Odvod duší, entit a jiných astrálních bytostí

Prostor, ve kterém žijeme je místem, jež protínají jiné paralelně existující prostory, v nichž se pohybují různé astrální bytosti.

Za jistých okolností, kterými jsou např. nemoc, závislost, agrese, oslabení organismu, experimentování s astrálním světem, návštěva nemocnice či hřbitova, kontakt s negativní osobou apod. se do naší aury (energetický prostor okolo našeho těla) mohou dostat duše, entity, astrální larvy a jiné astrální bytosti.

Do aury mohou tyto bytosti vstoupit jak přímo skrze ni, tak prostřednictvím děr a trhlin v auře. Takto narušený obal našeho těla je pro nás velmi nebezpečný, neboť nejenom že nás energeticky oslabuje, ale vytváří také příležitost k napojení se entit a duší přímo na nás nebo jejich ukotvení v našem poli. Proto je třeba auru odborně co nejdříve zacelit a posílit.

Přítomnost duší, entit, astrálních a jiných bytostí v auře či v prostoru kolem nás, může být nejen nepříjemná, ale i nebezpečná, neboť ony způsobují únik naší životní energie a mají za následek zhoršení současného zdravotního a psychického stavu. 

Entity ani duše samovolně z našeho prostoru nezmizí, je třeba je z něho odborně odvést-odstranit. Někdy se může stát, že z našeho pole sami vystoupí a usadí se na někom jiném nebo někde v prostoru, což situaci neřeší, spíše zhoršuje.

Tak jako je možné odvádět bytosti z člověka, stejně tak je můžeme odvést z prostoru, ve kterém se nachází a kde narušují náš klid a energii (dům, byt, předmět).

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

https://astragal.cz/index.php/duse-a-jejicho-odvod/

https://astragal.cz/index.php/privtelene-duse-a-jejich-odvod/

https://astragal.cz/index.php/strach-duse-a-jine-bytosti-z-astralnich-svetu/

Je nutno upozornit na to, že se může stát, že se nám odvod nepodaří napoprvé. Tato situace není nijak výjimečná – použijí se poté jiné postupy, které ji úspěšně vyřeší.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Objednat se můžete na:

 • Odvod duše (entity, astrální bytosti apod.) nebo přivtělené duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky a astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky a astrálního obrazu více klientů

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Na osobní sezení si v případě odvodu bytostí z domu prosím nachystejte jednoduchý plánek daného místa a jeho fotografii (včetně čísla popisného).

ZÁSAH NA DÁLKU

Odvod je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup odvodu je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na email: astragal@email.cz  buď fotografii dotyčného, uvést jeho křestní jméno. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. 

V případě odvodu duší z prostoru zašlete fotografii a jednoduchý plánek domu (včetně čísla popisného). Zprávu můžete také doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit.

Objednat se můžete na:

 • Odvod duše (entity, astrální bytosti apod.) nebo přivtělené duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu více klientů

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Akutní odvod duše / odvod duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu klienta – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení.

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

 • Akutní odvod duše z domu bez diagnostiky astrálního obrazu klienta – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení.

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Prosíme o vyrovnání služby do týdne od jejího poskytnutí. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL