Diagnostika karmického a energetického zatížení osoby nebo majetku

Již při svém zrodu vstupujeme na tento svět s danými zátěžemi, které jsou ještě v průběhu našeho života dál různě získávány a rozšiřovány. Stejně tak věci, které v průběhu běhu času vlastníme (ať již tím, že si je koupíme nebo je dostaneme darem či je zdědíme) mají svou historii a energetický příběh.

V určitém momentu je nám prozřetelností dovoleno se do jisté míry některých zátěží zbavit nebo je zcela vyčistit.

Diagnostika se zabývá právě určením toho, zda je nám již dovoleno s těmito energiemi pracovat či nikoli.

Pověření a postup k čištění karmy a dalších energetických zátěží, mi byl předán léčitelem patřícím do „staré gardy“ léčitelů, panu Františku Patlokovi, který léta úzce spolupracoval s léčitelem Jindřichem Pasekou, páterem Františkem Ferdou a jinými kapacitami své doby.

Schopnost čistit energetické zátěže je dar Bohem daný, který se v určitém momentu duchovního vývoje vybranému jedinci otevře a pak již záleží jen na něm samotném, zda si tuto schopnost do budoucna udrží, nebo zda o ni svým nepatřičným jednáním přijde.

Karmické zátěže rozeznáváme:

 • karma osobní
 • karma vztahová (mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli, kolegy)
 • karma rodová (zátěž jdoucí po mužské nebo ženské rodové linii)

Energetické zátěže rozeznáváme:

 • kletba
 • církevní klatba (církevní trest)
 • prokletí
 • uhranutí
 • uřknutí

Tyto zátěže působit jak v rovině osobní, vztahové (mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli, kolegy) či rodové (zátěž jdoucí po mužské nebo ženské rodové linii).

Je nutno upozornit na to, že se může stát, že nám nebude dovoleno zátěže z vaší karmy odstranit. Příčinou může být, že buď v této chvíli ještě není vhodný čas, kdy máte dostat milost vymazání karmické zátěže nebo vybraný léčitel není tím, kdo má vyčištění provést.

Více k problematice karmických zátěží si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/karma-a-jeji-vyznam-v-nasem-zivote/.

Více k tématu kleteb, uřknutí, prokletí a uhranutí naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/kletby-prokleti-urknuti/.

Diagnostika probíhá formou:

TELEFONICKÁ KONZULTACE

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Před daným termínem je nutno zaslat na email: astragal@email.cz  buď fotografii dotyčného spolu s jeho křestním jménem (pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození).

U odstranění zátěže na majetku zašlete fotografii domu (včetně čísla popisného), pozemku či předmětu. Zprávu také můžete doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit.

Telefonický zásah trvá:

 • Diagnostika jedné energetické zátěže (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.)
 • Diagnostika více energetických zátěží (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.)
 • Kontrolní diagnostika prokletí, uřknutí

Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvek je využit na:

1.zajištění chodu praxe paní Martiny (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2.náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL