O geopatogenních zónách a jejich vlivu na naše zdraví

http://silesia.wz.cz/dragon08.htm

Když se zabýváme tématem zdraví, uzdravení a vším, co s tím souvisí, není možné opominout zásadní vliv geopatogenních zón či elektrosmogu na jeho vývoj a stav.

Jakékoli léčení či snaha o uzdravení by mělo malý a ne příliš efektivní účinek v případě, že by dotyčný dlouhodobě pobýval právě na těchto zónách a obklopen silným elektromagnetickým polem (záření mobilu u hlavy postele, neustále zapnuté wifi připojení, různé zapnuté elektrické přístroje).

Důležité je také zmínit významný negativní vliv přítomnosti podzemní vody na naše zdraví, jestliže na takovém místě máme postavený dům a dispozičně řešenou například ložnici. Pak je zde velký předpoklad vzniku rakovin a jiných závažných onemocnění.

Křížení nebo protínání podzemních pramenů může být za jistých okolností problém a může vést ke zdravotním problémům.

Problém pro zdravé a kvalitní bydlení mohou představovat také Curryho pásy

http://silesia.wz.cz/curry.htm

a Hartmannovy pásy

http://silesia.wz.cz/hartmann.htm

(velkou zátěž představuje křížení těchto linií) a dále také energetické uzly, podzemní jezera a jezírka či toky.

Geopatogenní zóny mohou být úzké (mít rozsah třeba jen pár centimetrů) nebo se mohou rozpínat jako široký pás třeba přes celý byt.

U elektromagnetického pole tvořeného zářením wifi se můžete orientovat podle jejího dosahu – tam, kde vám internet nepojede, její do záření nepůsobí. Tam, kde je i nepatrný signál, je třeba níže uvedená opatření udělat.

Je podstatné rozlišovat mezi příčinami a následky vlivu geopatogenních zón (dané působení v daném místě, které je v podstatě neodklonitelné – dá se pouze zmírnit nebo částečně neutralizovat) a vlivy způsobenými zatížením prostoru jinými energetickými zátěžemi (jako jsou například energetické pozůstatky hádek, energetické otisky po dlouhodobě nemocných či po jiných zátěžových událost, které se odehrály v daném místě nebo výskytu entit apod.).

Tomuto tématu se hlouběji věnují odborníci a profesionálové, kteří se dlouhodobě zabývají diagnostikou a měřením geopatogenních zón, elektrosmogu a elektormagnetického pole.

Geopatogenní zóny i elektromagnetická pole jsou regulérně měřitelná speciálně k tomu určenými přístroji, které by dotyčný profesionál měl mít (mimo své osobní virgule, L drátů nebo pružiny) vždy sebou.

Jako prevenci a první pomoc (jak u geopatogenních vlivů, tak u vlivů jiných energetických zátěží) můžete použít tato opatření a rady:

 • Zamyslet se nad tím, kudy vede dráha wifi signálu a pokud možno naprosto se vyhnout jeho dosahu do ložnice. Vaše tělo přes noc potřebuje nabrat síly a odpočívat. Vysílané vlny mu to nedovolují a znemožňují kvalitní obnovu vašich buněk a imunitního systému.

 • Minimalizovat působení pole vytvářeného wifi signálem – tedy pokud nepracuji, tak wifi připojení vypínat. Jestliže to není přes den možné, rozhodně jej alespoň nanoc vypněte! Stačí si na mobilu zapnout režim letadlo a váš telelfon nebude přijímat wifi singnál.

 • Při telefonování nemějte telefon u ucha, ale používejte hands free, telefonujte přes hodinky nebo při hovoru používejte reproduktor.

 • Do místností umístěte orgonity, které díky svému složení pozitivně působí v případě přítomnosti geopatogenních zón.

 • Pokud se chystáte stavět dům, nejdříve si nechejte diagnostikovat místo odborníkem na geopatogenní zóny, zkontrolujte si stav a umístění podzemní vody.

 • Při výběru pozemku pro stavbu, domu nebo chaty byste měli také dbát na to, aby nebyl postaven poblíž vedení vysokého napětí nebo vysokofrekvenční zařízení např. trakční měnírny apod. Co se týká trafostanic, ty také sice vyzařují, ale zcela minimálně, takže jejich přítomnost by neměla být problém.

 • Neumísťujte postele pod trámy nebo jiné zkosené plochy.

 • Neumisťujte postel pod okno ani naproti dveřím.

 • Nepoužívejte matraci po nikom jiném či nikoho jiného (jsou v ní energetické pozůstatky zdravotní stavu jejího majitele, které by na vás při dlouhodobém užívání přešly). Toto samé platí i pro jiný nábytek, oblečení, šperky apod. Pokud již chce nosit např. prstýnek po babičce, rozhodně doporučuji si jej před použitím energeticky vyčistit. Postup naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/ocisteni-predmetu-od-negativnich-energii/.

 • Po častých hádkách nebo nepříjemných střetech doporučuji prostor, ve kterém pobýváte energeticky vyčistit. Postup najdete zde:

https://astragal.cz/index.php/cisteni-prostoru-od-negativnich-energii/.

 • Po delší nemoci doporučuji místo i postel dotyčného taktéž vyčistit (postup již znáte:-) ).

 • Do ložnice neumisťujte obraz zobrazující tekoucí vodu, ani obraz představují boj či ponuré scény (obrazy mají obecně pravotočivou nebo levotočinou energii a mohou nám energii buď doplňovat nebo nám ji také brát – proto doporučuji věnovat při výběru obrazu zvláštní pozornost tomu, jak na nás obraz pocitově působí. Podstatné také je, uvědomit si, že se na něj bude dívat ne chvíli, ale každý den, třeba několik let).

 • Orientovat se při určení problémů se zónami ve vašem bytě nebo domě můžete také díky vašim domácím mazlíčůkm. Např. vaše kočička si zásadně půjde lehout do zóny, která nebude vyzařovat dobrou energii a pejsek se ji bude naopak obloukem vyhýbat.

 • Jestliže Vaše dítě spí opakovaně jen v jednom rohu jeho dětské postýlky, je velmi pravděpodobné, že se snaží vyhledat místo s co nejmenší přítomností zóny.

 • Jistým ukazatelem mohou být i vaše domácí rostliny, kterým se v místě zóny rozhodně nebude dobře dařit.

 • Zásadním faktorem ukazujícím na to, že se nacházíte v nedobré zóně je, že se u vás objeví opakující se problémy se spánkem (bez dalšího existujícího zjevného problému, např. stresové období), náhlé zdravotní problémy, bolesti hlavy apod.