Diagnostická kresba energetické úrovně orgánů

Tato kresba se zaměřuje na diagnostiku, určení vašeho současného stavu, nastavení preventivního opatření a doplnění energetického deficitu v takové míře, v jaké je to potřeba.

V případě potřeby je možné udělat rozbor stavu orgánů jak z pohledu do minulosti, tak se zaměřit na predikci vývoje stavu.

Diagnostická kresba energetické úrovně orgánů

Tato kresba nám pomůže odhalit, na jaké energetické úrovni se vaše orgány právě nachází. Hodnoty energetického náboje jednotlivých orgánů se zobrazují v procentech (tzn. zjistíme např., že vaše ledviny nyní pracují z nějakého důvodu na 40 %. Podíváme se na příčinu vašeho stavu a energeticky na vás zapůsobíme tak, aby se váš stav začal navracet do správné úrovně).

Energetická úroveň vyčerpanosti neboli vybitosti orgánů je závislá na celé řadě faktorů, jako jsou:

 • dědičné zátěže a dispozice,
 • získané, již projevené zátěže v těle (cukrovka, vysoký cholesterol aj.),
 • získané, zatím neprojevené (náběh na to a to onemocnění),
 • existující závislosti (kouření, alkohol, léky),
 • množství léčiv, které jsou stabilně užívána a to včetně výživových doplňků (tyto zatěžují orgány),
 • míra dlouhodobého stresu,
 • stáří organismu – faktické i biologické,
 • životní styl jedince,
 • typ oblečení, které ženy dlouhodobě nosí,

Uvedeme si jeden příklad za všechny: při dlouhodobém nošení korzetů dochází k postupné deformaci a poškození orgánů. Orgány jsou stlačeny, nemohou správně fungovat, neprokrvují se dobře, „nedýchají“.

 • chronická probíhající onemocnění,
 • závažné onemocnění či absence orgánu, kdy jeho funkci přebírá jiný (např. fungování jen s jednou ledvinou) apod.

Určité kolísání hodnot energetické úrovně orgánů je normální.

Problém je při dlouhodobém přetížením některého orgánu a jeho nedostatečné energetické činnosti. Zde je potřeba se zaměřit primárně na příčinu problému a vhodnou strategii k jeho odstranění.

V rámci této diagnostiky je dobré také zkontrolovat váš astrální obraz. Více k tomuto tématu naleznete v tomto odkazu:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který nastartuje samo ozdravný proces těla.

Je třeba si uvědomit, že tento samotný zásah k úplnému uzdravení nestačí (jedná se o jednorázový podpůrný přenos energie, který otevře cestu k možnosti se uzdravit – za předpokladu, že na sobě budete následně dále pracovat). Aby se podařilo všechny neduhy, které vás trápí, úspěšně vyřešit, je třeba buď zahájit energetickou léčbu nebo jiným způsobem dál pracovat na svém uzdravení.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Diagnostika stavu vybraných orgánů, včetně energetického zásahu.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas před daným termínem zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii dotyčného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Objednat se můžete na:

 • Diagnostika úrovně jednoho orgánu včetně (nebo bez) energetického zásahu 

Čekací doba pro stávající klienty se pohybuje okolo 14 dní. Čekací doba pro klienty, kteří nejsou v naší evidenci je nutno počítat s čekací dobou 2 – 3 měsíce.

 • Diagnostika stavu vybraných orgánů, včetně (nebo bez) energetického zásahu 

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 – 3 měsíce.

 • Akutní diagnostika jednoho orgánu včetně případného zásahu – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Informace k vyrovnání se s Martinou:

Ocenit čas a energii, které Martina vkládá do každého provedeného úkonu můžete jakýmkoli darem. Tímto podpoříte její existenci a činnost. 

Každého Vašeho příspěvku si velmi váží a děkuje za něj. Pro daný účel můžete využít tento účet:

Účet číslo:2800534384/2010

Účet pro platby ze zahraničí (IBAN): CZ4020100000002800534384. 

Swift kód banky: FIOBCZPPXXX (pokud by bylo potřeba).

Váš dar je využit na: 

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou 

sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL