Diagnostická kresba energetického zatížení domu nebo předmětu

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení aktuálního energetického stavu vybraného místa nebo předmětu. Záměrem diagnostiky je zachytit, zda se v místě či na předmětu nenacházejí např. duše zesnulých, entity, zátěžové energetické pozůstatky z hádek nebo negativních situací, které se v místě odehrály, či jiné energeticky negativně působící jevy.

Nedílnou součástí diagnostiky je také následné ošetření místa nebo předmětu tak, aby byl očištěn od zátěžových energií.

Současně s tímto může paní Martina provést kontrolní diagnostiku vašeho astrálního obrazu či astrálního obrazů členů vaší rodiny a pokud by se ve vašem aurickém poli nacházely nějaké nežádoucí bytosti, odvede je a auru vyčistí a zacelí.

V případě vaší žádosti se kresba může zaměřit i na detekci patologicky působících zón v prostoru. Více o zmíněném tématu naleznete v následujícím článku:

https://astragal.cz/index.php/o-geopatogennich-zonach-a-jejich-vlivu-na-nase-zdravi/.

Je také možné orientovat se na zjištění, zda místo nebylo v minulosti či současnosti prokleto případně jinak zablokováno (např. rituálem).

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu daného místa. Poté následuje energetický zásah, který vyčistí (tam, kde je to možné) zjištěné patologie a zajistí energetickou ochranu před podobnými nepříjemnostmi.

Spolu s výše uvedenými úkony vždy zkontroluji také vaše aurické pole, zda se v něm nenachází nějaké nežádoucí jevy a pokud jsou zjištěny, odvedu je a auru vyčistím.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit na poprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Stejně tak platí, že v případě poslané energetické ochrany místa se po určité době místo opět zanese (jedná se o přirozený proces, který zákonitě probíhá a kterému se dá poměrně snadno předcházet). Doporučuji po mém zásahu místo průběžně energeticky čistit a pečovat o něj, pak by mělo být v budoucnu všechno v pořádku.

Na osobní sezení si prosím přichystejte jednoduchý plánek domu, jeho fotografii (včetně čísla popisného) či fotografii daného předmětu.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii, jednoduchý plánek daného místa a číslo popisné (pokud existuje).

Objednat se můžete na:

 • Diagnostika a čistění místa /předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu členů rodiny (skupiny)

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu s diagnostikou astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, jestli stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na e mail: astragal@email.cz fotografii vybraného předmětu či jednoduchý plánek domu – včetně čísla popisného (podrobné informace budeme zasílat e mailovou zprávou při domluvě na konkrétní termín). Zprávu můžete také doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit. Vzhledem k tomu, že do naší aury mohou vstupovat negativní energie, bytosti apod., které poté ovlivňují nejen nás, ale i naše okolí, je vhodné před zahájením čištění domu vyčistit i aurická pole všech členů domácnosti. Pokud budete s naším doporučením souhlasit, pro úspěšný zásah potřebujeme uvést jména a příjmení lidí, kteří bydlí daném domě, včetně zaslání jejich fotografii pro kontrolu aury (to vše samozřejmě s jejich souhlasem). Děkujeme.

Objednat se můžete na:

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu včetně diagnostiky astrálních obrazů členů rodiny

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu s diagnostikou astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2 – 3 měsíců.

 • Akutní diagnostika (je vhodná v situaci, kdy máte pocit, že se ve vašem bytě/domě vyskytuje přítomnost duší nebo jiných astr. bytostí) probíhá bez telefonického spojení.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 týdnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL