Zrušení zátěžového slibu

V průběhu našich životů se zavazujeme k různým slibům, které v danou chvíli, kdy je dáváme, považujeme za správné, ale které nás později (třeba v dalších životech nebo po uplynutí jistého času) omezují ve vývoji nebo nedej bože energeticky ohrožují na zdraví.

Jedná se o např. přijetí energetického závazku:

 • chudoby
 • celibátu
 • utrpení
 • věrnosti
 • sebeobětování
 • nemoci aj.

Je nutné si uvědomit, že pokud takový slib (ať již řečen sobě samému nebo druhému) jednou vyslovíme, tento působí napříč časem až do svého zastavení, zrušení. Pokud tedy nebyl cíleně vysloven ještě předtím než se duše převtělila, jen na ten daný život.

Jedná se o velmi silnou myšlenkovou strukturu, která je posílena odhodlanou vůlí vysílající osoby, proto je efekt takového slibu roven závazku na věčnost. Proto pozor na to, co pronášíme.

Až nastane ten správný čas, je ze shora osobě, která se takto zavázala, otevřena na určitou dobu možnost se od daného slibu osvobodit. Poznáme to podle toho, že člověk již více bytostně nechce a nemůže setrvávat ve stávajícím a tlačí ho to ke změně.

Ještě před samotným úkonem zrušení slibu, ověřuje vždy Martina dovolení toto vykonat, aby bylo vše v pořádku a tak, jak má být.

TELEFONICKÝ ZÁSAH:

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ ZÁSAH:

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL