Jak odpustit sobě nebo druhým

Jestliže si v sobě neseme zátěže, ublížení, křivdy, zazlívání a nespravedlnosti, ubližujeme tím hlavně sobě, ale i druhým.

Odpuštění je osvobození.

Šance očistit se a vyvázat se z pout, která mi nejsou příjemná, mučí mne, fyzicky i psychicky mi ubližují a oslabují mne.

Odpuštění je uchopení svého života do svých rukou a rozhodnutí se, že již dále nebudu otrokem svých emocí a svého ega. Rozhodnutí, že chci vědomě žít, nebrat si věci osobně (neboť nic není osobní, i když se to tak může jevit) a chci mít rád.

Dokázat někomu skutečně v hloubi srdce odpustit je výkon hodný mistra. Ještě těžší bývá odpustit sám sobě.

Abychom mohli dojít naprostého odpuštění, musí dojít k vnitřnímu přijetí a smíření.

Je třeba se vypořádat se všemi pocity vzteku, ublížení, nespravedlnosti, odporu a popírání. Toto je dlouhá cesta, při které nám mohou pomoci, přátelé, rodina, terapeuti, psychologové či anonymní linky důvěry.

Když dojdeme do bodu, že jsme již připraveni se osvobodit z pout, do kterých jsme se spoutali – chceme z tohoto vězení jednou provždy vyjít, pak přichází na řadu proces hlubokého odpuštění, kterému se zde budeme věnovat.

Je důležité zmínit, že někdy nám může odpouštění trvat i několik dní nebo týdnů nebo v některých případech i let. I to je zcela v pořádku. Odpuštění je proces, který má své zákonitosti a svůj čas a nic z toho se nedá nijak uspěchat.

Proto nebuďte na sebe příliš přísní a netrestejte se za to, že se vám to nedaří podle vašich představ. Důležité je, že na odpouštění pracujete a chcete jej dosáhnout.

Pracovat na procesu odpuštění můžete následujícím způsobem:

Příprava –

 1. Vyhraďte si den, kdy se procesu odpuštění chcete věnovat.
 2. Stanovte si čas a zařiďte, by vás nikdo v danou dobu nerušil (včetně vypnutí mobilního telefonu apod.).
 3. Kdo rád jedná spontánně, tak předchozí body vynechá a bude konat, až to bude cítit.
 4. Vyberte si vhodné místo, kde se budete cítit v bezpečí kde vás nebude nikdo rušit.
 5. Pokud chcete můžete si u toho zapálit svíčku, vonnou tyčinku či aroma lampu, pustit si pro uvolnění nějakou mediační hudbu.
 6. Zajděte si na záchod, nachystejte si pití, kapesníčky, tužku a papír apod.
 7. Posaďte nebo položte se pohodlně tak, by vás nic netlačilo a neobtěžovalo.
 8. Případně si poblíž nechejte deku, kdyby vám byla zima.

Samotný proces odpuštění –

 1. Před začátkem místnost vyvětrejte (pokud jste v uzavřeném prostoru a ne třeba venku)
 2. Aktivujte se prostředí (zapálení svíčky apod.), můžete také požádat o pomoc např. Anděly aj.
 3. Chvíli rozjímejte nad Vaším tématem, načerpejte sílu očistného ohně z plamene svíčky, nechte volně proudit myšlenky i emoce.
 4. Nyní pomalu a s plným vědomím a láskou sdělte dotyčnému/né všechno, čím Vám v životě ublížil/a a proč jste to tak cítil/a.
 5. Vyjádřete mu/ji své pocity z toho, co se stalo, povězte mu/ji, že si pro oba přejte nalezení klidu a míru. Ujistěte ho/ji, že se na něj nezlobíte.
 6. Vyslovte přání a modlitbu za osvobození Vaší i jeho/jí duše z pout zloby a křivd.
 7. S láskou a poděkováním přijměte váš vzájemný vztah takový jaký je nebo byl.
 8. Informujte jeho/jí vyšší já (jeho/jí duši) , že i on/ona by měla odpustit sám/a sobě i ostatním proto, aby se jeho/její duše mohla osvobodit.

Nahlas, šeptem nebo v duchu proneste –

Já (Vaše jméno), prosím Tě Paně o osvobození ze všech zátěžových pout, která mne k ………… (jméno osoby, od které se potřebuji vyvázat) váží.

Odevzdávám Ti všechny negativní, hluboko uložené emoce, veškerý svůj strach a vstupuji celou svou bytostí do světla a lásky.

Z celého svého srdce i duše odpouštím právě teď sam/a sobě vše, co jsem vykonal/a a co si zazlívám.

Odpouštím také ……………… (jméno osoby, které chci odpustit) a děkuji mu/ji za cennou lekci, kterou mi touto zkušeností udělil/a.

Prosím o smíření sama se sebou a s …………… (jméno osoby, které odpouštíte). Prosím o přijetí předchozích činů a nesprávných voleb v mém životě.

Děkuji za osvobození mé duše a její uvedení do souladu s vesmírným řádem a během.

Poděkujete Pánu Bohu, světelným pomocníkům za jejich pomoc a ochranu.

Svíci nechte dohořet, tyčinku také.

Proces odpuštění si můžete obsahově přizpůsobit pro odpuštění jen sama sobě nebo více osobám najednou, či pro odpuštění celému vašemu rodu.

Někomu se odpuštění podaří hned na poprvé. To je proto, že již byl připraven a tento úkon již jen dokonal a zakončil zpracované. Jinému se odpustit podaří až na několikátý pokus. To nevadí, hlavně že dojde ke konci této cesty a zbaví se nesené zátěže.

Přeji vám hodně lásky, pokory a síly.

Martina