Zrušení karmických a energetických zátěží osob nebo majetku

Již při svém zrodu vstupujeme na tento svět s vrozenými zátěžemi, které jsou ještě v průběhu našeho života různě získávány a rozšiřovány.

V určitém momentu je nám však prozřetelností dovoleno se do jisté míry těchto zátěží zbavit nebo někdy je zcela vyčistit.

Tento moment možnosti osvobození se představuje chvíli, kdy jsme došli do bodu ve kterém jsme:

– dospěli jistého poznání a prošli nutnými „zkouškami a lekcemi“,

– odčinili určitou míru zátěží, které jsme dříve napáchali,

– získali milost modlitbou a upřímnou změnou uvnitř sebe sama,

– došli ve své cestě do bodu zlomu, ve kterém se máme možnost posunout dál.

Tento moment je důležitý zvláště v situacích, kdy se nám v životě opakovaně nedaří hnout z místa, opakují se nám jisté nemoci či se určité nemoci nemůžeme zbavit nebo v případech, kdy přes veškeré naše úsilí a snahu narážíme neustále na zeď, která nám brání jít dál.

Pověření a postup k čištění karmy a dalších energetických zátěží, mi byl předán léčitelem patřícím do „staré gardy“ léčitelů, panu Františku Patlokovi, který léta úzce spolupracoval s léčitelem Jindřichem Pasekou, páterem Františkem Ferdou a jinými kapacitami své doby.

Schopnost čistit energetické zátěže je dar Bohem daný, který se v určitém momentu duchovního vývoje vybranému jedinci otevře a pak již záleží jen na něm samotném, zda si tuto schopnost do budoucna udrží, nebo zda o ni svým nepatřičným jednáním přijde.

Karmické zátěže rozeznáváme:

 • karma osobní
 • karma vztahová (mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli, kolegy)
 • karma rodová (zátěž jdoucí po mužské nebo ženské rodové linii)

Je nutno upozornit na to, že se může stát, že nám nebude dovoleno zátěže z vaší karmy odstranit. Příčinou může být, že buď v této chvíli ještě není vhodný čas, kdy máte dostat milost vymazání karmické zátěže nebo vybraný léčitel není tím, kdo má vyčištění provést.

Více k problematice karmických zátěží si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/karma-a-jeji-vyznam-v-nasem-zivote/

Energetické zátěže rozeznáváme:

 • kletba
 • církevní klatba (církevní trest)
 • prokletí
 • uhranutí
 • uřknutí

Tyto zátěže působit jak v rovině osobní, vztahové (mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli, kolegy) či rodové (zátěž jdoucí po mužské nebo ženské rodové linii).

I zde platí to, že se může stát, že nám nebude dovoleno kletbu či jinou výše jmenovanou zátěž v danou chvíli odstranit. Příčinou může být, že buď v této chvíli ještě není vhodný čas, kdy máte dostat milost vymazání karmické zátěže nebo vybraný léčitel není tím, kdo má vyčištění provést.

Více k tématu kleteb, uřknutí, prokletí a uhranutí naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/kletby-prokleti-urknuti/.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Osobní zásah trvá:

 • Čištění jedné energetické zátěže (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.)

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Čištění více energetických zátěží (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.)

Čekací doba se pohybuje okolo 3 – 4 měsíců.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii, křestní jméno.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup odstraňování zátěží je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na email: astragal@email.cz  buď fotografii dotyčného spolu s jeho křestním jménem (pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození).

U odstranění zátěže na majetku zašlete fotografii domu (včetně čísla popisného), pozemku či předmětu. Zprávu také můžete doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit.

Telefonický zásah trvá:

 • Čištění jedné energetické zátěže (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.)

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Informace k vyrovnání se s Martinou:

Ocenit čas a energii, které Martina vkládá do každého provedeného úkonu můžete jakýmkoli darem. Tímto podpoříte její existenci a činnost. 

Každého Vašeho příspěvku si velmi váží a děkuje za něj. 

Váš dar je využit na: 

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou 

sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL