Odvod duší, entit a jiných astrálních bytostí

Prostor, ve kterém žijeme je místem, jež protínají jiné paralelně existující prostory, v nichž se pohybují různé astrální bytosti.

Za jistých okolností, kterými jsou např. nemoc, závislost, agrese, oslabení organismu, experimentování s astrálním světem, návštěva nemocnice či hřbitova, kontakt s negativní osobou apod. se do naší aury (energetický prostor okolo našeho těla) mohou dostat duše, entity, astrální larvy a jiné astrální bytosti.

Do aury mohou tyto bytosti vstoupit jak přímo skrze ni, tak prostřednictvím děr a trhlin v auře. Takto narušený obal našeho těla je pro nás velmi nebezpečný, neboť nejenom že nás energeticky oslabuje, ale vytváří také příležitost k napojení se entit a duší přímo na nás nebo jejich ukotvení v našem poli. Proto je třeba auru odborně co nejdříve zacelit a posílit.

Přítomnost duší, entit, astrálních a jiných bytostí v auře či v prostoru kolem nás, může být nejen nepříjemná, ale i nebezpečná, neboť ony způsobují únik naší životní energie a mají za následek zhoršení současného zdravotního a psychického stavu. 

Entity ani duše samovolně z našeho prostoru nezmizí, je třeba je z něho odborně odvést-odstranit. Někdy se může stát, že z našeho pole sami vystoupí a usadí se na někom jiném nebo někde v prostoru, což situaci neřeší, spíše zhoršuje.

Tak jako je možné odvádět bytosti z člověka, stejně tak je můžeme odvést z prostoru, ve kterém se nachází a kde narušují náš klid a energii (dům, byt, předmět).

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

https://astragal.cz/index.php/duse-a-jejicho-odvod/

https://astragal.cz/index.php/privtelene-duse-a-jejich-odvod/

https://astragal.cz/index.php/strach-duse-a-jine-bytosti-z-astralnich-svetu/

Je nutno upozornit na to, že se může stát, že se nám odvod nepodaří napoprvé. Tato situace není nijak výjimečná – použijí se poté jiné postupy, které ji úspěšně vyřeší.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Objednat se můžete na:

 • Odvod duše (entity, astrální bytosti apod.) nebo přivtělené duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky a astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky a astrálního obrazu více klientů

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Na osobní sezení si v případě odvodu bytostí z domu prosím nachystejte jednoduchý plánek daného místa a jeho fotografii (včetně čísla popisného).

ZÁSAH NA DÁLKU

Odvod je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup odvodu je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na email: astragal@email.cz  buď fotografii dotyčného, uvést jeho křestní jméno. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. 

V případě odvodu duší z prostoru zašlete fotografii a jednoduchý plánek domu (včetně čísla popisného). Zprávu můžete také doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit.

Objednat se můžete na:

 • Odvod duše (entity, astrální bytosti apod.) nebo přivtělené duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu klienta

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Odvod duše z domu / předmětu včetně diagnostiky astrálního obrazu více klientů

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

 • Akutní odvod duše / odvod duše z člověka včetně diagnostiky astrálního obrazu klienta – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení.

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

 • Akutní odvod duše z domu bez diagnostiky astrálního obrazu klienta – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení.

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvky, které Martina za svou práci obdrží, využívá na zajištění chodu své praxe (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, papír pro tvorbu diagnostik, odborná literatura apod.)

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL