Jak si vytvořit ochranný štít kolem svého těla

http://www.reiki-cz.com/reiki-techniky.php?id_t=12

PRVNÍ FÁZE – OČIŠTĚNÍ TĚLA

Tuto část je možné realizovat jak venku, tak doma (avšak postup se liší). Najděte si tedy klidné místo, kde nebudete ničím ani nikým rušeni.

Než začnete tvořit ochranný štít kolem Vašeho těla, je nutné tělo zbavit od nahromaděné negativní energie.

Důležité také je, abyste se ujistili, že se ve vašem aurickém poli nenachází žádné nežádoucí energie nebo bytosti. Jinak by se totiž mohlo stát, že byste se v ochrannén štítu uzavřeli i snimi a to by bylo velmi nežádoucí.

Více o tomto tématu se můžete dočíst v následujícím odkazu:

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

Stoupněte si tak, že budete mít nohy rozkročené na šířku Vašich ramen a ruce volně svislé podél těla. Pokud jste venku – požádejte matku zemi (ruce směřují dlaněmi dolů), pokud jste vevnitř – požádejte vesmír (ruce jsou dlaněmi nahoru), abyste mohli odevzdat všechnu nepotřebnou a škodlivou energii, která je ve Vás a aby ji přijali a zpracovali.

Počkejte na svolení (měli byste pocítit příjemný pocit vyvolávající úsměv na tváři, nebo v duchu uslyšet nebo uvidět souhlas). Poté provádějte hluboké nádechy a výdechy (při každém nádechu si uvědomujte, jak se sbírá tíha, negativní energie, únava a vše nepříjemné z Vašeho těla a jak s každým Vaším výdechem toto všechno z Vašeho těla postupně mizí). Poté poděkujte.

DRUHÁ FÁZE – AKTIVACE SVĚTLA V NAŠEM STŘEDU

Ve středu Vašeho těla (bod, na který budeme koncentrovat nyní pozornost, se nachází těsně pod srdcem – nad pupíkem) je čakra (energetické centrum) nazývaná jako solar plexus.

S hlubokým nádechem přeneste pozornost do tohoto bodu a zaměřte se na aktivaci světla, které by z tohoto centra mělo začít pomalu zářit (zpočátku může vypadat např. jako plamínek svíčky) a postupně by se mělo zvětšovat (pak může vypadat jako žhavá zlatá koule).

Až se Vám podaří, aby světlo z tohoto centra plálo, uchopte jej do rukou a roztáhněte po celém obvodu Vašeho těla (začínáte od středu směrem nad hlavu, následně přes ramena až dolů pod nohy).

Nyní se zaměříte na to, jak silné toto světlo je (každý si volí intenzitu individuálně. Orientujte se podle toho, jak máte nastaven svůj osobní prostor, tj. když stojíte s někým neznámým naproti sobě, kam až se může dotyčný naklonit, aniž by Vám to bylo nepříjemné – standardní je 30–50 cm).

TŘETÍ FÁZE – STABILIZACE SVĚTLA A NAPROGRAMOVÁNÍ OCHRANY

https://www.rudrakshabenefits.com/tag/rudraksha-benefits-singapore/

Abyste se ujistili o kvalitě Vámi vytvořené ochrany, je potřeba její efektivnost zkontrolovat.

V rovině hrudníku natáhněte před sebe pravou nebo levou ruku a to tak, aby se přesně dotýkala té hranice Vašeho osobního prostoru, kterou jste si stanovili (např. 50 cm). V tomto místě byste měli cítit zvláštní vibraci (jakoby lehké vlnění, brnění apod.). Pokud ruku odtáhnete směrem k sobě a potom ji rychle narovnáte před sebe, správně byste měli pocítit, že jste prorazili energetickou zeď (jakoby Vám ruka projela zhuštěným vzduchem). Zkrátka energie u Vás a energie po oné hranici cca 50 cm se musí lišit.

Pokud je vše v pořádku, požádejte anděly strážné, průvodce nebo ty, na které se běžně obracíte, o ochranu a vlastními slovy v duchu popište, k čemu má Vaše ochrana sloužit. Poté jim poděkujte za pomoc.

ČTVRTÁ FÁZE – ZAPEČETĚNÍ OCHRANNÉHO OBALU

Nyní svými slovy vyjádřete, že ve jménu dobra pečetíte tento světelný prostor, nechť dobré zůstává – myšlena Vaše ochrana a čistá energie – a zlé nevejde – myšleny útoky lidí, úbytek síly, negativno jako celek.

Větu dokončete tím, že pravou nebo levou rukou vytvoříte před svým tělem v úrovni hrudníku nebo břicha ležatou osmičku (značící symbol nekonečna a vysoké ochrany).

PÁTÁ FÁZE – OBNOVA SVĚTELNÉ OCHRANY

Tato ochrana trvá v hodně zaneseném (negativním prostředí nebo při intenzivním styku s negativními lidmi) běžně cca 3 dny až týden, pak je potřeba ji obnovit. U méně zanesených prostorů déle, cca 14 dní, někdy i více.

Poznáte to podle toho, že během její funkčnosti nezaznamenáte žádné dopady, budete se cítit energeticky nabití, v bezpečí a bez fyzických následků negativního působení, které znáte již z dřívějška.

Jsem v duchu s Vámi a držím Vám pěsti.

Martina