Proces rozloučení při náhlém ukončení vztahu nebo úmrtí blízké osoby

Ne vždy máme možnost rozloučit se přímo s našimi blízkými.

Odejdou náhle, bez toho, aniž by nám byl dán prostor si povědět vše potřebné. Do této kategorie spadají i vztahy, kdy nám nebyla dána příležitost pochopit příčinu rozchodu nebo se k ní nějak vyjádřit.

V těchto všech situacích máme přesto možnost se s nimi vyrovnat, odpustit a dodatečně se rozloučit.

Tématu odpuštění se blíže věnuje tento článek:

https://astragal.cz/index.php/jak-odpustit-sobe-nebo-druhym/.

U způsobu rozloučení bych se ráda věnovala situacím:

  1. nečekaný rozchod
  2. náhlé úmrtí blízké osoby
  3. sebevražda blízké osoby

U každé z těchto situací se musíme vyrovnat s jinými fakty a pocity, i když prožívané emoce a reakce na tyto situace jsou hodně podobné.

Jakmile v sobě dokážeme všechny rozbouřené emoce uklidnit a zpracovat, jsme připraveni na to, se dodatečně s blízkým rozloučit a ukončit tak neuzavřené. Teprve pak můžeme najít svůj klid a pokračovat v našem životě dál.

Rozloučení po nečekaném rozchodu

S prosbou o požehnání a pomoc andělů či jiných světelných bytostí, které jsou Vám blízké zapalte bílou svíci představující čistotu, odpuštění a boží světlo.

Chvíli rozjímejte nad Vaším tématem, načerpejte sílu z očistného plamene svíčky, nechte volně proudit myšlenky i emoce.

Během procesu můžete mít na stole položenou fotografii blízkého (po skončení doporučuji fotku uschovat nebo zničit, abyste zbytečně neaktivovali energii dotyčného – fotografie je schopna vyzařovat energetickou sílu člověka a je možno se přes ni na něj napojit).

Nyní pomalu a s plným vědomím sdělte dotyčné/mu všechno, co jste mu nestihl/a říct.

Vyjádřete mu/jí své pocity z toho, co se stalo.

Ujistěte ho/ji, že se na něj/ni za nic nezlobíte a že jí/mu všechno, co se kdy negativního mezi vámi stalo z celého srdce a duše odpouštíte.

Řekněte mu/ji, že mu/ji přejete do dalšího života jen to nejlepší, aby byl šťastný/a a spokojený/a a nalezl/a to, co hledá.

A poděkujte a všechny cenné lekce, kterých se vám díky němu/ji dostalo.

Dobré také je, poprosit jeho/její duši nebo vyšší já, aby vás propustil/a ze svých myšlenek a nechal/a žít váš život.

Poděkujte mu/ji za to.

Rozloučení po náhlém úmrtí blízké osoby

S prosbou o požehnání a pomoc andělů či jiných světelných bytostí, které jsou Vám blízké zapalte bílou svíci představující čistotu, odpuštění a boží světlo.

Chvíli rozjímejte nad Vaším tématem, načerpejte sílu z očistného plamene svíčky, nechte volně proudit myšlenky i emoce.

Během procesu můžete mít na stole položenou fotografii blízkého nebo nějaký jeho předmět (po skončení doporučuji tyto předměty uschovat, abyste zbytečně neaktivovali energii zesnulého).

Nyní pomalu a s plným vědomím sdělte dotyčné/mu všechno, co jste mu nestihl/a říct.

Vyjádřete mu/jí své pocity z toho, co se stalo – povězte mu/jí, že si pro oba přejte nalezení klidu a míru.

Ujistěte ho/ji, že se na něj/ni za nic nezlobíte a že jí/mu všechno, co se kdy negativního mezi vámi stalo z celého srdce a duše odpouštíte.

Vyslovte přání a modlitbu za požehnání jeho/její duši a za to, aby našla klid.

Poděkujte.

S láskou a poděkováním ji/ho propusťte ze svého srdce, dejte ji/mu volnost, osvoboďte i sebe a zcela, definitivně přijměte jeho/její odchod.

Rozloučení s blízkým, který spáchal sebevraždu

S prosbou o požehnání a pomoc andělů či jiných světelných bytostí, které jsou Vám blízké zapalte bílou svíci představující čistotu, odpuštění a boží světlo.

Chvíli rozjímejte nad Vaším tématem, načerpejte sílu z očistného plamene svíčky, nechte volně proudit myšlenky i emoce.

Během procesu můžete mít na stole položenou fotografii blízkého nebo nějaký jeho předmět (po skončení doporučuji tyto předměty uschovat, abyste zbytečně neaktivovali energii zesnulého).

Nyní pomalu a s plným vědomím sdělte dotyčné/mu všechno, co jste mu nestihl/a říct.

Vyjádřete mu/jí své pocity z toho, co se stalo – povězte mu/jí, že si pro oba přejte nalezení klidu a míru.

Ujistěte ho/ji, že se na něj/ni za nic nezlobíte a že jí/mu všechno, co se kdy negativního mezi vámi stalo z celého srdce a duše odpouštíte.

Informujte ji/ho, že i on/ona nyní musí odpustit sám/a sobě a ostatním proto, aby se jeho/její duše mohla osvobodit. Že musí přijmout svoji situaci a smířit se s ní, i s tím, co udělal.

Vysvětlete mu/ji, že bez odpouštění se jeho/její duše nemůže osvobodit a najít klid.

Sdělte mu/ji, že za to, že svůj život vzdal/a a předčasně ukončil/a ho/ji nečeká žádný trest – že se nemá čeho bát. Že to neznamená, že je špatný člověk.

Pomozte mu/ji najít způsob odpuštění (např. tím, že mu/ji řeknete, jak jste to dělal/a v sobě Vy).

Vyslovte přání a modlitbu za požehnání jeho/její duši a za to, aby našla klid.

Poděkujte.

S láskou a poděkováním ji/ho propusťte ze svého srdce, dejte ji/mu volnost, osvoboďte i sebe a zcela, definitivně přijměte jeho/její odchod.

Jsem s vámi.

Martina