Diagnostická kresba energetického zatížení domu nebo předmětu

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení aktuálního energetického stavu vybraného místa nebo předmětu. Záměrem diagnostiky je zachytit, zda se v místě či na předmětu nenacházejí např. duše zesnulých, entity, zátěžové energetické pozůstatky z hádek nebo negativních situací, které se v místě odehrály, či jiné energeticky negativně působící jevy.

Nedílnou součástí diagnostiky je také následné ošetření místa nebo předmětu tak, aby byl očištěn od zátěžových energií.

Současně s tímto může paní Martina provést kontrolní diagnostiku vašeho astrálního obrazu či astrálního obrazů členů vaší rodiny a pokud by se ve vašem aurickém poli nacházely nějaké nežádoucí bytosti, odvede je a auru vyčistí a zacelí.

V případě vaší žádosti se kresba může zaměřit i na detekci patologicky působících zón v prostoru. Více o zmíněném tématu naleznete v následujícím článku:

https://astragal.cz/index.php/o-geopatogennich-zonach-a-jejich-vlivu-na-nase-zdravi/.

Je také možné orientovat se na zjištění, zda místo nebylo v minulosti či současnosti prokleto případně jinak zablokováno (např. rituálem).

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu daného místa. Poté následuje energetický zásah, který vyčistí (tam, kde je to možné) zjištěné patologie a zajistí energetickou ochranu před podobnými nepříjemnostmi.

Spolu s výše uvedenými úkony vždy zkontroluji také vaše aurické pole, zda se v něm nenachází nějaké nežádoucí jevy a pokud jsou zjištěny, odvedu je a auru vyčistím.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit na poprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Stejně tak platí, že v případě poslané energetické ochrany místa se po určité době místo opět zanese (jedná se o přirozený proces, který zákonitě probíhá a kterému se dá poměrně snadno předcházet). Doporučuji po mém zásahu místo průběžně energeticky čistit a pečovat o něj, pak by mělo být v budoucnu všechno v pořádku.

Na osobní sezení si prosím přichystejte jednoduchý plánek domu, jeho fotografii (včetně čísla popisného) či fotografii daného předmětu.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii, jednoduchý plánek daného místa a číslo popisné (pokud existuje).

Osobní zásah trvá:

 • Diagnostika a čistění místa /předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu členů rodiny (skupiny) – trvá 45 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu s diagnostikou astrálního obrazu klienta – trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, jestli stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na e mail: astragal@email.cz fotografii vybraného předmětu či jednoduchý plánek domu – včetně čísla popisného (podrobné informace budeme zasílat e mailovou zprávou při domluvě na konkrétní termín). Zprávu můžete také doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit. Vzhledem k tomu, že do naší aury mohou vstupovat negativní energie, bytosti apod., které poté ovlivňují nejen nás, ale i naše okolí, je vhodné před zahájením čištění domu vyčistit i aurická pole všech členů domácnosti. Pokud budete s naším doporučením souhlasit, pro úspěšný zásah potřebujeme uvést jména a příjmení lidí, kteří bydlí daném domě, včetně zaslání jejich fotografii pro kontrolu aury (to vše samozřejmě s jejich souhlasem). Děkujeme.

Telefonický zásah trvá:

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu včetně diagnostiky astrálních obrazů členů rodiny – trvá 45 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Diagnostika a čistění místa / předmětu s diagnostikou astrálního obrazu klienta – trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 2 – 3 měsíců.

 • Akutní diagnostika (je vhodná v situaci, kdy máte pocit, že se ve vašem bytě/domě vyskytuje přítomnost duší nebo jiných astr. bytostí) probíhá bez telefonického spojení a trvá 15 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 týdnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny není pevně stanovena, proto částka kterou přispějete, je ponechána na Vašem uvážení. Příspěvek je využit na zajištění chodu praxe paní Martiny a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL