Co se s námi nyní děje a proč

https://kresadlo.com/transformace-lidstva/

Nastává velmi těžká doba pro nás všechny. Každý jsme v jiném stupni duchovní vývoje a na každého z nás působí současný jev transformace jinak.

Důležité je nyní neztrácet víru ve smysl běhu našeho života a propojit se sebou samým (tj. jít do svého středu – být ve svém středu znamená být propojen se sebou samým ve smyslu vyššího já, stejně tak jako být propojen se vším, co jest). Tam nalezneme sílu, absolutní pravdu a napojení na universum, kterou nyní tak moc potřebujeme, abychom bez úhony zvládli všechno to, co se kolem nás děje.

Nejedná se jen klimatické změny, které vnímáme všichni poměrně intenzivně (ale které jsou svým způsobem přirozenou součástí vývoje planety země), ale i změny v našem vnímání a fyzickém těle.

Proměňuje se také společnost, její uspořádání a směřování.

Dochází k dezinformačním jevům, kdy se přestáváme orientovat v záplavě informací o dějích, které právě probíhají a kdy se lidé začínají dělit na několik skupin (ti, jež zůstávají tam, kde byli beze změny – ať již z důvodu toho, že nenastal ještě jejich čas, nebo proto že nechtějí, ti, kteří postupují v duchovním růstu raketově vpřed, ti, jež se snaží na současném dění vědomě i nevědomě vydělat, ti, jež jsou zcela v opozici proti všemu a všem a jsou z hlediska duchovního postupu téměř zcela nedotčeni). Zkrátka vznikají propastné rozdíly, které začínají způsobovat velké otřesy v lidské společnosti.

Nezapomeňte, pravda je ukryta jen a jen ve vás samotných (jsem spokojen/a tam kde jsem, je to tak pro mě v pořádku, jak to cítím, vím, kam směřuji a je to tak pro mě správné, co se děje právě teď v mém životě, chci to, proč se to děje, jak to mohu ovlivnit, co chci na současném životě změnit a proč? apod.). Jen vy sami znáte tu správnou odpověď na tyto otázky.

Jak to udělat, jak jít do svého středu?

Zastavte se na chvíli v denním běhu, zhluboka se nadechněte a jen vnímejte přítomnost.

Sílu přítomného okamžiku, postavení mraků na obloze, vnímejte letící ptáky, poslouchejte vítr, uvědomujte si vůni vzduchu, který dýcháte, propojte se s tím, co je kolem Vás.

V ten moment pocítíte, jakoby se všechen běh zastavil a budete existovat jen vy a prostor okolo Vás.

Po chvíli najednou zjistíte, že již nevnímáte ani to, co je kolem Vás jako spíše Vaši samotnou existenci, rytmus Vašeho dechu, obraz na který se díváte.

Budete cítit neskutečný klid a vyrovnanost (nezávisle na tom, co se ve Vašem životě v současné chvíli děje). To je propojení s celkem (universem) v praktickém životě.

V té chvíli až se Vám to stane, pochopíte, že je něco za tím vším, co žijete, pocítíte nepopsatelný vjem, který vás utvrdí v podstatě Vašeho bytí.

Je to velmi těžké slovy popsat, neboť žádná slova na světě ač sebelépe volená nedokážou vystihnout sílu a krásu tohoto prožitku.

Když se vrátíte do plného vědomí, budete zcela posíleni a tak nějak jiní (příjemně jiní – ve smyslu cítění, vnímání i uvažování).

Cítím velkou potřebu na vás apelovat a předat vám část toho, co vnímám, i když je to v mnohém nepřenositelné, ale udělám, co bude v mých silách.

Jistě již jste si všimli stupňující se agrese mezi lidmi, dezorientaci a částečné paniky, která se šíří (toto je důsledkem faktu, že mnozí se nemají „čeho chytit“, nerozumí současnému dění, jsou bezradní a tak „kopou“ kolem sebe).

Mým cílem je vám pomoci se zorientovat, podat záchranou ruku a ujistit vás, že to dokážeme ustát a že vše těžké, co prožíváme a co jsem výše popsala, brzy skončí.

Mnozí z nás zažívají „krizi vlastní identity“, kdy najednou ztratily smysl a cíl své cesty, zůstali jako kdyby bezprizorně stát a neví jak dál uchopit svůj život.

Nebo se u Vás může objevit „záchvatová vlna“, kdy budete mít pocit, že jakákoli duchovní činnost nemá žádný smysl – že nic nefunguje, budete mít tendenci vyhodit všechny knížky z okna a zanevřít na universum a vše s ním spojené (provází to pocit nenávisti, zlosti, bezradnosti a velkého vzteku).

U mnohých, kteří pracovali nebo pracují v duchovní oblasti, dochází ke ztrátě napojení na univerzální sílu nebo k „syndromu vyhoření“.

Mnohým se také projevují tělesné příznaky související s transformací (jakou jsou např. přehřívání těla, probouzení ve stejný čas několikrát za noc, živé sny, nevolnosti, kolísání tlaku, rozostřené vidění- tečky nebo bíločerné skvrny, silné přibírání na váze, posun psychiky směr k hranici únosnosti apod.).

Podstatné je uvědomit si, že jsou to projevy spojené s transformačním děním a že není potřeba se ničeho děsit, velmi brzy zase ustanou.

Tyto jevy jsou důsledkem prolínání se prostorů a energetických vln (sekcí), které na sebe během našeho vzestupu vzájemně působí. A v jejichž středu, kde se nacházíme my, zákonitě tím pádem dochází k nesmírnému tlaku, který vnímáme, tak jak je výše i níže popsáno.

Lidstvo jde směrem nahoru, a proto se v návaznosti na tento proces aktivují také nižší energie (jako je strach, zlost aj.), od kterých je nutné se nyní během vzestupu zcela oprostit.

Proto prosím vraťte se do svého středu, nenechejte se strhnout vlnami negace, které okolo Vás proudí. Nepropadejte pocitům zoufalství a skepse. Vím, že stavy, které Vás přepadají, Vás k tomuto vedou a že není lehké zůstat „odlehčen“, ale i přesto prosím udržet si své napojení a soulad s během života a vesmírnou energií.

Nezapomeňte, že svůj život si tvoříte a můžete tvořit vy sami. Jakákoli Vaše myšlenka ovlivňuje hmotu a utváří Vaši realitu, proto jednejte v souladu se svými potřebami a v souladu s universem (láska ve smyslu všeobjímajícího přijetí a splynutí je tou jedinou cestou).

Pokud útočíte, byť je slovně na nějakou osobu, uvědomte si, že útočíte sami na sebe, neboť všichni jsme součástí jednoho celku. Jsme propojení se vším okolo nás a s každou živou bytostí na této zemi (včetně rostlin). Krásným dokladem toho je zdokumentovaný pokus japonského vědce Masaru Emota, o němž si blíže můžete přečíst zde: 

http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a1067-Masaru-Emoto-odhalil-tajemstvi-vody.aspx

Ano je pravda, někteří lidé ve Vašem životě Vás budou postupně opouštět, ačkoli to nebudete chtít (a je to kruté) ale je to nezbytnou součástí procesu, který probíhá a je to nezbytné pro Váš další postup i růst.

Možná někteří z vás již přišli o práci, jiní možná přijdou (a současná situace tomu v mnohých směrech napomáhá), ale ani to neznamená konec, Vy to můžete změnit.

I otec od rodiny, která je zadlužená a která je najednou díky ztrátě jeho místa bez financí nemusí být a skončit nutně v krizi, vždy jsou zde možnosti (je důležité nenechat se oslepit beznadějí a zlostí, ale hledat cesty, která nás vyvedou na světlo).

Skutečnost tohoto faktu dokladuje jeden příběh, který mi nedávno shodou okolností vyprávěla jedna moje klientka (nic se neděje náhodně) o člověku, který svými činy získal přezdívku „pan párek“. Stáni, tímto Vám jménem svým i jménem těch, které tento příběh inspiruje k tomu, nevzdávat svoji cestu velmi děkuji.

Jedná se o muže, který přišel o všechno. Musel vycestovat ze své země a hledat jiné místo, kde by mohl začít znovu. Ale i přes nepřízeň osudu nezanevřel na běh života a začal bojovat sám za sebe a za to, co pro svůj život chtěl.

Pořídil si téměř za poslední peníze gril, nakoupil housky a párky a stoupl si před jeden večerní podnik, kde je začal prodávat. Během chvíle měl u sebe celý zástup lidí, kteří ocenili tento nápad (a jistě jim v noci, kdy nás po určité době popíjení zákonitě přepadne hlad, přišla možnost zakoupit si něco levného, rychlého a teplého velmi vhod).

Pokud se nad tím v důsledku zamyslíme, přijdeme na to, že tento člověk, vyřešil naprosto jednoduchým způsobem svoji situaci, a když bude takto pokračovat dál, tak za nějaký čas bude schopen vybudovat „firmu“, kde pro něho tento prodej budou dělat jiní lidé (kterým tímto dá zase šanci na zlepšení jejich situace).

Ano, vím, zní to jako hloupý americký příběh, ale je to krásná ukázka toho, že pokud nebudeme líní (neboť stát někde od  1 do 4 ráno venku není žádný med), nepřestaneme bojovat a nebudeme se bát využít všech možností, které se nám nabízí, můžeme i mi v české republice změnit kritickou situaci, do které se nedej bože můžeme dostat.

Základem všeho je způsob našeho myšlení.

Pokud si budeme říkat: „To je strašné, děje se to a to já to nedokážu změnit, já jsem chudák, už nemohu“ apod., vysíláme do vesmíru přesně ten signál, který mu dává impulz, že přesně tak to chceme.

Neboť vesmír reaguje na energii, kterou mu vysíláme a na základě toho nám rezonuje (odráží) zpět svoji odpověď.

Tedy pokud budeme myslet a především cítit (to je stěžejní – tak jak jste schopni intenzivně cítit zlost nebo smutek, musíte být schopni a ochotni cítit radost a lásku), že je všechno v pořádku, že se současná situace řeší již nyní, že právě teď ovlivňuji svůj život směrem k lepšímu, přesně tak se také stane.  

Funguje to v praxi asi takto: 

Transformace je proces, který probíhá již dlouhou dobu (jedná se vlastně o způsob jakési evoluce lidstva).

Je jasná, že kolísáme, cítíme se nejistí, v mnoha chvílích zmatení a bezradní.

Pravdou také je, že různé duchovní techniky a způsoby práce nám v jisté etapě naší cesty, buď přestanou vyhovovat, nebo se změní, či již nebudou fungovat tak, jak by měly, ale i to je v pořádku.

Tak jak jste studovali od základní školy až po Váš konečný obor, stejně tak se mění i toto učivo a nároky na vás.

 Je potřeba hledat nové a odpovídající způsoby duchovní práce (práce na sobě samém), které Vás posunou dál, není nutné se zarytě držet starého (osvojeného).

 S tímto také souvisí naše vlastnost lpění na materiálních věcech (která je nám „vlastní“, neboť pro nás představovala a pro mnohé stále ještě představuje určitou jistotu bytí).

Časem však začnete přicházet na to, že spolu s duchovním růstem souvisí také postupné vzdávání se závislosti na věcech, místech a v mnoha směrech bohužel také lidech.

Pravdou je, že existovat můžete všude, i když se Vám to nyní třeba příčí či nezdá možné (neboť již všude také existujete – navazuji na fakt, že jsme součástí všeho a ve svém základu na teorii relativity).

Naše vnímání je vesměs nastavené zatím tak, že vnímáme jen jednu realitu, ve které se vyskytujeme, ale těch možností máme mnohem více. Pokud Vás toto zajímá blíž, můžete se podívat na tyto články, které s daným tématem úzce souvisí:

https://astragal.cz/index.php/k-transformaci-vibraci/

Tedy Vy sami si můžete vybrat z paralelně existujících možností realit, kterou chcete žít, např. představte si, že hrajete právě basketbal a máte hodit míč do koše, kolik zde vidíte možností? Jednu? Dvě?

Je jich mnohem víc (nadneseně, tisíce). Jakých? Mohu udělat krok doprava, doleva, dopředu, dozadu, přihrát míč někomu, mohu se rozhodnou popoběhnout si ke koši, mohu se rozhodnout ke koši dojít apod. Zkuste sami nyní v duchu spočítat všechny možnosti, které vás napadnou.

Stejně tak je tomu totiž i v životě, když Vám např. zvoní telefon a Vy se rozhodujete, jestli jej vezmete, típnete, dáte na potichu, zda budete na hovor reagovat hned nebo za chvíli atd. Jestli si vezmete v práci dovolenou, jestli řeknete svému příteli, co si myslíte, jestli pojedete nakoupit teď nebo pak, etc.

Vy sami zkrátka ovlivňujete svůj život a to i přes to, že jste si svůj život jistým způsobem a směrem již dopředu naplánovali (než jste přišli na tento svět), i přesto jej můžete kdykoli začít měnit.

Není to úžasné?

Je jen na Vás, jakou cestou se vydáte.

Zda cestou přijetí, pochopení, souznění a lásky nebo cestou odporu, zlosti, boje (v tom negativním slova smyslu) a nenávisti.

Vše je ve Vašich rukou a já věřím, že se rozhodnete pro sebe, pro svůj život i pro vývoj této země a lidstva jako takového správně.

Jsem s vámi a věřím vám, že to dokážete.

                                                               Martina