Přivtělené duše a jejich odvod

Toto téma a způsob jeho řešení je velmi podobný s odvodem duší, které zůstaly uvězněny v prostoru a čase, v tzv. paralelní dimenzi, jen s tím rozdílem, že v tomto případě si našly svého „hostitele“ v podobě lidské bytosti.

Jak jsem se již zmiňovala v předchozích článcích touto problematikou se zabývám již od dětství, kdy mne jednotlivé duše kontaktovaly a snažily se u mne nalézt pomoc.

V případě přivtělených bytostí se při jejich diagnostice můžete orientovat na tyto základní projevy (symptomy), které se mezi sebou různě kombinují nebo se vyskytují jen některé z nich.

Některé výrazné projevy v případě přivtělené duše:

– pocit částečné ztráty identity (odosobnění)

– změna chutí, např. máte ráda jiné jídlo, změna vkusu, oblíbené hudby, atd.

– cítíte se unaveně, sklesle, máte tlak mezi lopatkami a za krkem (jako by Vám tam něco „sedělo“)

– změna barvy očí (může být velmi nepatrná, např. jenom drobná změna odstínu). Důležité je, že své oči nepoznáváte.

– sebevražedné a destruktivní myšlenky (např. nutkání skočit z okna nebo pod auto)

– dezorientace sám v sobě, vnitřní rozpolcenost (co jste chtěli najednou nemá smysl, nevíte kam dál, co dělat)

– neopodstatněný vnitřní vztek, zloba (neustálá nenaladěnost)

– lidé na Vás reagují negativně, nechtějí se zdržovat ve Vaší blízkosti, známí se ptají, co s Vámi je

– občas se objevují vzpomínky a obrazy, které nejsou Vaše, máte podivné sny apod.

Každopádně musíte být obezřetní, abyste špatně nediagnostikovaly projevy zasaženého jedince a nezaměnily je s jiným problémem (tím byste mohly poškodit jak toho člověka, tak přivtělenou bytost), proto se VŽDY obracejte jen na zkušeného člověka, který těmto jevům rozumí a má s nimi dlouhodobé zkušenosti.

Co se týče odvodu přivtělených duší či jiných entit – duše zesnulého nemůže nalézt cestu do klidu a proto se „napojí“, přivtělí do jiného žijícího jedince, v naději, že díky němu se do světla dostane.

Opět platí, že tento zásah má být prováděn ideálně v přímém kontaktu se zasaženým jedincem. Na dálku je ideální zodpovědně poradit, diagnostikovat a následně odvod osobně provést. V nejakutnějších případech (hrozí sebevražda klienta, hrajeme o čas) nebo v situaci, kdy toto není možné se odvod musí provést na dálku. V tom případě je zásadní dobře zkontrolovat, že odvod proběhl úspěšně a daná duše z těla odešla. Také je třeba ověřit, že je dotyčný již zcela bez energetického narušení, včetně zajištění aury dotyčného a naučení klienta, jak se chránit do budoucna.

V mé praxi jsem se kolikrát setkala s tím, že se lidé snažili pomoci někomu, na němž přivtělená duše žila, ale neuměli to a proto si duši omylem přetáhli na sebe, místo aby ji pomohli odejít do světla. A to je nedobrá situace jak pro onu duši, tak pro daného člověka.

Často se v souvislosti s tématem odvodu duší používá termínu medium, více o podstatě a významu toho, jak vnímám tuto činnost já, se můžete dočíst zde: 

https://astragal.cz/index.php/medium/

Zde najdete rady z mé zkušenosti, takovou první pomoc, jak se zachovat v případě, že cítíte, že duše zemřelého je ve Vaší blízkosti a kontaktuje Vás: 

https://astragal.cz/index.php/strach-duse-a-jine-bytosti-z-astralnich-svetu/

Pro základní orientaci snad tento stručný náhled postačí, nicméně opravdu doporučují osobní setkání s odborníkem, při kterém je možno kvalitně diagnostikovat skutečný stav a sjednat jeho nápravu.