Párové terapie

Pracuji na principu intuitivního vedení, vcítění se do jedince a vrozených schopností, které mě při mé praxi provází již řadu let. Současně s tímto využívám znalostí a vzdělání v psychologické oblasti a výcviku v krizové intervenci.

Při řešení vztahových nebo rodinných konfliktů a nepohody je důležité, aby sezení probíhala formou příjemného zážitku, her, neformální terapeutické práce ve smyslu přirozeného dialogu a spontánního vyjádření emocí. Zásadní je především vědomí, že jste na bezpečném místě, kde můžete svobodně a bez rizika vyjádřit vše, co potřebujete a chcete. Nikdo se na vás nebude zlobit, nikdo vás nebude odsuzovat, ani se vám smát. Budete mít svůj prostor, který patří jen vám a kdy budou druzí tiše naslouchat a snažit se respektovat vaše právo na názor, byť s ním zrovna nemusí souhlasit.

Na takto zaměřených sezeních se učíte rozumět jeden druhému, vzájemně chápat, že vyjádřit svůj názor je v pořádku, není to osobní a nechcete tím druhému ublížit, ale pouze se snažíte správně definovat to, co prožíváte a cítíte.

Postupem času tak najdete znovu cestu jeden ke druhému, přiblížíte se tam, kde jste se oddálili a kolikrát jste si pak díky vzájemně prožité práci na vašem vztahu ještě blíž, než jste kdy dříve byli.

A jestliže toto nebude možné (ne vždy je žádoucí nebo reálné, aby vztah dále pokračoval), rozejdete se usmíření, s respektem jeden ke druhému, v klidu a s vůlí se na všem nutném důstojně domluvit.

Terapie a konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Vstupní konzultace

Poznávací setkání, které slouží k ujasnění si toho, zda je vám terapeut a způsob jeho práce sympatický a zda k němu chcete docházet. Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 700 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

Standardní konzultace

Jedná se navazující terapeutická sezení, ve kterých již na sobě systematicky a pod vedení terapeuta pracujete. Délka setkání je 90 minut. Za sezení je stanovena cena 1100 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíce.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonická konzultace trvá:

  • Vstupní, standardní terapie nebo konzultace trvá 45 minut a její cena činí 600 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

  • Zkrácená konzultace (v případě, kdy se nacházíte v krizové situaci nebo akutně potřebujete stabilizovat svůj emoční nebo psychický stav).

Tato konzultace trvá 15 minut a stojí 150 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
  7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL