Zneužití daru

https://duchovno.doktorka.cz/svetlo-zlo

Otázka daru schopnosti léčit, pracovat s astrálním světem, předvídat věci budoucí aj. je tématem pro samostatnou kapitolu. Tomuto se zde věnovat nyní nebudeme. Ráda bych tento článek zaměřila na následná rizika „sejití z cesty“, zneužití daru, moci, schopností.

Ti, kteří dostali od boha nadpozemský „dar“ nebo jej v průběhu života za určitých okolností získali, se ve své duchovní cestě dělí v podstatě na tři skupiny:

1. Jako první zmíním jedince, kteří na počátku měli veliký potenciál pro práci s energií a duchovní praxi, ale bohužel v důsledku zneužití svého daru, propadnutí mamonu peněz, ega či v důsledku zneužití získané moci, o něj celkem rychle následně přišli.

2. Druhou skupinu jsou jedinci, kteří ušli dlouhou duchovní cestu, tvrdě pracovali na svém sebe rozvoji, vytřibovali svůj dar a zasvětili život pomoci druhým. Pomohli mnoha lidem a hodně toho dokázali, ale zlomila je tíha jejich rolí.

Jednou z častých příčin např. bývá, že se tito na počátku vesmírem vyvolení lidé stávají příliš brzy „učiteli“ a mnohdy bohužel při této své roli chybují. Chybováním mám na mysli, že nechají sílu svého ega a své potřeby vládnout nad svým posláním, nebo nedostatečně reflektují svoji činnost a své postupy v horizontu událostí a času.

3. Poslední skupinou jsou vyvolení, kteří vytrvají v pokoře, službě a pomoci druhým bez zásadních pochybení a jejichž schopnosti a dary jsou v průběhu jejich života násobeny a rozšiřovány.

Je mým úkolem varovat všechny, kteří již učí, i jejich žáky, ale také ty, kteří se na duchovní pouť teprve vydávají, před tímto nebezpečím.

PROTO PROSÍM UJISTĚTE SE, ŽE:

  • Vždy když používáte to, co umíte, nebo tuto znalost předáváte druhým, že tak činíte se souhlasem všech zúčastněných a v souladu se zákony universa,
  • že jste schopni potlačit potřeby svého ega využít dané schopnosti ve svůj prospěch,
  • myslete prosím při své práci na to, že je potřeba pomáhat těm, kteří nás o to požádají tehdy, když to potřebují, ne tehdy, až se to hodí mám,  
  • že dokážete zůstat neovlivněni ve svých postojích a práci (ano, diskutujte, polemizujte, přizpůsobujte svůj styl práce potřebám, ale nenechte se svést ze své cesty),
  • neopomíjejte, že každý z nás, ať chceme nebo nechceme, inklinuje spíš k těm pohodlným, rychlým a nenáročným řešením, která ve svém důsledku více škodí, než prospívají,
  • zůstaňte pokorní (nevyvyšujte se), nemyslete si, že již všechno víte a znáte, mnohdy by se takový přístup mohl rychle otočit proti Vám,  
  • dělejte jen to, na co sami máte a o čem víte, že jste schopni to udělat kvalitně a zodpovědně (nepouštějte se do věcí, které neznáte bez pomoci zkušenější  osoby jen proto, že si chcete, potřebujete připadat „mocní“),
  • nepřestaňte děkovat a žádat o pomoc ty, kteří Vám Vaši moc dali.

I když jste ve své duchovní práci daleko a máte pocit, že Vám se to stát nemůže – mějte prosím na paměti, že stále jsme bytosti zemské, kterým je v určitých momentech bohužel přízemnost, bezohlednost, tvrdost, lehkomyslnost, pýcha a touha po uznání stále ještě bližší, než soucit, pomoc, láska a pochopení.