Odstranění následků prožitého šoku

Šok představuje silně vypjatý, psychicky i fyzicky prožitý moment, který vzniká na podkladě:

  • psychického úleku

Stres z nějaké nadcházející situace (např. důležité zkoušky / pohovoru), reakce na dramatickou informaci, kterou se dotyčný dozvěděl či pohled na něco děsivého (u dítěte se může jednat o shlédnutí nevhodného filmu, ale jde také např. o přítomnost násilnému činu aj.).

Následkem psychického úleku může jedinec dlouhodobě trpět těmito projevy:

– přetrvávající obavy, strachy, úzkosti,

– opakující se představy, které dotyčného pronásledují,

– nedůvěra v život,

– izolace / stažení se do sebe,

– nepřiměřená reakce na objektivně normální podněty,

– kousání si nehtů, vytrhávání vlasů či sebepoškozování,

– ubližování zvířeti nebo druhému člověku,

– změny osobnosti apod.

  • fyzického přepjetí, přetížení, dysfunkce – extrémní nerovnováhy

Např. po těžkém úrazu, při přetížení po extrémní zátěži během sportu (např. přechodné zhoršení zraku až jeho plná ztráta, nekontrolovatelný třes těla), u nerovnováhy životních funkcí v těle (např. stavy po prožitém hypoglykemickém či anafylaktickém šoku, stav po snížení extrémně vysokého tlaku apod.).

Následkem fyzického šoku může jedinec dlouhodobě trpět těmito projevy:

– tik v oku či záškuby končetin těla, které do té doby neměl,

– přetrvávající bušení srdce,

– zakoktávání či jiné poruchy řeči,

– problémy s výkyvy krevního tlaku,

– náhlé padání či zešedivění vlasů,

– pocení,

– vyrážka po těle,

– neklidný spánek s případnými nočními děsy apod.

a v nejhorším případě může šok skončit i srdečním infarktem či náhlou smrtí.

Shodným znakem je zde pocit ohrožení a nebezpečí.

Jak v rovině psychické, tak v rovině fyzické, dochází k momentu, kdy se tělo i mysl zablokují, což vede k absolutní aktivaci obraného mechanismu těla. Ta může být někdy překotná, což za určitých podmínek způsobí kolaps.

Jestliže mozek vyhodnotí, že nebezpečí pominulo, postupně se zklidňují i všechny aktivované části těla a veškeré projevy šoku mizí.

Není tomu tak bohužel vždy.

Jsou situace, kdy jsme dlouhodobě emočně přepjatí nebo fyzicky oslabení a tehdy se stává, že tento velký úlek bohužel nekončí větou „Fuj, to jsem se lekl“, ale nějakým dlouhodobějším následkem na fyzickém těle a právě to je ten moment, se kterým bychom měli pracovat.

Z dlouhodobě neřešených následků šoku se časem stává trauma a to se pak řeší mnohem hůř. Více o tomto tématu si můžete přečíst zde:

Proto není dobré neodeznívající problémy po prožitém šoku ignorovat s tím, že to časem přejde, ale je na místě toto řešit s odborníkem, např. psychologem, terapeutem či léčitelem.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a rozházené energie.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí harmonizace energií, neboť ne vždy je možné vyladit vše na poprvé a některé stavy si žádají delší reakční čas. Vše se stane tak, jak to bude pro vás v daný čas nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

  • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete zpracovat stav, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvek je využit na:

1.zajištění chodu praxe paní Martiny (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2.náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL