Odstranění negativního energetického napojení

Někdy se stane, že i přesto, že se o sebe staráme – snažíme se myslet pozitivně, čistíme své aurické pole apod. je náš energetický prostor narušen.

Energetické narušení našeho pole může spočívat v:

 • dlouhodobém energetickém napojení jiného člověka do naší plazmy – toto má za následek, že velmi rychle ztrácíme vitální energii a životní sílu
 • průběžným vstupováním do našeho pole – čímž se postupně oslabujeme více a více (jak fyzicky, tak psychicky)
 • opakovaném krátkodobém napojování různých lidí do naší aury a energoinformačního pole

Všechny vyjmenované případy jsou závažné a mohou za jistých okolností člověka ohrožovat na zdraví, ale i životě.

Odolnost vůči energetickým zásahům je dána:

 • současným psychickým a fyzickým stavem jedince
 • prostorovou silou jeho aury
 • mírou energetických zátěží, které na dotyčném ulpívají (nemoc, přítomnost entit, fyzické vyčerpání, vliv alkoholu apod.)
 • mírou péče jedince o své zdraví
 • daným nastavením mysli (optimista/pesimista)
 • schopností tvořit si hranice aj.

Úkon osvobození z nežádoucího energetického napojení je vždy prováděn s ohledem na osobu, která se na vás napojila a je veden tak, aby ji nebylo ublíženo.

Může se stát, že se proces nepodaří na poprvé a že bude nutné jej zopakovat – toto se nestává často, ale v jistých případech k takové situaci může dojít. Nic se neděje, zjistíme, kde je problém a danou situaci vyřešíme.

V rámci tohoto úkonu je dobré také zkontrolovat váš astrální obraz. Více k tomuto tématu naleznete v tomto odkazu:

https://astragal.cz/index.php/diagnosticka-kresba-zdravotniho-stavu-a-astralniho-obrazu/

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) odpojí nežádoucí energetické napojení.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé (např. z důvodu karmického dluhu aj.) a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Vše se stane tak, jak to bude pro vás i pro ty, se kterými budete vazby napravovat, v daný čas nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Objednat se můžete na:

 • Standardní zásah

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

 • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete přerušit energetickou vazbu, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Informace k vyrovnání se s Martinou:

Ocenit čas a energii, které Martina vkládá do každého provedeného úkonu můžete jakýmkoli darem. Tímto podpoříte její existenci a činnost. 

Každého Vašeho příspěvku si velmi váží a děkuje za něj. 

Váš dar je využit na: 

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou 

sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL