Duše zemřelých a jejich odvod

http://svobodnenoviny.eu/co-je-duse-dukazy-o-jeji-existenci/

Celá problematika duší, toho, co se s nimi děje nebo neděje po smrti, proč, jak a kde zde po smrti zůstávají aj., je na internetu popsána mnohokrát, ne však vždy pravdivě a dobře. Je nutné si uvědomit, že většina informací na internetu se bez přemýšlení kopíruje a je přebírána od jednoho uživatele k druhému.

Problém to není do té chvíle, pokud nepotřebujete v dané záležitosti skutečně pomoci – potom mohou nesprávné informace velmi uškodit a to nejen Vám, ale i duším, na které je zásah zaměřen.

Pro krátkou orientaci v tématu shrnu jen to nejzákladnější.

Jak duše zesnulých nebo pozůstatky jejich energie vypadají?

Duše se mohou projevovat různou formou, respektive naše vědomí je může zaznamenávat v podobě:

 • bílých jakoby mlhovinových útvarů
 • standardní podobě člověka – vidíte dotyčného v podobě a barvě, tak jako kohokoli jiného
 • temných stínů
 • tmavých postav v kápi
 • postav bez jasného obrazu obličeje
 • mihnutí nebo strnulé stání postavy zaznamenané periferním viděním
 • náhlou vizí, ve které dotyčného vidíme jakoby v dálce
 • jiné projevy nemající konkrétní podobu (pach, zvuky apod.)

Jak se projevují?

Nejčastěji můžeme jejich přítomnost zaznamenat díky:

 • podivnému jakoby starobu připomínajícímu nebo nasládlému pachu
 • náhlou nevysvětlitelnou zimou v určitém místě
 • pocitem, že jsme dotyčného zahlédli projít bytem, stát venku apod.
 • nevysvětlitelným zvukům, pohybujícím se předmětům, samo zapínáním televize či varné konvice
 • spadnutím fotografie zesnulého
 • náhlým zhasnutím svíce, i když není v prostoru otevřené okno či průvan vysvětlující tento jev a tato svíce zrovna nedohořívá
 • telepatickým příjetím informace od zemřelého
 • opakujícími se sny, ve kterých se zesnulým hovoříme
 • neutuchajícím vědomím,že s námi stále někdo je nebo, že nás pozoruje
 • slyšením nějakého hlasu nebo volání

Jaké jsou důvody přítomnosti duší v našem prostoru?

Můžeme říci, že duše se dělí na duše:

 • krátce zesnulých, které ještě bdí u svého těla či jsou faktem smrti zmateni a neví, co dělat. Případně, ty kterým se nepodařilo po sedmidenním procesu odpojování od vlastního těla, odejít do světla.
 • duše, které nepochopily, že jsou již po smrti a stále se snaží navrátit do svého těla
 • duše, které z nějakého důvodu nestihly proces otevření kanálu k odchodu do světla
 • duše, které nemohou najít klid, neboť zemřely násilnou smrtí či nehodou
 • duše, těch kteří zůstali uvězněni v našem prostoru a nemohou jej opustit například z důvodu vlastního lpění na majetku, osobě či z důvodu toho, že neodpustili nebo protože chtěli zůstat s některým s ještě žijících blízkých a bylo jim to nahoře dovoleno
 • duše sebevrahů, vrahů, závislých apod.
 • duše, které se prostřednictvím přivtělení do žijících osob snaží najít cestu do světla
 • duše, které jsou zde jen na krátký čas, aby varovaly některého z žijících blízkých

Jak mohu chránit sám sebe, než se mi podaří najít odbornou pomoc?

Zde je několik základních bezpečných prostředků pro vaši ochranu, které můžete využít:

 • Bílá svíčka (ideálně ne čajová – ta nemá takovou sílu, ale klasická silnější vosková, např. válcová). Tuto svíčku doporučuji označit křížkem svěcenou vodou s prosbou o pomoc a ochranu. V těžkých případech se nechává, bezpečně zajištěna (postavena v nerezovém kastrolu nebo velké silné tlustostěnné sklenici), hořet celou noc.
 • Svěcená voda (získáte ji v kostele, kde požádáte přítomného správce o vodu do kropénky. Měli byste mít sebou připravenou skleněnou čistou sklenici s víčkem nebo pet lahev, do které vám bude voda dána). Posvětit můžete sebe i předměty ve vašem okolí, např. postel, kde spíte.

Ideálně poprosit nejbližšího pana faráře o vysvěcení domu nebo bytu, ve kterém žijete (každý kostel spadá pod určitou farnost, kterou spravuje farář – tam ho najdete). Obvykle toto vysvěcení vydrží tak rok (prostor se zanese např. hádkymi, energetickými nánosy událostí, které se v něm odehrály apod.), pak je třeba proces opakovat. Bohužel v těžších případech se občas stává, že proces vydrží jen pár dní či nezabere vůbec.

 • Svatý předmět (medailka sv. Benedikta, posvěcený křížek, andělíček, růženec, soška patrona nebo anděla, které věříte a máte k ní vztah apod.). Tento předmět noste stále u sebe, nemusíte se bát s ním i koupat, posvěcení se z něj nesmyje – zanechalo na předmětu nesmazatelný energetický otisk.
 • Kadidlo, kovovou nebo keramickou misku, kamínky nebo písek (které dáte na dno misky, aby se nerozpalovala), uhlíky (dají se koupit černé uhlíky do vodních dýmek), kovovou pinzetu na manipulaci se žhavým uhlíkem a kadidlem.
 • Něco pro uzemnění, co byste mohli mít v ruce v případě, že by bylo potřeba (drahý kámen – černý turmalín a křišťál, tygří oko, karneol, ametyst nebo kov – soška, silnější řetízek či náramek; dřevo – valounek, vyřezané srdce apod.).
 • Vytištěné modlitby – otčenáš, zdrávas Maria, modlitba svatého Benedikta (ideálně i v latině). Tyto modlitby si prosím pročítejte kdykoli se budete bát nebo cítit, že se něco děje – pokud bude hodně zle, čtěte je v latině (tento jazyk má neskutečnou sílu).

Pokud si tyto stránky právě čte člověk, který má problém s přítomností duší (dušemi) zemřelých a potřebuje pomoc, moc ho prosím, aby vyhledal odborníka v této oblasti a požádal o pomoc.

Rozhodně nedoporučuji se do odvodu pouštět sami, bez zkušeností a např. podle internetových návodů, to by byla hrubá chyba, která by se Vám mohla v budoucnu značně nevyplatit. Ve své praxi jsem bohužel xkrát řešila případy, kdy se lidé v dobré víře rozhodli duši zesnulého pomoci, ale pak skončili na hraně psychického zhroucení či s narušeným energetickým polem.

Aby byl výsledek odvodu efektivní – dotyčný, kterého si zvolíte, musí mít zkušenosti s odvodem duší „do světla“, klidně ho otestujte různými dotazy (pokud Vás duše kontaktují sami, nejlépe víte, že jsou jisté znaky, které jsou pro jejich přítomnost charakteristické apod.), na vše se vyptejte, vytipujte si tak 2-3 odborníky, dejte si načas a pak se teprve rozhodněte, koho z nich budete chtít pro pomoc využít.

POZOR NA PODVODNÍKY, je jich bohužel celá řada! Věřím, že mnozí z nich tak nečiní vědomě, zkrátka se domnívají, že vše to, co dělají, je opravdové, ale bohužel není… Ne každý návod je správný, ne  každý skutečně umí to, o čem je přesvědčen, že umí, a co je úplně nejhorší – každý se Vám bude snažit nabídnout pomoc zcela samozřejmě, jakoby to nebyl žádný problém… a přitom realita může být následně zcela jiná – PŘI VÝBĚRU SVÉHO POMOCNÍKA DEJTE NA INTUICI (poslouchejte Váš vnitřní hlas, budete vědět, jak postupovat).

To samé platí i pro čištění prostoru…

Je důležité ještě upozornit na fakt, že odvod duší ani čistění prostoru se nemusí dokonale podařit hned na poprvé. Někdy je třeba prosces opakovat. Není čeho se děsit, jedná se o naprosto normální situaci, která se může stát (ne každá oprace či lékařský zásah také dopadne hned na poprvé).

PÁR RAD NA ZÁVĚR

Odvod duší je činnost, kterou dotyčný provádí v případech, kdy je o toto klientem požádán a pokud zjistí, že se duše zemřelého skutečně v prostředí nachází (mnohdy se stane, že se lidé domnívají, že se duše v jejich blízkosti objevují, ale není tomu tak. Pokud se jedná o tento případ, měl by Vám poradce pomoci se zorientovat v tom, co jste zaznamenali, cítili a jak s tím dál pracovat). 

Odvody by, pokud je to možné, měly probíhat na zasaženém místě nebo u zasažené osoby. Je dobré, když se můžete dostat na místo, kde se duše nachází a pracovat tam s ní. 

Pokud to z nějakého důvodu nemožné, je nutno udělat zásah na dálku. Zde je třeba, aby zásah vedl opravdu člověk, který má danou schopnost duše odvést a je dlouholetým praktikujícím.

Co se týče odvodu přivtělených duší (duše zesnulého nemůže nalézt cestu do klidu a proto se „napojí“, přivtělí do jiného žijícího jedince, v naději, že díky němu se do světla dostane) či jiných entit astrálních bytostí opět platí, že tento zásah má být prováděn ideálně v přímém kontaktu se zasaženým jedincem. Aby ten, kdo zásah provádí mohl vidět, sledovat a vyhodnocovat reakci dotyčného a následně také ověřit úspěšnost svého zásahu.

V akutních případech (hrozí sebevražda klienta, psychické zhroucení klienta, hrajeme o čas apod.) nebo v situaci, kdy toto není možné (např. covid 19 apod.), se odvod musí provést na dálku. V tom případě je zásadní dobře zkontrolovat, že odvod proběhl úspěšně a daná duše z těla odešla. Také je třeba ověřit, že je dotyčný již zcela bez energetického narušení, včetně zajištění aury dotyčného a naučení klienta, jak se chránit do budoucna.

Často se v souvislosti s tématem odvodu duší používá termínu medium, více o podstatě a významu toho, jak vnímám tuto činnost já, se můžete dočíst zde:

https://astragal.cz/index.php/medium/

Zde najdete rady z mé zkušenosti, takovou první pomoc, jak se zachovat v případě, že cítíte, že duše zemřelého je ve Vaší blízkosti a kontaktuje Vás:

https://astragal.cz/index.php/strach-duse-a-jine-bytosti-z-astralnich-svetu/