vracím finanční hojnost, kterou jsem záviděl/a.

Prosím za odpuštění také všechny duše (včetně sebe sama), kterým jsem svým předchozím činem jakkoli ublížil/a.

Děkuji vesmírné moudrosti za tuto možnost napravit mé nesprávné kroky a pokračovat dál s čistým štítem.

Zbavuji se tímto všech negativních hluboko uložených emocí a vstupuji celou svou bytostí do světla a lásky.

Má duše je nyní svobodná a šťastná. Jsem v souladu s vesmírným řádem a během.

A tak se staň.

4. Poděkujete pomocníkům za jejich pomoc a ochranu. 

Svíci nechte za dozoru dohořet, tyčinku také.

Jsem ráda, že jste se rozhodli správně a napravili všechny špatné energie, které jste kdy vůči sobě nebo druhým vyslaly. Chtělo to velkou odvahu už jen si to přiznat, natož do toho jít.

M.