Poselství na rok 2014

V následujícím roce se nebudeme stačit divit, neboť budeme sklízet to, co jsme zaseli (možná jste si všimli, že tento proces již v posledních 2 měsících začal).

Budeme se muset vyrovnávat se svými špatnými stránkami, které budou nečekaně vyplouvat na povrch (vítejme to, neboť jejich zpracováním se očistíme od starých a již nepotřebných vzorců).

Vesmír nás bude „tlačit“ k tomu, abychom dořešili všechny věci, které se s námi mnohdy táhnout již několik let. Proto se nám do života také budou vracet lidé, které jsme neviděli například 10 let (i to se již děje) a budou mít neodkladnou potřebu určité věci dokončit nebo uzavřít, neboť jedině tak budou moci jít ve svém životě dál – nebraňme se tedy tomu a přijímejme zodpovědnost za své minulé jednání a kroky.

Přichází doba, kdy bude potřeba si umět na rovinu, ale v lásce říct ve svém srdci, co chceme a co ne. Upřímnost k sobě i k ostatním bude základem následujícího roku. Budeme si muset určit hranice, kam až druhý vůči nám může a co si může a nebo nesmí dovolit.

Bude se po nás vyžadovat, jednat tak, abychom nepopírali sami sebe a zároveň neomezovali ty druhé. Jedná se o nalezení rovnováhy mezi našimi vlastními potřebami a potřebami ostatních.

Bude nutné si v celém kontextu a hloubce uvědomit, že jsme opravdu součástí celku a co to v praxi pro nás obnáší (udělám-li jakoukoli věc, promítne se mi ve všech aspektech života, neboť vše souvisí se vším).

Znovu jsme u důležitosti převzetí zodpovědnosti za svůj život a za své konání.
Zastavte se a zamyslete se nad tím, kolik zbytečného odpadu produkujeme (a co způsobujeme, když ho netřídíme) a jaké chemikálie vypouštíme do vody, kterou potom zpětně zase používáme (a jak se to všechno odráží následně na našem zdraví, zdraví našich dětí a zdraví celé planety).

Přichází čas neomezených možností, na které jsme nebyli zvyklí (často jsme se „vymlouvali“ nato, že to nejde, nebo že to se nemůže stát), ale nyní máme možnost tvořit a to doslova svoji vlastní realitu. Můžeme získat cokoli, co budeme chtít, pokud to bude v souladu s vesmírnými zákony a v lásce. Nyní již nebude možnost se na něco vymlouvat. Bude to těžké, protože v mnoha ohledech ještě neumíme řídit svůj život a v pokoře unést následky našich rozhodnutí.

Budeme nuceni ujasnit si, co v životě opravdu skutečně srdcem chceme a cítíme, jaká bude naše další cesta a co jsme ochotni pro to udělat. Tedy ptát se sami sebe, zda jsme v našem životě právě teď spokojení, naplnění a šťastní…. Zda děláme to, co chceme dělat a zda jsme tím, kým bychom v konečném důsledku a v naprosté pravdě svého Bytí měli být?

Proto začnou být vidět velké rozdíly mezi lidmi – mezi těmi, kteří budou mít tendenci utápět se ve svém neštěstí a nebudou chtít (nebudou schopni) přijmout žádnou pomocnou ruku a mezi těmi, kterým se bude dařit a budou úspěšní ve všech oblastech jejich života, neboť půjdou cestou srdce (tj. budou jednat pouze v souladu s tím, co cítí).

Proto neodsuzujte druhé, pokud myslí a jednají jinak, než Vy – možná jsou teď tam, kde jste byly před pár měsíci či lety. Buďte připraveni jim pomoci, pokud si o pomoc řeknou (ovšem jen tehdy, pokud to tak cítíte). Nesnažte se změnit děj jejich života, pokud ho změnit nechtějí (nevnucujte jim vlastní vůli).

Dbejte o své fyzické tělo, přijměte a milujte jej. Součástí nového věku je pochopení a pocítění vděku za svoje fyzické tělo – za možnost prožití svého Bytí na fyzické úrovni a lásce. To vše se projeví změnou všeho vztahu k tělu a následnou péčí o něj.

Nebojte se připustit, že spousta věcí, které jsme se vlivem společnosti naučili, není úplně až tak pravda, otevřete se novým informacím a svému intuitivnímu vedení. To se týká také našich dětí, které bude potřeba nadále vést, ale jinak – je třeba se naučit větší benevolenci ve smyslu respektování jejich pocitů a vnímání světa (nenutit jim naše názory za každou cenu).

Začíná nová doba, jak v myšlení, tak v konání. Pokud to pochopíme, začne se lidská společnost ubírat tím správným směrem. A já opravdu věřím, že to nakonec dokážeme.

P O S E L S T V Í

Věřte, že:

 • jste vždy na správném místě,
 • potkáváte ty správné lidi,
 • dějí se Vám přesně takové situace, které pro svůj duševní růst právě teď potřebujete,
 • ve správný čas dostáváte přesně takové informace, jaké Vám v daný moment schází,…
 • nikdy se nic neděje náhodně,
 • vždy máte všechny prostředky k tomu danou situaci zvládnout,
 • nikdy nejste sami,
 • pokud požádáte, vždy přijde potřebná pomoc, rada, podpora,
 • vše je utvářeno a řízeno pro Váš nejvyšší zájem, i když se to tak mnohdy z počátku nejeví.
  S láskou Martina