Náboženské směry – kde je pravda

https://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženství

Toto téma je velmi kontroverzní a názory se něj velmi různí. 

Mým cílem je poukázat na fakt, který je poněkud opomíjený, ale zato zásadní.

Moudrost celého vesmíru není složena jen z jedné části, má spoustu podkategorií a dílčích částí – stejně tak je tomu i u lidského vědění nebo u fungování principů na zemi.

Proto je důležité:

–  neodsuzovat žádný náboženský směr,

–  umět využít to nejlepší z každého z nich,

–  respektovat existenci více názorů na stvoření světa a fungování vesmíru,

–  uvědomovat si, že pravda není jen jedna, není jen černá nebo bílá,

–  pochopit, že rozdílnost dělá svět krásným a bohatým,

–  nedržet se urputně jen jediného vyznání, neboť žádné jediné vyznání neexistuje (každé ze současně existujících náboženství v sobě nese – ať chceme nebo nechceme – prvky některého dalšího),

–  brát v potaz i moudrost předků a starověkých civilizací,

–  nechat se oslovit tím, co je pro nás obohacující (ať již z jakéhokoliv směru – mimo praktik zneužívajících magie) a přijmout to jako další díl ve skládance našich znalostí a vnitřního světa,

–  nesnažit se najít univerzální vysvětlení (neexistuje),

–  uvědomit si, že všechna náboženství hlásají ve své podstatě to samé,

–  vědět, že všechny náboženské směry přesto, že jejich existence byla ovlivněna vesmírnou silou, byly vytvořeny lidmi. Tito lidé, hledali v psaným textech a legendách to, co hledáme dnes i my (tedy mír, jistotu, naplnění, pochopení věcí a dějů). Rozdílné jsou tyto vyznání jen proto, že se utvářely v různých zemích jiným způsobem.

–  pochopit, že nezáleží na tom, jaká cesta vede k dobru (zda cesta křesťanství, judaismu, budhismu nebo islámu), ale na tom, že k němu vede,

–  nenechat se ovlivnit davovou psychózou některých náboženských směrů, neboť ta stírá původní smysl a ničí individualitu jedince, jejíž udržení, rozvíjení a zdokonalování je pro duchovní růst nezbytností.

Pravda je všude kolem nás, v každém z nás. Pravda není jen jedna jediná, neměnná a jistá. Pohled na to, co je a není pravda se v čase proměňuje a dotváří podle aktuálně dosaženého stupně vědomí jedince (dle toho, kolik je toho z vesmírné moudrosti dotyčný schopen pochopit, porozumět a uvidět). Je to hluboké poznání zákonitostí procesu našeho vývoje a jeho směřování.

Pravda není boj, ale smíření, spolupráce, láska a pokora ke všemu a ke všem.

Věřím, že každý z Vás dojde pochopení a nalezne všeobjímající pravdu.

Martina