Regresní terapie

Jsou situace, kdy se nám některé naše nemoci, bloky a problémy nedaří vyřešit ať děláme co děláme nebo je léčíme sebelépe.

Může to být z toho důvodu, že příčina se nenachází v těle, ale v naší mysli a duši. A právě k řešení těchto případů je regresní metoda tou správnou technikou.

Více o tom, co je to regresní terapie a jak funguje, si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/o-regresni-terapii/

Jeden z legendárních léčitelů své doby, pan Josef Zezulka zastával názor, že existují tři roviny směrů, které by léčitel či terapeut měl řešit a které je nutné brát při léčbě v potaz:

 1. Rovina fyzická (hmotné bloky např. na páteři apod.)
 2. Rovina energetická (energetické bloky na meridiánových drahách těla apod.)
 3. Rovina duševní (bloky v psychice a emocích).

S tímto postojem se zcela ztotožňuji a jsem přesvědčena o jejich vzájemné provázanosti a nutnosti při léčení jakéhokoli problému klienta postupovat s ohledem na výše uvedené.

Výcvik v oblasti regresní terapie a hypnózy jsem absolvovala v letech 2013 – 2014 u renomované psycholožky, paní PhDr. Marie Říhové, která mi předala své cenné, léty nasbírané zkušenosti a rady.

Jsem přesvědčena, že tato metoda nám dokáže pomoci pochopit a porozumět hluboce skrytým, v některých případech traumatickým pocitům, emocím a prožitkům. Ale i odstranit nepopsatelné a nepochopitelné strachy, fobie či úzkosti.

Sama jsem regresní terapií před mnoha léty prošla a odnesla jsem si z ní hluboký respekt k tomuto umění, silný zážitek a poznání, že správně provedená terapeutická práce dokáže skutečně uzdravit mnohé.

Terapie probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Osobní sezení trvá:

 • Regresní sezení zaměřené na návrat do minulých životů trvá 120 minut (délka se odvíjí od náročnosti řešeného problému).  

Za sezení je stanovena cena 1400 Kč. Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

 • Regresní sezení zaměřené na práci s podvědomím klienta (změna nežádoucích zvyků, posílení pozitivního programu myšlení či uzdravení nevysvětlitelných bolestí těla).

Sezení trvá 90 minut (délka se odvíjí od náročnosti řešeného problému).

Za sezení je stanovena cena podle jeho délky 1100 Kč. Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3-4 měsíců.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

 • Vstupní konzultace (informační konzultace, kde se dozvíte, jak přesně bude regrese probíhat, jaká jsou rizika a na co se připravit).

Konzultace trvá 30 minut. Její cena je 350 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 – 2 měsíců.

 • Dodatečná konzultace (se využívá v případech, kdy po provedené regresi vyvstane nějaký problém nebo budete mít důležitý doplňující dotaz).

Konzultace trvá 30 minut. Její cena je 350 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 – 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Regresní terapii také můžete věnovat jako dar svým blízkým, rodině, přátelům ve formě poukazu ASTRAGAL:

Poukaz ASTRAGAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
 7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL