Vrácení vyslaného zpět, v prostoru a čase

Jsou situace, kdy jsme na druhého (nebo na sebe) rozzlobení tak, že z nás samy padají nehezká slova a myšlenky nebo třeba jen „vražedné pohledy či gesta“.

Bohužel myšlenka má stejnou sílu jako vyřčené slovo – takže argument, že jsme nic neřekli, zde bohužel neuspěje. Velmi podobně jsou na tom zlé pohledy či gesta – vždy jde o vyslanou negativní, zátěžovou energii.

Vyslané má za cíl druhého pohanit, nepřát mu nic dobrého nebo mu v horším případě „chtít“ ublížit.

Pozor! Nebezpečné je ale i pronášení komentářů jako: „No, ještě si zlom nohu“, “ Kéž se ti to vrátí“, „Jednou poznáš, jaké to je“, „Okradou Tě“ apod.. Velmi rychle se bohužel tyto výroky mohou stát pravdou a my si to pak budeme po dlouhý čas vyčítat, ale již s tím nepůjde nic udělat.

Často také našim dětem nechtěně nebo nevědomě programujeme jejich budoucnost ne zrovna dobrým způsobem (svým strachy, stereotypy, převzatými vzorci) a toto pak v jejich životech ve vrstvách negativních energetických nánosů působí a ztěžuje jim jejich cestu.

Proto je dobré na tomto zapracovat dříve, než-li se něco takového uvede v činnost a začnou se následky vyslaného projevovat.

A od toho je zde právě tento úkon, který mý za cíl osvobodit od vyslané zátěže toho, na koho byla mířena, ale také nás samotné. Neboť vše funguje obousměrně. Tím, že třeba i nechtěně vyšleme špatnou myšlenku na druhého (např. „To je ale blbec“), zatížili jsme tím i sebe.

TELEFONICKÝ ZÁSAH:

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ ZÁSAH:

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny není pevně stanovena, proto částka kterou přispějete, je ponechána na Vašem uvážení. Příspěvek je využit na zajištění chodu praxe paní Martiny a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL