Diagnostická kresba vztahů v linii času – minulého, současného a budoucího

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení průřezu vašich vybraných vztahových vazeb a jejich vývoje.

Zaměřena je především na to:

 • jaká je vaše současná situace (pozice ve vztahu, probíhající zjevné i skryté emoce, skrytá ublížení i křivdy, překážky, které již působí)
 • co v minulosti vedlo k současným problémům (porozumění tomu, co vedlo k nedorozuměním, ublížením, zklamáním apod.)
 • k jakému vývoji mají vaše vztahy do budoucna nakročeno (jak z vaší tak z partnerovy strany. V případě, že jste v danou chvíli sami – ukáže se nám, jaké vztahy máte tendenci si do života přitáhnout a proč.

Kresba nám pomáhá odhalit zásadní skrytá ublížení, emoce a problémy, díky jejichž pochopení můžete své vztahy opět vrátit do harmonie a rovnováhy nebo tam, kde to není možné, je alespoň vylepšit a dostat do přijatelné podoby. V situaci, kdy jste aktuálně sami vám prostřednictvím pochopení energetických vazeb pomohou si do vašeho života přitáhnout vztahy zdravé a krásné.

Na základě zjištění z diagnostické kresby se dle potřeby poté provede úkon čištění daného vztahu či odpojení negativních vztahových vazeb nebo posílení přitáhnutí vztahů dobrých a zdravých.

Více o tomto tématu si můžete přečíst zde:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a otevře cesty vzájemného pochopení, respektu a lásky.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí čištění mezilidských vazeb a je v souladu s faktem, že procesy zpracování vztahových bloků se nedají uspěchat ani nijak na sílu otevřít či řešit. Vše se stane tak, jak to bude pro vás i pro ty, se kterými budete vazby napravovat, v daný čas nejlepší.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas a křestní jméno.

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

Objednat se můžete na:

 • Standardní diagnostika vztahu mezi 2 – 4 lidmi včetně zásahu
 • Diagnostika vztahu, který je již nachystán do našeho života přijít – včetně zásahu

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Akutní diagnostika (se používá v situaci, kdy se váš vztah s druhou osobou náhle naruší a vy se potřebujete zorientovat v tom, co se mezi vámi stalo)

Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Informace k vyrovnání s Martinou:

Budete-li chtít můžete podpořit činnost Martiny jakýmkoli darem. Každého Vašeho daru si Martina velmi váží a děkuje za něj.

Váš dar je využit na:

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL